J.Beinorienė: daugėjant atsakomybių, turi augti ir darbo užmokestis

Vytautas Paulius Rasokaitis
2023-09-15
Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklu apdovanota Klaipėdos jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugytoja, LSSO narė Jūratė Beinorienė dėsto Klaipėdos universitete bei valstybinėje kolegijoje.
Jau daugiau nei keturis dešimtmečius medikė dosniai dalija šilumą, rūpestį ir šypseną pacientams bei šalia esantiems kolegoms.
J.Beinorienė: daugėjant atsakomybių, turi augti ir darbo užmokestis
„Didelė dovana ir laimė dirbti komandoje, kurią vienija bendras tikslas, meilė žmogui ir savo profesijai, noras tobulėti ir gebėjimas reikiamu momentu priimti iššūkius bei imtis lyderystės“, - sako Klaipėdos jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugytoja, LSSO narė Jūratė Beinorienė.

- Sveikatos priežiūros sistemoje dirbate jau 44 metus. Kaip per šiuos metus keitėsi slaugytojo vaidmuo medicinoje ir kaip vertinate slaugytojo profesijos prestižą Lietuvoje?
 
- Apie slaugytojo vaidmens pokyčius kalbame seniai ir daug. Šiandien slaugytojas – savo srities profesionalas, gebantis ne tik bendradarbiauti, bet ir imtis lyderystės komandoje. Profesijos prestižą, manau, didžiąja dalimi kuriame patys: savo darbais, gebėjimais ir pasiekimais.
 
- Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinus savarankiškų slaugytojo konsultacijų teikimo tvarkos aprašą nuo kitų metų pradžios pacientai galės gauti ne tik šeimos gydytojo, bet ir atskirą slaugytojo konsultaciją. Kokias kompetencijas ir paslaugas, naujai tvarkai įsigaliojus, galės teikti slaugytojai?
 
- Aprašas reglamentuoja reikalavimus patalpoms ir medicinos prietaisams bei konsultacijų teikimo organizavimą. Jis parengtas vadovaujantis galiojančiu Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu ir jau nuo 2019 metų galiojančia bendrosios praktikos slaugytojo Medicinos norma. Todėl paslaugų teikimo srityje iš esmės nieko naujo jame neradome. Beje, mūsų įstaigoje jau trejus metus kabinetai yra įrengti ir aprūpinti reikalinga įranga šeimos medicinos komandos slaugytojų konsultacijoms.
 
- Kaip vertinate viešojoje erdvėje girdimus kai kurių politikų ir medikų nuogąstavimus dėl galimo atsakomybių dubliavimosi, trinties tarp slaugytojų ir gydytojų?
 
- Pokyčiai visada sukelia tam tikrą pasipriešinimą ir nuogąstavimus, patirtis rodo, jog tai praeina. Šeimos medicinos komandos slaugytojų veiklos sritis – prevencinių programų skyrimas, lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančiųjų planinė stebėsena, imunoprofilaktika, profilaktinės apžiūros, vaistų administravimas ir sveikatos mokymas. Slaugytojų konsultacijų apimčių augimas leis pagerinti šeimos gydytojo paslaugų prieinamumą. Jie galės daugiau laiko skirti paciento ištyrimui, ligų diagnostikai bei gydymui.
 
- Ar jau yra aišku, kaip slaugytojų konsultacijos bus apmokamos? Kokiomis nuotaikomis šią naujovę sutinka medikai ir pacientai?
 
- Apmokėjimo klausimai dar neatsakyti. Be abejo, didėjant atsakomybėms, turi augti ir darbo užmokestis. Mūsų įstaigos šeimos medicinos komandos nariams ir pacientams tai nebe naujovė. Dar daugiau – mes norime daugiau pokyčių, todėl laukiame Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo pakeitimo ir atitinkamai ambulatorinių slaugytojo konsultacijų tvarkos papildymo.
 
- Jūsų požiūriu, kaip reikėtų spręsti jaunųjų slaugos specialistų trūkumo problemą ir kaip siūlytumėte didinti jaunųjų medikų pritraukimą į ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų grandį?
 
- Jaunų specialistų pritraukimas į ambulatorines SPĮ visada buvo iššūkis: dideli pacientų srautai, žemesnis nei stacionare darbo užmokestis, vyraujantis administracinio darbo pobūdis – tai tik keletas priežasčių, dėl ko jaunieji slaugytojai nesirinko ambulatorinių įstaigų. Džiugu, kad pokyčių dėka per pastaruosius dvejus trejus metus mums pavyksta spręsti šią problemą: kasmet į laisvas darbo vietas įdarbiname po keletą jaunųjų slaugos specialistų. Neabejoju, jog prie to prisidėjo ir dėmesys, skiriamas studentų praktiniam mokymui. Manau, kad slaugytojo kompetencijų plėtra, profesinio savarankiškumo didinimas, bendradarbiaujanti komanda, tobulinimosi galimybės, tinkamos darbo sąlygos, bendri renginiai ir motyvuojantis darbo užmokestis yra vieni iš svarbiausių veiksnių galinčių sudominti jauną žmogų.

Dosjė
1979 m. Baigė Klaipėdos J.Kupčinsko medicinos mokyklą
1979 - 1982 m. Kauno klinikos. Operacinės medicinos sesuo
1982 - 1984 m. Klaipėdos Jūrininkų ligoninės tvarstomojo kabineto medicinos sesuo
1984 - 2001 m. Jūrininkų ligoninės Odontologijos skyrių vyresnioji medicinos sesuo, vėliau – JSPC vyriausioji slaugytoja
2005 m. Klaipėdos universitete įgijo reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnį
2008 m. Klaipėdos universitete įgijo slaugos magistro laipsnį
Po magistro studijų baigimo įsijungė į slaugytojų rengimo procesą Klaipėdos universitete ir valstybinėje kolegijoje
Yra LSSO, Odontologų rūmų narė
2023 m. Suteiktas Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardas ir apdovanota Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklu.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris