Odontologų rūmams kerta galvą: kreipsis net į prezidentą

Deimantė Gruodė
2019-12-12
„Jei nesugedo, nereikia taisyti“, - tokios pozicijos laikosi Seimo narė konservatorė Monika Navickienė. Sugedo ar nesugedo, Seimo nariai ėmė ir nubalsavo už tai, jog odontologų profesinė savivalda licencijavimo funkciją perleidžiant Akreditavimo tarnybai būtų visiškai sužlugdyta. Savo ruožtu liberalų atstovas Eugenijus Gentvilas tvirtina, kad čia dar ne pabaiga – užtarimo ieškos net pas šalies vadovą Gitaną Nausėdą, jog ką tik priimtam įstatymui būtų tartas „veto“.
Odontologų rūmams kerta galvą: kreipsis net į prezidentą
„Gėda bus prieš Europą, prieš pasaulį – mus kaip pavyzdį rodo estai, ukrainiečiai, o mes turėsime išstoti iš tarptautinių odontologus vienijančių organizacijų“, - teigia Odontologų rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.

Naikinama savivalda
Antradienį Seimas grįžo prie odontologų licencijavimo tvarkos klausimo. Kadangi Seimo nariai įstatymo pataisoms pritarė, jau nuo kitų metų odontologams licencijas išduos nebe Odontologų rūmai, bet Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
„Mūsų netenkina toks sprendimas, kadangi yra naikinama savivalda, naikinama institucija ir jos funkcijos, kurios veikė tikrai kokybiškai ir greitai. Odontologai džiaugėsi, kad licencijas galima greitai ir laiku sutvarkyti. Kas bus licencijavimo funkcijas perdavus Akreditavimo tarnybai? Mes, medikai, visą laiką kritikuojame minėtą tarnybą, kuri tiesiog užsiima dokumentų, popieriukų surinkimu, tobulinimosi valandų skaičiaus sudėliojimu ir viskas. Jeigu tau reikia konsultacijos, pavyzdžiui, laboratorijos įrengimo (šios dabar yra aukščiausio lygio – vis naujesnės ir modernės) klausimu, tarnyba visiškai neturi nei kompetencinių žinių, nei informacijos, kaip tau pagelbėti. Tarnyboje dirbantis specialistas sako: pasidarykite, kaip jums reikia. Tai – ne kompetencija ir ne licencijavimas, o, kaip sakiau, tiesiog popieriukų peržiūrėjimas“ – sako Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė
 

„Odontologų rūmai yra specializuota tarnyba, gerai išmananti odontologų darbo specifiką ir reikalavimus, puikiai žinanti narius. Kas geriau negu odontologai gali išmanyti šią veiklą“, - klausia Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė.

 
Tiesa, praėjusią savaitę Seime balsavimas dėl Odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo subliūško. Nesiregistravo būtinas 71 parlamentarų skaičius, todėl prie klausimo priėmimo buvo grįžtama dar kartą. Prieš tai Lietuvos medikų sąjūdis išplatino viešą kreipimąsi, kuriuo teigia visiškai palaikantys kolegų odontologų siekį išsaugoti profesinės bendrijos savivaldą ir Odontologų rūmų, jau 15 metų sėkmingai veikiančios asociacijos, savarankiškumą. Medikai stebisi, kodėl 24-ose iš 28 ES valstybių sėkmingai veikiantis modelis Lietuvos politikams atrodo netinkamas ir keistinas. Įspėja, jei bus sugriauta sklandžiai veikusi sistema, ją sieks atkurti platesniu mastu – vienys specialistus iš įvairių medicinos sričių.
„Jau ne vienerius metus diskutuojama ir kalbama apie šią idėją būtent dėl tos pačios priežasties, kas gi geriau gali žinoti akušerių ginekologų darbą, žinoma, kad specializuota draugija, specializuotas rūmų padalinys. Vėlgi kas gali geriau išmanyti laboratorijų darbą negu toje srityje dirbantys asmenys, kurie žino ir keliamus reikalavimus, ir važinėja po stažuotes. Jie tikrai daug geriau įvertintų kolegų laboratorijas, įstaigas, padalinius, negu kad keli specialistai, dirbantys Akreditavimo tarnyboje, kurie, aš suprantu, tiesiog nespėja visose srityse tobulintis“, - pridūrė Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė.
 
Nesugedo, bet taiso

„Kam taisyti, jei nesugedo“, - skėsčioja rankomis parlamentarė Monika Navickienė. Pasak jos, odontologų licencijavimas prieš 15 metų buvo perduotas Rūmams, kurie jiems dedikuotą funkciją vykdė be nusiskundimų.
 

„Odontologų bendruomenė yra vieninga, o teikiamos paslaugos, sakyčiau, kokybiškos. Sprendimas perduoti licencijavimo funkciją Akreditavimo tarnybai atrodo neišdiskutuotas ir gali baigtis kaip ir visos ministerijos inicijuotos reformos – ne į gera, bet į bloga. Tad būčiau linkusi laikytis pozicijos: kol nesugedo, taisyti nereikia. Savivaldą visuose lygmenyse reikia stiprinti, o ne naikinti“, - sakė konservatorė Monika Navickienė.

 
Parlamentarė stebisi, kodėl pateikdami argumentus projekto iniciatoriai akcentuoja nesurenkamus mokesčius ar odontologinių paslaugų kainas, kurios, jos žodžiais tariant, niekaip nėra susijusios su licencijų išdavimu specialistams.
„Kiek valstybė finansuoja viešųjų paslaugų sektorių, konkrečiai odontologų paslaugas, tokias kainas ir turi. Man atrodo, yra tiesiog kalbami tokie dalykai, idant būtų pagrįsta sava pozicija, bet aš negirdžiu realių argumentų, kurie įrodytų, jog su licencijavimu kyla problemų“, - sako parlamentarė. Ji abejoja ir tuo, kad odontologų licencijavimui perėjus į SAM pavaldžios įstaigos rankas procesas vyks daug sklandžiau.
 
„Manau, kad yra daug niuansų, kuriuos Akreditavimo tarnyba turėtų išsispręsti: tiek pasiruošti specialistų kompetencijos prasme, tiek finansiniais resursais. Vienas skaičiavimas buvo pateiktas iš Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės. Bet buvo ir kiti skaičiavimai, kurie rodė, kad Akreditavimo tarnybai perdavus odontologų licencijavimo funkciją būtų didesni ir valstybės kaštai. Be to, mūsų žiniomis, Odontologų rūmai jau yra investavę į jiems valstybės deleguotas funkcijų vykdymą per du milijonus eurų“, - akcentavo M.Navickienė.
Remiantis skaičiavimais, odontologų licencijavimo funkciją perdavus Akreditavimo tarnybai, tai smogs per valstybės biudžetą – papildomai atsieis 47,7 tūkst. eurų per metus. Tiek lėšų esą reikės dviems papildomoms darbo vietoms įsteigti. Taip pat reikės dar 5 tūkst. eurų jų darbo vietoms paruošti.
 
Pasijuto it Škotijos karalienė
Kadangi praėjusią savaitę Seime neišdegė balsavimas dėl Odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo, Rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pajuokavo, kad jaučiasi it Škotijos karalienė Marija Stiuart, kurią nukirsdino tik iš kelinto karto.
„Gėda bus prieš Europą, prieš pasaulį – mus kaip pavyzdį rodo estai, ukrainiečiai, o mes turėsime išstoti iš tarptautinių odontologus vienijančių organizacijų. Europos Sąjungos Taryba parašė raštą Seimo nariams, prezidentui, Seimo pirmininkui, premjerui, į visus kreipėsi du kartus. Buvo atvažiavęs Europos odontologų tarybos atstovai, vienijantys tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių odontologų Europoje. Ši organizacija yra patariamoji prie Europos Komisijos ir Lietuva iš jos bus priversta išstoti“, - kalbėjo Odontologų rūmų tarybos pirmininkas A.Šeikus.
 
Pasak jo, iš piršto laužtais argumentais, kai nesurenkamas biudžetas (trūksta lėšų ir mokytojų, ir medikų algoms), argumentuojama, kad reikia panaikinti gerai penkiolika metų veikiančią ir nieko valstybei nekainuojančią odontologų licencijavimo sistemą. Odontologų rūmų vykdoma specialistų licencijavimo veikla, A.Šeikaus teigimu, nė karto nebuvo kritikuota, jokių pažeidimų šioje srityje neužfiksuota.
„Kuo dėtas mokesčių nesurinkimas ir Rūmai? Dabar turime du tūkstančius keturis šimtus odontologijos įmonių. O prieš tai, kai Akreditavimo tarnyba išduodavo licencijas, jų buvo trys šimtai. Dabar turime tris tūkstančius penkis šimtus odontologų, o darbą legaliai pradėjo licencijas turėdami aštuoni šimtai specialistų. Dabar visi yra ištraukti iš pakampių. Mes patys suinteresuoti ištraukti visus dirbančius nelegalus, kurie ir mūsų vardui kenkia, ir pagaliau sudaro nesveiką konkurenciją. Mes sumokame mokesčius, o jie – ne. Dabar dirbančių nelegaliai nėra, nebent vienas kitas, o iki tol jų būdavo tūkstančiai. Odontologui nėra tikslo dirbti nelegaliai veikiančioje įmonėje. Mokesčių inspekcija, tarp kitko, jas visas patikrino ir nė apie vieną nepasakė, jog kas nors yra negerai. Įsivaizduokite, odontologui reikia kabinete įsirengti kėdę, tad kam jam dirbti nelegaliai. Nelegaliai gali dirbti nebent koks stalius ar taksistas“, - sakė A.Šeikus.
 
Pirmininkas piktinasi, kad prieš balsavimą iš Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės lūpų nuskambėjo bendruomenę klaidinantys teiginiai ne tik dėl nelegaliai dirbančių odontologų, bet ir dėl išpūstų kainų už jų teikiamas paslaugas.
„Kainas reguliuoja ne Odontologų rūmai. Nors ministras tai galėtų padaryti steigdamas daugiau valstybinių klinikų miesteliuose ir skirdamas joms finansavimą iš ligonių kasų. Ten žmonės eis, nes dantys bus sutvarkomi nemokamai ar pigiai. Tai būtų socialiai teisinga. Bet tai gali padaryti tik ministras. O jis per ministravimo laiką aštuoniais procentais sumažino valstybinį sektorių odontologijoje“, - sako A.Šeikus.
 

Savo ruožtui ministrui Aurelijui Verygai šių metų spalio gale Akreditavimo tarnybos išduoda licencija pasėjo daug abejonių... Seimo Liberalų sąjūdžio atstovai jau kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją prašydami ištirti, ar licencija ministrui pratęsta teisėtai. „Neaišku, kokius dokumentus pateikė ponas Veryga Akreditavimo tarnybai ir ar jie atitinka tikrovę, nes akivaizdu, kad tinkamo darbo stažo ministras neturi. 44 licencijavimo taisyklių punktas numato, kad atstovaujamosios institucijos nariui į gydytojo praktiką galėtų būti įskaičiuotas darbas, jeigu jam yra būtinas medicininis išsilavinimas. Seimo nariui medicininis išsilavinimas nėra būtinas. Juolab kad Seime ministras dirba Audito, o ne Sveikatos reikalų komitete. Parlamentaro darbas pagal Konstituciją gali būti tik ministro arba ministro pirmininko. Tad dabar bandoma išvedžioti, kad jis, kaip Seimo narys, tapo ministru, o ministro darbas gali būti prilygintas mediko praktikai“, - kalbėjo liberalas Eugenijus Gentvilas.
 
Nenagrinėja skundų
Rūmų tarybos pirmininkas nesutinka ir su mestais kaltinimais esą SAM pasiekia daug skundų dėl nekokybiškai atliktų odontologinių paslaugų. Juolab kad kiekvienais metais po sausio pirmosios Rūmai oficialiai raštu kreipiasi į Akreditavimo tarnybą ir į Pacientų sveikatai padarytos žalos (PŽK) nustatymo komisiją.
„Pavyzdžiui, 2016 metais PŽK pateikė, kad buvo 25 odontologiniai skundai, iš gautų 132. Iš dvidešimt penkių devyni pasiteisino, tai yra 19 procentų. Akreditavimo tarnyba pateikė, kad tais pačiais metais ją pasiekė 11 odontologinių skundų iš gautų 394, trys jų pasiteisino, kas sudarytų vos 2,8 procento“, - rankose sklaidydama dokumentus rodė Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė.
„Rūmai nenagrinėja skundų. Pagrindinė ikiteisminė institucija dėl skundų yra Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija“, - akcentuoja A.Šeikus. Pastaroji komisija Rūmams atsiunčia skundus prašydama įvertinti situaciją ir pateikti išvadą. Rūmų darbuotojai vartydami skundų aplankalą su šypsena pasakojo, kad kai kuriuos minėtos komisijos narių klausimus labiau tiktų adresuoti orų ekspertui Nagliui Šulijai, kaip antai – ar galima šalinti dantį esant tokiomis oro sąlygomis? Ar tik aplinkos oro sąlygos galėjo lemti atsiradusias komplikacijas? Toks skundas iš karto buvo atmestas.
 
„Jie mums atsiunčia bylas prašydami įvertinti ir pateikti išvadą. Mes gi iš Rūmų narių surinktus mokesčius išleidžiame ne sau, o padėdami ministerijai. Nežinau, kaip jie paskui darys – samdys ekspertus nuo sausio 1 dienos ir vienam mokės keturis šimtus eurų, kai mes sumokame šešiasdešimt devynis eurus. Mes įsakymu sudarome komisiją iš dviejų trijų odontologų, jiems kompensuojame kelionės išlaidas ir sumokame už ekspertinį darbą – juk reikalingas odontologo kabinetas, reikia pasikviesti ir vieną, ir kitą pusę bei pagal galimybes išnagrinėti skundą. Surašome protokolą ir išsiunčiame į PŽK komisiją. Jie, besivadovaudami Rūmų pateikta išvada, arba, jei abejoja išvados teisingu, gali priimti vienokį ar kitokį sprendimą“, - sako A.Šeikus.


 
Tarp kitko
Odontologų rūmai per metus išduoda apie 400 licencijų naujiems specialistams: odontologams, dantų technikams, burnos higienistams. Viena licencija asmeniui kainuoja 19 eurų, įstaigai – 58 eurus. Licencija išduodama vienąkart visam laikui, kas penkerius metus atnaujinama, bet už atnaujinimą mokėti nebereikia. Licencijavimo veikla Odontologų rūmų biudžetą kasmet papildo 9 tūkst. eurų. Ji valstybės biudžetui nekainuoja – mat tiek licencijavimas, tiek ir kita veikla finansuojama iš to paties licencijos mokesčio, taip pat Odontologų rūmų nario mokesčio. Rūmuose dirba 2 licencijavimo specialistai ir 2 kontrolės specialistai.
Ūkio ministerijos (dabar – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) atliktas vertinimas parodė, kad iš 54 priežiūros institucijų sąrašo pagal veiklos efektyvumą Akreditavimo tarnyba atsidūrė 48 vietoje.

 
Komentaras 
Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas:

- Liberalų sąjūdis kreipsis į prezidentą prašydamas vetuoti šį projektą. Apskritai matau valdžios invaziją į profesines savivaldas. Tuoj pajudės invazija į Advokatų, Notarų, Antstolių rūmus, paskui, matyt, į Architektų rūmus. Baigsis „betvarkė“ su nevyriausybinėmis organizacijomis ir profesinėmis savivaldomis, nes valdžia yra protingesnė už visus profesionalus ir Aurelijus Veryga viską geriau žino kaip ir kiti – jie protingiausi Lietuvoje, o gal net vakarų pusrutulyje.

 
Pozicija
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga:

- Pirmiausiai tai yra vienintelė profesija, kuri mums iškrenta iš licencijavimo ir akreditavimo sistemos ir aš dar kartą noriu pakartoti, kad Rūmų mes negriauname. Jie nėra naikinami. Jeigu bendruomenei tai yra reikalinga organizacija – savivaldos, etikos ar kvalifikacijos kėlimo, ji puikiausiai gali viską daryti. Iš jos niekas šios teisės neatima. Yra vienintelė funkcija paimama – licencijavimas ir turbūt sutiksite, jeigu privalu būti tavo nariu, man atrodo, kad čia yra didžioji rūmų baimė. Kai nebeliks tos prievolės būti nariais, žmonės, matyt, išsilakstys. Juolab kad medikams licencijavimo tvarka yra tikrai ir paprastesnė, ir odontologų licencijavimo tvarką norime ten perkelti – viskas yra elektroninėje erdvėje. Medikai, kurie tokiu būdu licencijuojami, tikrai nesiskundžia tokia tvarka. Tad visos baimės, kurios yra keliamos, švelniai tariant, yra nepagrįstos.
Tikrai tai nėra didelės išlaidos. Kitas dalykas, supraskime, kad čia biudžetas kitas, čia ne iš PSDF mokami tokie dalykai. Sistemos yra jau dabar suautomatizuotos ir maksimaliai paprastos, priežiūros joms reikia labai nedaug. Matome, kad dabar yra ir pacientų skundų, ir įstaigų, kurios veikia be licencijos. Žodžiu, yra problemų, su kuriomis Rūmai, akivaizdu, nesusitvarko.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris