Gydymo įstaigos dezinfekantus galės įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge

Giedrė Montvilaitė
2020-11-27
Koronavirusas parodė, koks svarbus dezinfekcinių priemonių vaidmuo infekcijų prevencijai. Tiesa, Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) strateginiuose planuose jau anksčiau buvo numatytas dezinfekuojamųjų priemonių modulio kūrimas, tačiau šiemet užgriuvusi pasaulinė COVID-19 pandemija įnešė korekcijas ir paspartino sumanymo įgyvendinimą. Tad perkančiosios organizacijos, norinčios skaidriai, greitai, be didelių administracinių ir laiko sąnaudų įsigyti joms reikalingų  įvairių dezinfekuojamųjų priemonių, tai galės padaryti jau netrukus CPO LT elektroniniame kataloge. Modulio startas numatomas šių metų pabaigoje – kitų pradžioje.
Gydymo įstaigos dezinfekantus galės įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge
Greitu metu visi profesionalūs ir ne tik biocidinių produktų vartotojai galės saugiai įsigyti dezinfekuojamųjų produktų CPO LT kataloge.

Pagalba mažiems ir dideliems
Ligoninėse, kitose gydymo, slaugos įstaigose dezinfekuojamųjų priemonių poreikis nėra naujas. Tačiau per pandemiją jų sunaudojama kelis ar net keliolika kartų daugiau nei įprastomis sąlygomis. Išaugęs jų poreikis didina daugelio perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistų darbo apimtis, kai jie turi skubiai ir dideliais kiekiais vykdyti gyvybiškai būtinų sveikatos įstaigos veiklai prekių, įskaitant ir dezinfekuojamųjų priemonių, viešuosius pirkimus. CPO LT elektroninis katalogas šiuo atveju yra didelis pagalbininkas. Tai liudija pirkimų statistika.
 
Sėkmingą bendradarbiavimo su CPO LT patirtį jau turintis Nacionalinio vėžio instituto (NVI) Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Stasys Katinas sako nekantriai laukiantis galimybės įsigyti įvairių dezinfekuojamųjų priemonių iš pasirodysiančios naujos CPO LT katalogo kategorijos.
 

„Šiuo neramiu laikotarpiu tokia pagalba iš šalies itin svarbi. Mums nuolat reikalingi dezinfekantai. Jų poreikio mažėjimo, deja, dar nematyti. Tikimės, kad CPO LT kaip galima greičiau parengs naująjį modulį, kuriame galėsime įsigyti dezinfekuojamųjų tirpalų, taip būtinų viruso plitimui stabdyti gydymo įstaigose“, - sako Nacionalinio vėžio instituto (NVI) Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Stasys Katinas.

 
Perkančiosios organizacijos įsitikino, kad, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu viešiesiems pirkimams vykdyti, dažnu atveju gaunamas sinerginis efektas, nes mažomis laiko, administracinėmis sąnaudomis pasiekiamas maksimalus rezultatas, o prekės neretai įsigyjamos net už ženkliai mažesnę kainą, nei pirkėjai buvo numatę.

Kita vertus, kovoje su virusu gyvybiškai svarbus yra laiko taupymas, greitas reikalingų priemonių įsigijimas ir jų nepertraukiamas tiekimas gydymo įstaigoms. Pasak NVI atstovo, „už perkančiąsias organizacijas vykdydami viešuosius pirkimus CPO LT darbuotojai atlieka tai, kas šiame procese trunka bene ilgiausiai – techninės specifikacijos parengimą“. Kiekvienas viešųjų pirkimų specialistas žino, kiek daug laiko, žinių reikia skirti, kad būtų kokybiškai parengtos viešojo pirkimo techninės specifikacijos, atitinkančios perkančiųjų organizacijų poreikius bei rinkos galimybes. Tais atvejais, kai šios yra itin sudėtingos ir reikalaujančios ekspertinio išmanymo tam tikroje srityje, o dezinfekantų perkama taip gausiai, perkančiosios organizacijos turi pasitelkti ekspertus – savo srities specialistus. CPO LT, rengdama dezinfekuojamų tirpalų techninę specifikaciją, šį darbą atliko pati.
 
Dezinfekuojamųjų priemonių šiandien reikia ir kitoms, su gydymu nesusijusioms įstaigoms. Švietimo, viešojo maitinimo, socialinės globos, kultūros, visuomeninės paskirties įstaigoms, pramonės įmonėms. Organizacijų, kuriose reguliarus paviršių dezinfekavimas būtinas saugiai jų veiklai, sąrašas ilgas. Šios perkančiosios organizacijos taip pat galės įsigyti dezinfekantus per CPO LT elektroninį katalogą. Siekiant, kad net mažus šių prekių kiekius norinčios įsigyti perkančiosios organizacijos galėtų tai padaryti per elektroninį katalogą, numatyta, kad modulyje užsakymo krepšelio minimali vertė galės būti vos 50 eurų. Todėl prekių iš katalogo užsisakyti galės net mažiausios organizacijos. 
 
Asortimentas - pagal perkančiųjų organizacijų  lūkesčius

Dezinfekantų modulio asortimentas platus, o prekių kokybė užtikrinama, bendradarbiaujant visoms viešojo pirkimo proceso pusėms. „Jį kūrėme atsižvelgdami į pirkėjų išsakytą poreikį ir atlikę rinkos tyrimą. Taip pat organizavome susitikimus su tiekėjais. Jų metu pristatėme modulio veikimo principą, aptarėme prekių techninę specifikaciją. Tiekėjai dalinosi pastabomis bei siūlymais, kaip ją tobulinti. Į juos stengėmės atsižvelgti, kad techninė prekės specifikacija būtų kuo išsamesnė, atliepianti perkančiųjų organizacijų poreikius“, - apie asortimento kūrimo procesą pasakoja CPO LT Sveikatos srities pirkimų skyriaus konsultantė bei naujojo prekių modulio administratorė Indrė Salickienė.

 
Šiame modulyje bus galima įsigyti plataus asortimento ir paskirties dezinfekuojamųjų priemonių tiek asmeninei, tiek įvairių paviršių apsaugai: gelių ir skysčių rankoms dezinfekuoti, antiseptinių tirpalų ir dezinfekuojamųjų servetėlių odai. Atskirą prekių grupę sudarys dezinfekuojamosios priemonės medicininiams prietaisams ir instrumentams, medicininių prietaisų dezinfekavimo mašinoms bei baseinams prižiūrėti. Kartu bus galima įsigyti įvairių priedų – laikiklių, dozatorių, vonelių, testų, indikatorių, plėvelių ir kilimėlių.
 
Pasak modulį administruojančios I.Salickienės, šis dezinfekuojamųjų tirpalų prekių sąrašas elektroniniame kataloge negalutinis. „Modulis sukurtas dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS), todėl atsiradus naujoms šios kategorijos prekėms rinkoje ar perkančiųjų organizacijų kitokiam poreikiui, jis bus nuolat papildomas“, - teigia ji. Perkančiosios organizacijos, neradusios joms reikalingos prekės sąraše, kviečiamos kreiptis į CPO LT ir nurodyti jos charakteristikas. Viešųjų pirkimų specialistai, atlikę rinkos tyrimą, nustatę, kad tiekėjai gali tiekti pageidaujamas prekes, jas įtrauks į Dezinfekantų modulį. Tiekėjai taip pat nuolat kviečiami siūlyti naujus produktus bei atsiradus naujiems verslo subjektams rinkoje prisijungti prie viešųjų pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge.
 
Šiuo metu vyksta Dezinfekantų modulio kūrimo baigiamieji darbai: tiekėjų produktų įkėlimas, tikrinamas jų atitikimas techninių specifikacijų reikalavimams. Tikimasi, kad perkančiosios organizacijos dar šių metų pabaigoje ar kitų pradžioje jau galės vykdyti joms taip reikalingų priemonių viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge.
 
CPO LT elektroniniame kataloge – saugūs biocidiniai produktai 
Didelę dalį Dezinfekantų modulio asortimento sudaro perkančiųjų organizacijų plačiai naudojami biocidiniai produktai. Taip vadinama bet kuri medžiaga ar mišinys, sunaikinantis, sulaikantis arba nukenksminantis bet kokius kenksminguosius organizmus. Tačiau šios medžiagos gali padaryti ir žalos. „Jei tokių produktų kokybė yra nepatikrinta, jie neturi autorizacijos liudijimo, gali būti net pavojingi, todėl griežtai draudžiama tokius naudoti“, - sako I.Salickienė.
 

CPO LT ypatingą dėmesį skiria, kad elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos įsigytų ne tik efektyvius, bet ir saugius biocidinius produktus. Iš keturių pagrindinių biocidinių produktų grupių CPO LT kataloge bus galima įsigyti dezinfekantus, priklausančius pirmajai biocidų grupei. Joje esama įvairių dezinfekantų tipų: dezinfekantai asmens higienai, maistui ir pašarams bei dezinfekantai ir algicidai, neskirti tiesiogiai naudoti žmonėms ar gyvūnams.
 
Dėl galimo neigiamo poveikio žmogui, gyvūnams ir aplinkai, biocidiniai produktai turi būti naudojami tik griežtai laikantis žmonių sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimų. Jų naudojimą reglamentuoja tiek Lietuvos Respublikos, tiek Europos Sąjungos teisės aktai. Sparčiai besikeičiant biocidinių produktų ir kitų cheminių medžiagų ar jų mišinių gamybą, platinimą ir naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams, rinkos dalyviams kyla vis daugiau klausimų dėl jų įsigijimo. Šių prekių viešųjų pirkimų centralizavimas padės perkančiosioms organizacijoms nusipirkti saugius produktus, atitinkančius visus žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
 

„Naujojo Dezinfekantų modulio CPO LT elektroniniame kataloge sukūrimas palengvins biocidinių produktų įsigijimą organizacijoms, kurioms jie yra reikalingi“, - teigia įstaigos Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė Aušra Krasnickaitė. Greitu metu visi profesionalūs ir ne tik biocidinių produktų vartotojai galės saugiai įsigyti dezinfekuojamųjų produktų CPO LT kataloge.

 
Šio modulio dėka tikimasi sumažinti nekokybiškų ar net žalingų biocidinių produktų patekimą į viešuosius pirkimus. Visos Dezinfekantų modulio prekės praėjo griežtą patikrinimo filtrą. Pavyzdžiui, verslo subjektui, norinčiam tapti tiekėju CPO LT elektroniniame kataloge, neužtenka pasakyti, kad jo siūloma prekė atitinka reikalavimą naikinti tam tikrą grybelį. Patvirtinimui būtina pateikti tai liudijančius oficialius duomenis, atitinkančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos keliamus standartus. 
 
Kad perkančiosios organizacijos būtų ramios dėl jų įsigyjamos prekės kokybės atitikimo standartui, kataloge ji žymima skiriamuoju ženklu, patvirtinančiu, kad šis biocidinis produktas yra saugus ir jo naudojimas nepadarys žalos žmogaus sveikatai bei aplinkai. Tačiau ir pačios perkančiosios organizacijos raginamos kaskart, kai tiekėjai pristato prekes, atidžiai jas patikrinti, ar jos atitinka sutartyje nurodytą specifikaciją ir, esant nors mažiausiam neatitikimui, jų nepriimti.

 
CPO LT prisideda prie COVID-19 pandemijos suvaldymo
Dezinfekantų modulis - ne vienintelis CPO LT elektroninio katalogo modulis, kuriame perkančiosios organizacijos gali įsigyti prekių, būtinų pandemijai įveikti ar iškilusioms problemoms spręsti. Įstaigos indėlis į jo suvaldymą šalyje buvo jaučiamas ir anksčiau. Jau pirmosios viruso bangos metu viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosios organizacijos susidūrė su dideliais iššūkiais. Staiga padidėjo tam tikrų prekių ir paslaugų poreikis. Iškilo būtinybė jas įsigyti kuo greičiau.
 
Organizacijos, pasinaudojusios CPO LT sistema viešiesiems pirkimams vykdyti, ne tik greitai įsigijo reikiamų prekių, tačiau ir sutaupė. Centralizuoti viešieji pirkimai elektroninėje erdvėje užtikrino didesnę konkurenciją, proceso paprastumą perkančiosioms organizacijoms ir skaidrumą. CPO LT sistema pirkimo procese eliminuoja žmogiškąjį veiksnį ir kartu prielaidas pasireikšti korupcijai. Ne veltui perkančiųjų organizacijų apklausos rodo, kad net 95,6 proc. jų pasitikti CPO LT.
 
Pandemijos metu CPO LT centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugomis sveikatos sektorius naudojasi intensyviai. Todėl, atsižvelgdama į keleriopai padidėjusią paklausą, CPO LT elektroniniame prekių kataloge išplėtė Asmens higienos modulį. COVID-19 sąlygojo ir prekių specifikacijų išplėtimą kituose katalogo moduliuose. 
Be abejo, pandemija ne tik medicinos, bet ir socialinė, ekonominė problema. Perėjus prie nuotolinio darbo ir mokymosi, padidėjo perkančiųjų organizacijų organizacinės technikos, biuro įrangos, ryšio priemonių poreikis. Todėl suaktyvėjo kompiuterių, telefonų bei spausdintuvų viešieji pirkimai CPO LT elektroniniame kataloge.

 
Svarbu
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja:
Paviršių dezinfekavimas yra svarbi COVID-19 viruso suvaldymo priemonė. Ne tik gydymo įstaigose, tačiau ir namuose, biuruose, mokyklose, sporto salėse, viešai prieinamuose pastatuose, maldos namuose, turguje, viešajame transporte ar viešojo maitinimo įstaigose. Prioritetą, ką dezinfekuoti, reikėtų teikti tiems paviršiams, kurie yra liečiami daugiausiai. Pavyzdžiui, durų ir langų rankenos, maisto ruošimo zonos, stalviršiai, vonios paviršiai, tualetai, kranai, asmeniniai įrenginiai, kompiuterių klaviatūros.
 
lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Įsivaizduokite situaciją, kai visu kūnu jaučiate, jog smarkiai sunegalavote ir skubiai reikalinga greitoji pagalba. Tačiau atvykę ...
  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Energija, laimė, naujų idėjų pliūpsnis po kurio ateina dirglumas, kaltė ir visiška apatija – su tokiomis nuotaikų kai...

  Budinti vaistinė


  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ informuoja, kad įmonės darbuotojai jau pavieniais atvejais ...
  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Nuo kovo 1-osios valstybė kiek daugiau kompensuos už vaistus ir jų priemokas nepasiturintiems, neįgaliesiems ir pensininkams. ...

  Sveika šeima


  Intuityvus valgymas – svorio nuo... smegenų metimo programa

  Kalbėti apie valgymo sutrikimus žmonėms sunku, net jaučiama gėda. Juk, regis, visi tai turime mokėti. Tačiau intuityvaus valgymo konsultantė, tinklaraščio taikasumaistu.lt autorė Ingrida Augutė tikina, kad nieko gėdingo nėra. Tokius sunkumus patiriančiųjų yra daug ir ragina apie tai kalbėti su aplinkiniais, specialistais. Nes ...

  Sveikatos horoskopas


  Gruodžio 14-20 d.

  Avi­nas
  Sap­nai, su­sap­nuo­ti pir­ma­die­nio nak­tį, pil­dy­sis ar­ti­miau­siu lai­ku. Penk­ta­die­nį jau­si­te ener­gi­jos ir ge­ros nuo­tai­kos ant­plū­dį. Sa­vait­ga­lį eu­fo­ri­ja kiek nu­slūgs, ta­čiau nu­si­min­ti ne­ver­ta - ūpas pa­kils, jei at­si­pa­lai­duo­si­te namie su knyga ar karštoje vonioje.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  „Wuhano dienoraščių“ autorė: valdžia mane vertina kaip priešą

  Kinų autorė Fang Fang (pasiturinčių intelektualų šeimoje gimusios rašytojos tikrasis vardas yra Wang Fung) susidūrė su šiurkščia valdžios reakcija dėl publikuotų dienoraščių, kuriuose buvo aprašytas gyvenimas Wuhane ankstyvomis koronaviruso protrūkio dienomis. Tačiau moteris laikosi savo ir t...

  Komentarai


  Ketsuekigata nani gata?
  Henrikas Vaitiekūnas Ketsuekigata nani gata?
  Tema ir būsimos potemės
  Henrikas Vaitiekūnas Tema ir būsimos potemės
  Pulti ant kelių? Taip!
  Henrikas Vaitiekūnas Pulti ant kelių? Taip!

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica