Paslaugų tikrinimo rezultatai gydymo įstaigoms nebeprivalomi

Arvydas Aranauskas
2016-03-07
Kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar kitas juridinis asmuo, turintis sutartį su ligonių kasomis dėl paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), yra susidūręs su patikrinimu, kurio metu ligonių kasos atlieka paslaugų kontrolės procedūras ir jų rezultatus įtvirtina atitinkamu aktu (ekspertizės pažyma), kuris iki šiol visoms įstaigoms buvo privalomas.
Paslaugų tikrinimo rezultatai gydymo įstaigoms nebeprivalomi

Viena pagrindinių ligonių kasų funkcijų - kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ASPP), apmokamų iš PSDF biudžeto, kiekį ir kokybę, taip pat ar suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, ar teisėtai išrašomi, išduodami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių veiklą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Išplėstinė teisėjų kolegija kardinaliai pakeitė iki tol galiojusią nuostatą, kad ligonių kasų patikrinimo ekspertizės pažymoje įtvirtinti įpareigojimai yra privalomi gydymo įstaigoms. Nurodoma, kad Ekspertizės pažyma yra tik rekomendacinio pobūdžio ir ji gydymo įstaigai nėra privaloma. Ši teismo nutartis įnešė nemažą sumaištį į ASPĮ tikrinimo procedūras, todėl aktualu yra aptarti jos reikšmę gydymo įstaigų veiklai.
 
Ligonių kasų ASPP tikrinimo procedūras reglamentuoja Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ), vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašas (Aprašas). Jis kontrolę skiria į du etapus: patikrinimą, kurio metu surašoma patikrinimo pažyma, ir ekspertizę, kuria užbaigiama ASPĮ patikrinimo procedūra bei surašoma ekspertizės pažyma.
 

Iki šios Išplėstinės teisėjų kolegijos nutarties visi - tiek ligonių kasos, tiek ASPĮ - tikėjo, kad ekspertizės pažyma yra privaloma ir ginčai dėl jos pagal gydymo įstaigų skundus buvo sprendžiami administraciniuose teismuose. Taip pat buvo tikima, kad ekspertizės pažyma yra privalomojo pobūdžio vykdytinas dokumentas, kitaip tariant, gydymo įstaigai nesumokėjus nustatytos žalos PSDF biudžetui, įsiteisėjusią ekspertizės pažymą buvo galima atiduoti vykdyti antstoliui (nors nei vienas toks atvejis man nežinomas), kuris priverstiniu būdu tą žalą iš gydymo įstaigos išieškotų.
 
Ligonių kasa valdingus įgaliojimus įgyvendina atlikdama kontrolės procedūrą ASPĮ atžvilgiu ir, be kita ko, priimdama galutinį kontrolės procedūros aktą – ekspertizės pažymą. Veiklos priežiūros tvarkos aprašas įtvirtina ekspertizės pažymos privalomus rekvizitus, t.y. sprendimas dėl bendro žalos PSDF biudžetui dydžio ir poveikio priemonių taikymo; reikalavimas atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ir jos atlyginimo terminas; reikalavimas įvykdyti sprendimą per nurodytą terminą; ekspertizės pažymos apskundimo tvarka; todėl teismas vertino, ar šis aktas gali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme dalyku, t.y. ar jis suteikia, ar panaikina kokias nors gydymo įstaigos teises, nustato jam pareigas.
 
Ekspertizės pažyma ASPĮ taip pat buvo informuojama, jog nesutikdama su joje nurodytais ekspertizės rezultatais, turi teisę prašyti ligonių kasos direktoriaus sudaryti komisiją dėl ginčo sprendimo arba per vieną mėnesį nuo ekspertizės pažymos gavimo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl šios pažymos apskundimo. Teismas, be kita ko, nurodė, kad vertinant tiek ekspertizės pažymą, tiek ligonių kasos komisijos sprendimą sisteminiu požiūriu, matyti, jog nepaisant imperatyvaus pobūdžio tekstinės formuluotės, minėtajam ligonių kasos pareiškėjui duotam patvarkymui (įpareigojimui) trūksta teisinio privalomumo galios, taigi jis savo esme prilygsta raginimui savanoriškai (geruoju) atlyginti ligonių kasos nustatytą ir apskaičiuotą, PSDF biudžetui padarytos, žalos sumą.
 
Nei Sveikatos draudimo įstatymas, nei Sveikatos sistemos įstatymas, nei kiti ligonių kasos kompetenciją ir funkcijas reglamentuojantys teisės aktai nesuteikia šioms teisės PSDF biudžetui padarytą žalą priverstinai išieškoti iš gydymo įstaigų (kaip antai, palyginimo dėlei – mokesčių administratoriui Mokesčių administravimo įstatymo suteikiamos teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką).
 
Todėl ligonių kasa, įmonei geruoju neįvykdžius raginimo sumokėti PSDF biudžetui padarytą žalą, siekdama sutartinių teisių įgyvendinimo ir (kartu) imperatyvių teisės normų jai pavesto veiksmingo PSDF biudžeto lėšų kontrolės užtikrinimo, turės su civiliniu ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl minėtos žalos priteisimo.

 
Žinome, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Taigi iš šios teisės normos formuluotės išplaukia, jog suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Ekspertizės pažyma pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, todėl, ji negali būti administraciniam teismui skųstinu aktu.
 
Teisinių pasekmių nebuvimas byloja, jog ginčo iš esmės nėra. O nesant ginčo, nėra ir bylos nagrinėjimo objekto. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje padaryta išvada apie ligonių kasos akto neskundžiamumą administraciniam teismui nelaikytina ribojančia ar paneigiančia asmens teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos principą, kadangi ligonių kasos nustatytos žalos PSDF biudžetui pagrįstumas ir nustatyti pareiškėjo pažeidimai gali būti revizuojami bendrosios kompetencijos teisme, nagrinėjant ginčą dėl žalos priteisimo.

 
Taigi įvertinus teismo nutartį darytina išvada, kad ligonių kasoms nebepakanka atlikti ASPĮ patikrinimą ir nustatytus galimus pažeidimus fiksuoti ekspertizės pažymoje, bei laukti, kad gydymo įstaigos sumokės priskaičiuotą žalą ir kitas sankcijas į PSDF biudžetą. Pagal minėtą teismo išaiškinimą, galutinis tikrinimo aktas, kuris užbaigia tikrinimo procedūrą gydymo įstaigai yra rekomendacinio pobūdžio ir jeigu įstaiga nesutinka su patikrinimo rezultatais, kas praktikoje pasitaiko neretai, ji nebeturi jo skųsti teismui, kaip buvo iki šiol. Galbūt šiuo atveju nesutikimo motyvus būtų tikslinga išdėstyti raštu apie tai informuojant tikrintojus, tačiau ir tai įstaigai nėra privaloma.
 
Ligonių kasos, siekdamos įgyvendinti tikrinimo rezultatus, t. y. išieškoti tikrinimo metu nustatytą žalą PSDF biudžetui ar skirtas sankcijas, privalės kreiptis į teismą su ieškiniu ir jau teisme, įrodžius visas įstaigos civilinės atsakomybės sąlygas, prisiteisti atitinkamas sumas. Tačiau tai iš esmės labai apsunkintų tikrintojų darbą, nes atsirastų nenuspėjamas kiekis teisminių ginčų. Kitas variantas šioje situacijoje - atitinkamų teisės aktų pakeitimai juose įtvirtinant nuostatą, kad tikrinimo procedūra yra užbaigiama viešojo administravimo institucijos sprendimu (individualiu aktu), kuris jau tikėtina būtų privalomas gydymo įstaigai.
 
Kaip pavyzdį būtų galima pateikti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos tikrinimo procedūrą, kuri yra užbaigiama patvirtinant kontrolės ataskaitą ir įforminant Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymą. Kita vertus, vertinant esamą patikrinimo rezultatų privalomumo teisinę reglamentaciją, įtvirtintą Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, labai abejotinas ir diskutuotinas yra kitų nei įstatyme numatytų kontrolės priemonių taikymas, t. y. baudų ar nustatytos žalos privalomumas, net jei jis įtvirtintas ir viešojo administravimo subjekto individualiu aktu, nes šiai dienai Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme yra aiškiai apibrėžtos kontrolės priemonės, kurios nei baudų, nei žalos PSDF biudžetui neapima.
Straispnio autorius yra advokatas
www.aranauskas.lt

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Paulius Butylkinas: „Dabar yra COVID-19 lūžio taškas“

  Paulius Butylkinas: „Dabar yra COVID-19 lūžio taškas“

  LSMU Kauno ligoninės šeimos gydytojas – echoskopuotojas Paulius Butylkinas (31 m.) vienas tų, kuris stebėdamas prastė...
  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...

  Budinti vaistinė


  Farmakotechnikai – toliau ant tiksinčios bombos

  Farmakotechnikai – toliau ant tiksinčios bombos

  Klausimas, užteks nuo kitų metų sausio pirmosios vaistinėse nuotolinės vaistininkų priežiūros farmakotechnikams kaip buvo iki &sca...
  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...

  Sveika šeima


  Pasninkas – ne griežtesnis už dietas

  Likus beveik mėnesiui iki Kalėdų prasideda adventas. Dažnai šis laikotarpis suprantamas kaip niūrus susivaržymo metas. Tačiau, pasak etnologės Gražinos Kadžytės, toks jis negali būti. Jis turi būti viltingas. O pagal senąsias tradicijas, kartu su juo prasidedantis pasninkas įpareigoja kur kas mažiau nei šiandieną paplit...

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kinija: pandemija plinta per šaldytą produkciją?

  Nuo pandemijos pradžios Kinija kaip įmanydama mėgina eliminuoti koronavirusą iš šalies, tačiau nedidelių židinių vis dar pasitaiko. Pastaruoju metu - dažniausiai įmonėse, kurios importuoja šaldyto maisto produkciją iš užsienio. Kinijos mokslininkai kelia versiją, kad koronavirusas gali plisti per ša...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Daiktų apsuptyje
  Henrikas Vaitiekūnas Daiktų apsuptyje
  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica