SVEIKATOS VADYBA


Jūrininkų sveikatos priežiūros centras: vertybės įstaigai – tarsi stuburas žmogui

„Diskusijų metu išgvildentos kolektyvo vertybės turi virsti mūsų gydymo įstaigos DNR“, – vidinių pokyčių viziją įvardija Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (SPC) vyriausiasis gydytojas Saulius Dabravalskis. Jis neslepia, kad būna sunkių dienų, bet palankaus vėjo į bures įpučia ne kas kitas, o bendradarbiai...

Kupiškio ligoninės Geriatrijos skyrius jūsų paslaugoms

Kupiškio ligoninė – gyvas pavyzdys, kaip merdinčiai įstaigai pritaikius tinkamą vadybą ši ne tik tiestųsi po s...

LSMU Kauno ligoninės geriatrai: dažnai matome stebuklus

Geriatrija Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius ir kaip medicinos naujokei jai vis dar tenka prisistatinėti bei įrodinėti savo ve...Kai­šia­do­rių li­go­ni­nė to­lia­re­giš­kai žvel­gia į prie­kį

Kai­šia­do­ry­se struk­tū­ri­niu pa­grin­du ku­ria­mas svei­ka­tos cen&...

Pirmas darbuotojų klausimas Kėdainių ligoninės vadovei – ar nebijojote?

Pernai vasarą medikų bendruomenėje intrigą pasėjo žinia, kad Kėdainių ligoninės vadovo konkursą laimėjo vieno Lietuvos žemės ūkio ...

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris