Apie lsveikata.lt 

Užsiprenumeruoti galite ir čia: 

Prenumerata.lt

Pensininkai ir neįgalieji
https://prenumerata.lt/prenumerata/lietuvos-sveikata-pensininkams-ir-neigaliems
 
Juridiniai asmenys
https://prenumerata.lt/prenumerata/lietuvos-sveikata-juridiniams-asmenims
 
Fiziniai asmenys
https://prenumerata.lt/prenumerata/lietuvos-sveikata-fiziniams-asmenims
 

Lietuvos paštas:

https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx?fbclid=IwAR1f1xo20OdZmKMZh411N5mJ_1cf7dSmXOgbZtKajJId2CIdPxF_P5ATA70

www.lsveikata.lt
– portalas, skirtas plačiajai visuomenei, besidominčiai ne tik sveikatos ar gydytojų patarimais, sveika gyvensena. Jame informacijos randa tie, kuriems įdomios sveikatos apsaugos sistemos, farmacijos, sveikatos teisės ir finansavimo aktualijos, užsienio šalių patirtis.

Nesvetimos tinklalapiui ir socialinės gerovės, aplinkosaugos, ekologijos temos.

Didžiąją portalo medžiagų dalį sudaro autoriniai straipsniai: interviu, komentarai, žurnalistiniai tyrimai, reportažai ir kt.

Kasdien www.lsveikata.lt taip pat papildoma dienos aktualijomis, užsienio naujienomis, profesionalų patarimais.


 

Gydytojas ir pacientas


In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

„Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

Budinti vaistinė


Nėra paso – nebus ir vaistų

Nėra paso – nebus ir vaistų

Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

razinka


Sveika šeima


Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

„At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

Sveikatos horoskopas


Lakpkričio 23-29 d.

Avi­nas
Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

Pakalbėkim apie tai


Svetur


Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

Redakcijos skiltis


Komentarai


Nesisteminis revizionizmas
Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
Pseudomokslas apie makalienę
Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
Apie ponią Frustraciją Mortenson
Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

Naujas numeris