Autobuso laukusi moteris tapo neatidaus praeivio auka. Ar įmanoma išieškoti žalos atlyginimą?

Deimantė Zailskaitė
2015-06-01
„Prisimenu, norėjau paspartinti žingsnį, kad suspėčiau į atvažiuojantį autobusą, ir kaip man trenkėsi kažkas į nugarą – pajutau smūgį, ir jau nė žingsnio negalėjau žengti. Taip ir kritau veidu į grindinį“, - pasakoja į redakciją paskambinusi rimtus sužalojimus patyrusi moteris.
Autobuso laukusi moteris tapo neatidaus praeivio auka. Ar įmanoma išieškoti žalos atlyginimą?
„Jam ir visam jaunimui norėčiau palinkėti, kad būtų atidūs, žiūrėtų, kur žengia, ką kliudo. Juk vietoj manęs galėjo būti ir vaikas...“ – pataria po susidūrimo su atitiktiniu praeiviu sunkius sužalojimus patyrusi moteris, kuri į redakciją kreipėsi klausdama, kaip galėtų išieškoti jos sveikatai padarytos žalos atlyginimą.

Nulėkė neatsisukdamas
„Po smūgio atsimerkiu, žiūriu, už kelių metrų guli mano akiniai, mėtosi maišelis...  Kraujas pilasi iš smakro ir burnos, kur dantys išmušti. Jausmas toks, tarsi neturėčiau vienos pusės galvos“, - pasakoja dar ir dabar sunkiai kalbanti moteris, gegužės 9-osios vakarą tapusi atsitiktinio praeivio tyčine ar netyčine auka.
Prie Žaliojo tilto sunkiai sužalota moteris niekaip negalėjo atsikelti. Laimei, netoliese stoviniavo paaugliai, kurie tapo šio įvykio liudininkai. „Sako, mes jį žinome. Jis yra iš Naujosios Vilnios. Jis visada toks: nulėkė net neatsisukdamas. Ir vardą kažkokį pasakė, bet aš jo neįsiminiau. Paaugliai padėjo man atsikelti, surinko daiktus, atnešė saują servetėlių, kad sustabdyčiau kraujo tekėjimą ir iškvietė greitąją pagalbą. Kai ši atvažiavo, jie mane palydėjo, pamojavo, o aš net nepaklausiau jų vardų... – susigraudino moteris, prašydama jos vardu padėkoti šiems nuoširdžiai padėjusiems jaunuoliams.
Pirmiausiai moteris, kaip pasakoja, buvo nuvežta į Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką, kur jai susiūtas praskeltas smakras, nustatytas sudėtingas žandikaulio lūžis su poslinkiu.
„Turbūt man būtų reikėję operuoti žandikaulį, bet medikai, įvertinę mano amžių ir tai, kad sergu osteoporoze – kaulų retėjimu, nusprendė, jog pavojinga, nes gali kilti problemų“, - pasakoja savaitę ligoninėje praleidusi moteris.

Moteris vis dar jaučia silpnumą, galvos svaigimą. Yra priversta valgyti tik skystą maistą. Be to, išeidama į gatvę jaučiasi nejaukiai.
„Aišku, kad negera, ypač prie Žaliojo tilto, kur visada daug žmonių. Kas žino, koks ten jaunuolis buvo, ar jis strikinėjo prie manęs ir pamatęs autobusą šoktelėjo bėgti, o čia pasimaišiau aš“, - įvairius scenarijus dėlioja moteris, taip ir nesugebėjusi išsikviesti policijos. – Negi dabar gaudysi vėją laukuose?..
Jam ir visam jaunimui norėčiau palinkėti, kad būtų atidūs, žiūrėtų, kur žengia, ką kliudo. Juk vietoj manęs galėjo būti ir vaikas...“

 


Teisininko komentaras 
Su medicinos teise dirbantis advokatas Arūnas Žlioba:

- Visų pirma nukentėjusioji moteris turėtų kreiptis į Prokuratūrą ar policiją, parašydama pareiškimą ir išsamiai nurodydama įvykio aplinkybes bei asmenų, galinčių suteikti informaciją, kontaktinius duomenis.
Pateikus pareiškimą būtų atlikta situacijos analizė ir nuspręsta, ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šios situacijos, ar pasiūlyti nukentėjusiajai pačiai ginti savo teises privataus kaltinimo tvarka.
Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog baudžiamas asmuo, kuris nesunkiai sužalojo žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo. Tačiau ikiteisminis tyrimas būtų pradėtas tik tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad nukentėjusioji buvo pastumta tyčia.

Jei būtų nustatytas skriaudėjo asmuo ir tai, kad susidūrimas įvyko netyčia, nukentėjusiajai tektų pačiai su advokato pagalba kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka ir įrodinėti skriaudėjo kaltę, žalos dydį bei kitas aplinkybes.
 
Mediko komentaras
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja Alina Pūrienė:

- Būtinoji pagalba yra suteikiama nemokamai. Bet paskui, kai ateis laikas pasidaryti plokštelę, kad bent jau laikinai uždengti išmuštų dantų defektą, ir reikės implantuoti, jokio valstybinio kompensavimo nėra. Taigi, jeigu tai yra kriminalinis įvykis, kai galima surasti kaltininką, praktiškai kaltininkas ir turėtų (sumokėti – red. past.) O jeigu kaltininko nėra, tai dar viena galimybė – jeigu pacientė buvo drausta.
Jeigu sveikatos ji neapsidraudusi, įskaitant odontologinės sveikatos priežiūros, ir neįmanoma surasti, kas ją pastūmė, visas gydymas bus jos pačios lėšomis.
Minėtai pacientei žandikaulio lūžis tikrai bus sutvarkytas nemokai. Tą vieną dantį, kurį nusiskėlė, panašu, reikės protezuoti už savo pinigus.
Bet ji turbūt yra pensininkė ir priėjus nemokamo protezavimo eilei, išlaidos jai vis tiek bus dalinai kompensuojamos.
 
Pareigūno komentaras 
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus viršininkas Ramūnas Matonis:

- Labai sunku vertinti situaciją, nežinant visų aplinkybių. Tačiau pagal aprašytą situaciją, tai greičiausiai būtų kvalifikuojama kaip nusikalstama veika.
Greitosios pagalbos medikai pagal kompetenciją įvertina situaciją ir dažniausiai privalo pranešti policijai. Nebent yra akivaizdžių liudytojų ir įrodymų, kad žmogus nukentėjo pats.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Budinti vaistinė


   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

   razinka


   Sveika šeima


   Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

   „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

   Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Nesisteminis revizionizmas
   Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
   Pseudomokslas apie makalienę
   Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
   Apie ponią Frustraciją Mortenson
   Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

   Naujas numeris