Daugybė organizacijų pasirašė memorandumą, reikalaujantį griežtinti alkoholio kontrolės įstatymą

www.lsveikata.lt
2016-04-05
Per 70 nevyriausybinių organizacijų, tarpe jų ir skėtinės, kurios jungia dešimtis kitų, pasirašė visuomenei adresuotą memorandumą dėl alkoholio vartojimo mažinimo, kuriuo kviečia palaikyti piliečių iniciatyvą griežtinančią Alkoholio kontrolės įstatymą. Kovo mėnesį susibūrė iniciatyvinė grupė iš žinomų visuomenės žmonių, kurie ėmėsi rinkti parašus alkoholio kontrolės įstatymo keitimui visuomenės iniciatyva, kaip numato įstatymas, paremta mokslininkų rekomendacijomis.
Daugybė organizacijų pasirašė memorandumą, reikalaujantį griežtinti alkoholio kontrolės įstatymą
Parašų rinkimo iniciatyvinėje grupėje ir muzikos atlikėjai Donatas Montvydas ir Rosita Čivilytė.

Įstatymo keitimo iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ koordinatorius Juozas Dapšauskas teigia, kad jau dabar surinkta apie 50 tūkst. būtinų parašų, kad įstatymo projektas būtų pateiktas Seimui. „Bet mūsų tikslas surinkti žymiai daugiau nei reikalaujama pagal įstatymą. Akivaizdu, kad tiek visuomenė, tiek politinė bendruomenė pribręsta esminėms permainoms alkoholio vartojimo problemai spręsti“.
 
Parašai dar bus renkami per visą balandžio mėn. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) piliečių parašai turi būti pristatyti gegužės viduryje. Tada, juos patvirtinus VRK, per savaitę įstatymo projektas turi būti pateiktas LR Seimui. Daugiau informacijos galima rasti FB puslapyje https://www.facebook.com/U%C5%BD-Blaivi%C4%85-1706207046325713/?fref=ts .
 
Vienos skėtinių organizacijų pasirašiusios memorandumą Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis teigia: „Šiam memorandumui, parašų rinkimui, įstatymo keitimui labai tinka posakis "geriau vėliau , negu niekada". Priėmus jį prieš 26 metus, kai Lietuvoje brėško laisvės rytas ir įvykdžius surašytas nuostatas jau būtume išleidę į gyvenimą dvi abiturientų kartas. Sveikų ir blaivių žmonių kartas. Būtume išgelbėję šimtus pražuvusių keliuose, nusižudžiusių, nusikaltusių. Deja, sunku rasti tinkamų žodžių įvardinti veikėjus ir jų „laimėjimus“ ugdant naująją šalies januomenę, tarp kurių iš šimto vos keli sveiki ir blaivūs. Ačiū Dievui, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Permainos, ilgai lauktos, prasideda. Nebeleiskime sustabdyti šios žmonių sąmonėjimo ir blaivėjimo bangos“.
 
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas mano, kad neįmanoma likti abejingiems matant šiandieninę situaciją: “Memorandumą pasirašėme pirmiausiai todėl, kad esame neabejingi vykstantiems negatyviems procesams. Negalime ramiai žiūrėti kaip laisvai ir lengva ranka yra girdoma mūsų tauta, kaip žalojama ne tik mūsų dabartis, bet ir mūsų vaikų ateitis. Pareigūnai kasdien mato, kokias pasekmes sukelia alkoholio vartojimas, todėl pareigūnų bendruomenės vardu visokeriopai palaikome visas iniciatyvas, kuriomis siekiama mažinti visuomenės nuodijimą. Tuo pačiu mes esame ir savo šalies piliečiai, tad norime būti garbingi jos šeimininkai ir gyventi klestinčioje valstybėje tarp nuostabių žmonių be žalingų įpročių".
 
Matydami, kad svarbu švietimo ir ribojimų visuma, blaivi aplinka vaikams, jaunimui, labdaros fondo „Švieskime vaikus“ direktorė Jolanta Zigmantienė teigia: „Vaikai vienareikšmiškai turi augti saugioje ir blaivioje aplinkoje - tai yra šeimoje  ir už jos ribų. Kita skaudi tema viešos šventės ir renginiai, kuriose prekiaujama alkoholiu ir į jas tėveliai ateina su nepilnamečiais vaikais. Ką pasakyti mažyliui, kuris mato tetą ar dėdę vos paeinančius, dar blogiau vemiančius ar atliekančius gamtinius reikalus tiesiog ne tam skirtoje vietoje? Tetai bloga apsinuodijo maistu ar dar kokią meluojančią istoriją sugalvoti. Ne, nereikia nieko išgalvoti ir meluoti, reikia saugoti vaikus nuo tokių vaizdų, sukurti jiems saugią ir blaivią aplinką ir tai galime padaryti uždraudus alkoholio pardavinėjimą ir vartojimą viešuose renginiuose, kuriuose lankosi nepilnamečiai vaikai. Mes turime saugoti vaikus nuo nesaugios aplinkos, kuri gali formuoti ateityje jų pasaulėžiūrai neteisingą suvokimą apie vertybes“.
 
Vietas, kur galima pasirašyti po įstatymo keitimo iniciatyva visoje Lietuvoje, galima rasti interneto puslapyje www.uzblaivia.lt , taip pat yra galimybė pasirašyti ir internetu https://www.lietuva2.lt/pasiulymas/pilietine-iniciatyva-andquot-uz-blaiviaandquot-patvirtinta-vrk-is-esmes-keiciant/56e7f7c80a1d0d0a8ce96b17 . Norintis dar prisidėti prie iniciatyvos ir patys rinkti parašus savo vitovėse, kviečiami kreiptis uzblaivia@gmail.com .

 
MEMORANDUMAS
DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO MAŽINIMO
 
Mes, žemiau pasirašiusieji, reiškiame savo susirūpinimą nes, 2014 m. gegužės mėn. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) paskelbė „Pasaulio ataskaitą apie alkoholio vartojimą ir sveikatą 2014“, kuri parodė, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą yra trečioji šalis pasaulyje (15,4 l grynojo alkoholio, tenkančio vienam vyresniam nei 15 metų žmogui). PSO Europos regiono komiteto atstovas Gaudenas Galea viešėdamas Lietuvoje ragino šalį imtis priemonių, nes per pastarąjį dešimtmetį Europoje alkoholio vartojimas mažėjo beveik po 2 procentus kasmet, tuo tarpu Lietuvoje – didėjo. 2003–2011 m. alkoholio vartojimo sąlygotos mirtys sudarė 9 proc. visų mirčių Lietuvoje, o 2006–2011 m. Lietuvoje 8,9 proc. susirgimų ir 7,6 proc. netekto darbingumo atvejų (neįskaitant išorinių priežasčių) sąlygota alkoholinių gėrimų vartojimo. Mokslininkų skaičiavimais, alkoholio žala (t. y. neatsakingo, žalingo alkoholio vartojimo ir alkoholizmo) vien per 2010 metus sudarė 214,7 mln. eurų, į kurią įėjo dėl priešlaikinių mirčių neuždirbtos pajamos iki pensijos, sveikatos priežiūros išlaidos gydant su alkoholiu siejamas pasekmes sveikatai, sumažėjusio darbingumo išmokos, vaikų globos namų išlaikymas, nuteistųjų išlaikymas kalėjimuose.
 
Konstatuojame, kad iki šiol šalyje vykdyta alkoholio kontrolės politika buvo nenuosekli, fragmentiška ir dažniausiai proginė bei susijusi su rezonansiniais įvykiais. PSO rekomenduoja alkoholio vartojimą mažinti pirmiausiai įgyvendinat šias  nebrangias ir veiksmingas priemones – didinti alkoholio kainą, mažinti prieinamumą ir drausti alkoholio reklamą. Tačiau pastarąjį dešimtmetį alkoholio reklamos rinka persikėlė į jaunimui patrauklias erdves (internetą, socialinius tinklus), išliko televizijos bei išorės reklama, buvo atšauktas nespėjęs įsigalioti alkoholio reklamos draudimas. Taip pat tenka konstatuoti, kad alkoholinių gėrimų įperkamumas auga, o šalyje ir toliau be ribojimų dalinamos pigios ir neterminuotos prekybos alkoholiu licencijos.

 
Matydami, kad politinėms partijoms ar pavieniams politikams dėl didelio alkoholio pramonės spaudimo nepakanka ryžtingumo ir politinės valios priimti efektyvių mokslu pagrįstų sprendimų, manome, kad visuomenė privalo išreikšti pilietinę poziciją ir paskatinti politikus imtis neatidėliotinų alkoholio kontrolės politikos pokyčių. 
 
Atsižvelgdami į išvardintas problemas ir aplinkybes pritariame bei palaikome piliečių iniciatyvą įstatymų numatyta tvarka surinkti piliečių parašus ir įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimą registruoti bei svarstyti šias mokslu pagrįstas alkoholio kontrolės priemones:
1. Visiškai uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą.
 
2. Ribojant alkoholinių gėrimų prieinamumą leisti prekiauti alkoholiu tik specializuotose parduotuvėse, atskirai nuo kitų prekių.
 
3. Sutrumpinti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, uždraudžiant prekybą nuo 20 val. vakaro iki 10 ryto.
 
4. Siekiant, kad mokykloje besimokantys moksleiviai dėl savo amžiaus negalėtų įsigyti ir vartoti alkoholinių gėrimų, nustatyti legalų alkoholio įsigijimo ir vartojimo amžių 20 m.
 
5. Užtikrinti moksleivių ir nepilnamečių apsaugą – nustatyti atstumą nuo ugdymo įstaigų iki prekybos alkoholiu vietų ne mažiau kaip 200 metrų.
 
Memorandumą pasirašiusios organizacijos
„Lietuvos švietimo centrų asociacija“
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Asociacija „Šviesos kampelis“
Asociacija „Laisvas žmogus“
Asociacija „Vakarų Lietuvos tėvų forumas“
Daugėliškio krašto bendruomenė
Degučių k. Bendruomenė
Elektrėnų savivaldybės administracija
Elektrėnų šeimos namai
Fondas „Švieskime vaikus“
Inkūniečių bendrija
Jaunimo organizacija Darbas
Jurbarko r. Raudonės sveikuolių klubas
Kauno jaunimo žiniasklaidos centras
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga
Kauno krikščioniška gausių šeimų bendrija „Ateitis“
Klaipėdos žalieji
Krašto apsaugos oro erdvės kontrolės sistemos veteranų klubas
Kristaus Karaliaus kongregacijos seserys
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendrija
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos kraštotyros draugijos Kėdainių skyrius
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)
Lietuvos policijos profesinės sąjunga
Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)
Lietuvos ritinio sporto federacija
Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga
Lietuvos sveikuolių sąjunga
Lietuvos šeimos centras
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius
Lietuvos tėvų forumas
Lietuvos veiklių žmonių bendrija
LSMU Sveikatos tyrimų institutas (PSO bendradarbiaujantis centras)
Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Mažoji bendrija Verslo vystymo sprendimai
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

Nevainionių kaimo bendruomenė
Panevėžio rajono savivaldybė
Pažangi jaunųjų mokytojų rengimo programa „Renkuosi mokyti“
Prienų r. VšĮ Balbieriškio PSPC darbuotojai
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo vietos veiklos grupė
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“
Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“
Telšių rajono Luokės bendruomenė
Tolerantiško jaunimo asociacija
UAB „Papėdė“
UAB „Dominicus Lituanus“
UAB „Naisių vasara“
Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas „Žiedas“
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga
Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjunga
Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdis
VšĮ Katalikų interneto tarnyba
VšĮ „Mokykla vaikams“
VšĮ „Žmogaus kvantinių laukų tyrimai“
VšĮ „A Propos“ studija
VšĮ „Laimės namai“
VšĮ Irklakojis
VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras
Všį Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba
VšĮ Kūrybinių galimybių centras (Sveikatos radijas)
VšĮ Natūraliosios terapijos centras
VŠĮ Palangos teniso mokykla
VŠĮ Gerų projektų studija
VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva
VšĮ Šeimos menas
VšĮ Tėvystės centras
VšĮ „Vandens bokštas“
VšĮ Vilkpėdės ligoninė


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris