atviru laišku kreipėsi į valstybės vadovus ir Seimo narius, teigdami, kad toks žingsnis pagerintų LGBT bendruomenės psichikos sveikatą bei visos visuomenės saugumą. 
„Tiek vienalytės, tiek skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus ir poreikius – meilę, prieraišumą, norą rūpintis, įsipareigoti vienas kitam, todėl ir visoms poroms suteikiamos teisės turėtų būti lygios. O kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus ir mūsų visuomenė“, – sako psichologė-psichoterapeutė dr. Ieva Bieliauskienė. 
"/>

Daugiau nei šimtas psichologų ir psichoterapeutų ragina priimti partnerystės įstatymą

www.lsveikata.lt
2021-04-15
Lietuvos psichologai ir psichoterapeutai ragina įteisinti tos pačios lyties partnerystes. Per šimtą visuomenėje žinomų specialistų atviru laišku kreipėsi į valstybės vadovus ir Seimo narius, teigdami, kad toks žingsnis pagerintų LGBT bendruomenės psichikos sveikatą bei visos visuomenės saugumą. 
„Tiek vienalytės, tiek skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus ir poreikius – meilę, prieraišumą, norą rūpintis, įsipareigoti vienas kitam, todėl ir visoms poroms suteikiamos teisės turėtų būti lygios. O kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus ir mūsų visuomenė“, – sako psichologė-psichoterapeutė dr. Ieva Bieliauskienė. 
Daugiau nei šimtas psichologų ir psichoterapeutų ragina priimti partnerystės įstatymą

Anot laiško autorių, neigiamos nuostatos, diskriminacija ir priekabiavimas LGBT asmenų atžvilgiu didina psichikos sveikatos problemų paplitimą šioje bendruomenėje. Tyrimai rodo, kad šalyse, leidžiančiose tuoktis ar sudaryti partnerystę tos pačios lyties poroms, situacija ženkliai pagerėja.
„Tiek psichoterapinėje praktikoje, tiek artimoje aplinkoje susitinku su puikiais, kūrybiškais, talentingais žmonėmis, kuriems neigiamos nuostatos LGBT atžvilgiu ženkliai apsunkina galimybes save realizuoti, kurti artimus santykius, jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Tos pačios lyties partnerysčių įteisinimas prisidėtų prie LGBT asmenų psichikos sveikatos stiprinimo, o taip pat būtų žingsnis į priekį siekiant kurti įvairovę priimančią ir sutelktą visuomenę, kurioje visi jos nariai jaučiasi laimingesni“, – sako psichologė Irma Skruibienė. 
 
Palaikymą tos pačios lyties partnerystėms ir santuokoms anksčiau yra išsakiusios Amerikos psichologų asociacija, Amerikos psichiatrų asociacija, Australijos psichologų sąjunga, Britanijos psichologų sąjunga ir kt. 
 
„Norime paskatinti įstatymų leidėjus užtikrinti visų Lietuvos piliečių teises. Įstatymai, įtvirtinantys lygybės principus, nėra tik formalumas, jie daro realų poveikį žmonių gyvenimams. Džiaugiamės, kad prie šios iniciatyvos prisijungė toks didelis būrys psichologų ir psichoterapeutų. Raginame profesionalus vienijančias organizacijas užimti aktyvesnę poziciją ginant žmogaus teises bei pasipriešinti neapykantos kurstymui visuomenėje“, – sako psichologė dr. Juliana Lozovska.
 
Viešojoje erdvėje valdančiosios koalicijos atstovai teigė partnerystės įstatymą teiksiantys šiuo metu vykstančioje pavasario sesijoje.

 
 
LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Seimo nariams
 
 
Lietuvoje praktikuojantys psichologai reiškia paramą tos pačios lyties partnerysčių įteisinimui Lietuvoje
 
Daugiau nei 100 psichologų ir psichoterapeutų ragina visuomenę reaguoti į labiausiai pažeidžiamų grupių patiriamą diskriminaciją ir imtis aktyvių priemonių, kurios gerintų LGBT asmenų psichikos sveikatą. Kaip rodo įvairių pasaulio ir Europos valstybių patirtis, tos pačios lyties partnerystės įteisinimas ir teisių apsauga yra svarbi LGBT asmenų psichikos sveikatos prielaida. 
 
Tyrimai atskleidžia, kad LGBT asmenys patiria mažumos stresą, kurį kelia visuomenėje paplitusios neigiamos nuostatos LGBT asmenų atžvilgiu ir iš to kylanti diskriminacija bei priekabiavimas. Su mažumos stresu siejamas didesnis psichikos sveikatos problemų paplitimas tarp LGBT asmenų (1). Šios problemos ypač ryškios visuomenėse, kuriose aukšti homofobijos ir netolerancijos rodikliai. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros atlikta apklausa parodė, kad LGBT žmonių psichologinė savijauta Lietuvoje yra viena prasčiausių visoje Europoje: net 34 proc. apklaustųjų nurodė, besijaučiantys nuolatos arba didesnę dalį laiko prislėgti, išgyvena depresyvias nuotaikas (2).
 
Kitų šalių patirtis leidžia teigti, kad, tos pačios lyties partnerysčių ar santuokų įteisinimas gerina LGBT asmenų psichikos sveikatą. Įteisinus vienalytes santuokas Danijoje ir Švedijoje savižudybių tarp homoseksualių vyrų ir moterų sumažėjo beveik per pusę (46 proc) (3). JAV, Anglijoje, Velse įteisinus tos pačios lyties santuokas, homoseksualių asmenų subjektyvus sveikatos vertinimas, subjektyvus gerovės išgyvenimas kilo (4). Tai tik keli pavyzdžiai, atskleidžiantys glaudžias sąsajas tarp LGBT asmenų psichikos sveikatos ir santykių įteisinimo.  
 

Aktyvią poziciją ir palaikymą tos pačios lyties asmenų partnerysčių ir santuokų atžvilgiu yra ne kartą išreiškusios Amerikos psichologų asociacija (5), Amerikos psichiatrų asociacija (6), Australijos psichologų sąjunga (7), Britanijos psichologų sąjunga (8) ir kt. 
 
Psichologų ir psichoterapeutų iniciatyvinė grupė reiškia susirūpinimą LGBT asmenų psichikos sveikata Lietuvoje ir ragina panaikinti egzistuojančią institucinę diskriminaciją, įteisinant tos pačios lyties asmenų partnerystes.  
 
Poziciją pasirašė (pagal abėcėlę) 
1.doc. dr. Asta Adler, psichologė-psichoterapeutė
2.Simona K. Akulashvili, psichologė-psichoterapeutė
3.Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė, psichologė-psichoterapeutė
4.Marija Bagdonienė, psichologė-psichoterapeutė
5.Indrė Baltrušaitytė, psichologė
6.Ieva Baršauskaitė, psichologė 
7.Ūla Bendikaitė, psichologė
8.doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeutė
9.dr. Ieva Bieliauskienė, psichologė-psichoterapeutė
10.Sandra Birbilaitė, psichologė-psichoterapeutė 
11.Kamilė Borkovskienė, psichologė 
12.Irmina Čajauskienė, psichologė
13.Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė
14.Neringa Čėlienė, psichologė
15.Augustas Čičelis, socialinis darbuotojas, konsultantas
16.dr. Ksenija Čunichina, psichologė
17.dr. Said Dadašev, psichologas
18.Danguolė Dadurkevičienė, psichologė 
19.Konstancija Dauguvietytė, psichologė
20.Evelina Dirmontaitė, psichologė
21.Jolanta Antanina Dovidonienė, psichologė-psichoterapeutė
22.dr. Marija Giedraitytė, psichologė
23.Antanas Grižas, psichologas 
24.Jelena Guseva, psichologė-psichoterapeutė 
25.Viktoras Ivanauskas, psichologas-psichoterapeutas 
26.Aistė Jasaitytė, psichologė-psichoterapeutė
27.Gintė Jasienė, psichologė
28.dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė
29.Mantas Jeršovas, psichologas
30.Karolina Jocytė, psichologė
31.Toma Juciūtė, psichologė 
32.Lina Kaminskaitė, psichologė 
33.Violeta Kasperavičiūtė, psichologė
34.Virginijus Kazlauskas, psichologas
35.Ieva Kerzaitė, psichologė
36.dr. Vaiva Klimaitė, psichologė 
37.Rūta Julija Klovaitė, psichologė
38.Viktorija Konstantinovna, psichologė
39.Justina Kvedaravičiūtė, psichologė
40.Veronika Lakis-Mičienė, psichologė
41.Inga Leonavičiūtė, psichologė-psichoterapeutė
42.Miglė Lepeškaitė, psichologė 
43.Karilė Levickaitė, psichologė
44.Neringa Lošakevičienė, psichologė-psichoterapeutė

45.Andrius Lošakevičius, psichologas
46.Elona Lovčikienė, psichologė-psichoterapeutė 
47.dr. Juliana Lozovska, psichologė
48.Dalia Lukšytė, psichologė
49.Alina Martinkutė-Vorobej, psichologė
50.Asta Mastauskienė, psichologė 
51.dr. Agnė Matulaitė, psichologė-psichoterapeutė
52.Marina Mažionienė, psichologė 
53.dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė, psichologė
54.Virginija Mikėnienė, psichologė-psichoterapeutė
55.Vaiva Milašiūnaitė, psichologė
56.Eglė Minelgaitė Beinorienė, psichologė-psichoterapeutė
57.Agnė Morkvėnaitė-Vasiliauskienė, psichologė-psichoterapeutė
58.Jurgita Narmontienė, psichologė
59.Aušra Naujokaitė-Dobravolskienė, psichologė
60.Augė Niedvaraitė, psichologė-psichoterapeutė
61.Tatjana Nikitina, psichologė
62.Diana Noreikienė, psichologė 
63.Milda Okaitė, psichologė
64.Deimantė Petkevičiūtė-Butkevičė, psichologė
65.Justina Petronytė, psichologė-psichoterapeutė
66.dr. Robertas Povilaitis, psichologas
67.dr. Ieva Povilaitienė, psichologė-psichoterapeutė 
68.Eglė Raišienė, psichiatrė

69.Dovilė Ridzevičienė, psichologė
70.dr. Jurgita Rimkevičienė, psichologė
71.Goda Rukšaitė, psichologė-psichoterapeutė
72.Grytė Ruzgė, psichologė
73.Ieva Samulionytė, psichologė-psichoterapeutė
74.Justina Samuolienė, psichologė
75.Jūratė Savickienė, psichologė-psichoterapeutė 
76.Gintarė Servaitė, psichologė
77.Virginija Skučaitė-Budrienė, psichologė-psichoterapeutė
78.Irma Skruibienė, psichologė
79.dr. Paulius Skruibis, psichologas
80.dr. Ieva Starinskaitė-Vaskelienė, psichologė 
81.Ivona Staškevičienė, psichologė-psichoterapeutė
82.Jolita Stipinienė, psichologė
83.Rasa Stukonienė, psichologė-psichoterapeutė
84.Aušra Stumbrytė, psichologė
85.Ivona Suchodolska-Miškinė, psichologė-psichoterapeutė
86.dr. Jelena Šalaj, psichologė 
87.Egidija Šeputytė, psichologė
88.Rasa Šilalytė, psichologė-psichoterapeutė
89.Indrė Šimėnaitė, psichologė
90.Diana Špakauskaitė, psichologė 
91.Ieva Šukelienė, psichologė
92.Gintvilė Šurvelytė, psichologė
93.Raimonda Tomkevičienė, psichologė-psichoterapeutė
94.Marija Turlinskienė, psichologė-psichoterapeutė 
95.Eglė Urbutienė, psichologė
96.Mykolas Valainis, psichologas
97.Sigita Valevičienė, psichologė
98.Zuzana Vasiliauskaitė, psichologė
99.Lilija Vasiliauskienė, psichologė-psichoterapeutė 
100.Gabija Veiverė, psichologė
101.Anna Vinkovskienė, psichologė-psichoterapeutė
102.Kristina Zabielė, psichologė-psichoterapeutė
103.Ilona Zakarė, psichologė-psichoterapeutė 
104.Rūta Zubinienė, psichologė
105.Ieva Žiedienė, psichologė-psichoterapeutė 
 
Nuorodos
1.King M., Semlyen J., Tai S.S. et al. A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self-harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry. 2008, 8: 70. 
2.European Union Agency for Fundamental Rights. EU-LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality. 2020. Luxemburg. 
3.Erlangsen A., Drefahl S., Haas A., Bjorkenstam C., Nordentoft M., Andersson G. Suicide among persons who entered same-sex and opposite-sex marriage in Denmark and Sweden, 1989–2016: a binational, register-based cohort study. Epidemiology & Community Health. 2020, 74 (1): 78-83. 
4.Boertien D., Vignoli D. Legalizing same-sex marriage matters for the subjective well-being of individuals in same-sex unions. Demography. 2019, 56: 2109-2121. 
5.American Psychological Association reiterates support for same-sex marriage (apa.org)
6.APA Applauds Supreme Court Decision Supporting Same-Sex Marriage | psychiatry.org 
7.Submission to Marriage Amendment (Same-Sex Marriage) Bill | APS (psychology.org.au)
8.Same-sex marriage and equality | The Psychologist (bps.org.uk) 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   NVI atlikta pirmoji minimaliai invazinė stemplės vėžio operacija

   NVI atlikta pirmoji minimaliai invazinė stemplės vėžio operacija

   Nacionaliniame vėžio institute (NVI) atlikta pirmoji, o Lietuvoje viena iš pirmųjų minimaliai invazinė stemplės vėžio opera...
   Lukas Pavlavičius: „Noriu pažinti ne tik ligas, bet ir žmogų“

   Lukas Pavlavičius: „Noriu pažinti ne tik ligas, bet ir žmogų“

   Kauno poliklinikos šeimos gydytojas Lukas Pavlavičius teigia, kad jo specialybės atstovai dažnai nuvertinami, esą gali i&sc...

   Budinti vaistinė


   Vaistininko patarimai, kaip įveikti 5 dažnas pavasario problemas

   Vaistininko patarimai, kaip įveikti 5 dažnas pavasario problemas

   Šylant orams tikimės sulaukti ir geresnės savijautos, tačiau neįdėjus pastangų, deja, bet tik susiduriame su naujais sveika...
   Paslauga vaistinėse paskatino gyventojus pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

   Paslauga vaistinėse paskatino gyventojus pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

   Jau kuris laikas specialius kursus baigę išplėstinės praktikos vaistininkai gali skiepyti šalies gyventojus nuo erki...

   Sveika šeima


   Nenustebkite, jei susirgus COVID-19 ims slinkti plaukai

   Persirgę COVID-19 vis daugiau žmonių skundžiasi, kad jiems ėmė slinkti plaukai. Gydytoja-trichologė Gitana Šabūnienė ramina – toks infekcijos poveikis laikinas.

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Kolumbijos tremtinių tikrovė: dešimtmečiai be namų

   Per maždaug penkerius metus Kolumbijos pabėgėlių, prašančių prieglobsčio Ispanijoje, skaičius išaugo beveik 40 kartų. 2016 metais jų buvo užfiksuota mažiau nei 700, o pernai skaičius išaugo iki 28 tūkstančio. Ana (38 m.) ir jos šeima – vieni iš daugelio Kolumbijos gyventojų, kurių gyvenimus sugriovė pilietinis karas.

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Patarimai, grįžtantiems iš Palangos
   Henrikas Vaitiekūnas Patarimai, grįžtantiems iš Palangos
   Survivalistai
   Henrikas Vaitiekūnas Survivalistai
   Keletas taisyklių pavasariui
   Henrikas Vaitiekūnas Keletas taisyklių pavasariui

   Naujas numeris
























   Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica