CPO LT pirkimai pagal įgaliojimą – pagalba perkančiosios organizacijoms stingant laiko ir žinių

Giedrė Montvilaitė, Deimantė Gruodė
2020-10-15
Viešieji pirkimai – sudėtingas, specifinių žinių reikalaujantis procesas. Jo neišmanymas perkančiosioms organizacijoms gali skaudžiai kirsti per reputaciją ir  kišenę. „Nekompetencija viešuosiuose pirkimuose valstybei kainuoja brangiau nei korupcija. Europos Komisija paskaičiavo, kad išsprendus su viešųjų pirkimų profesionalumu susijusias problemas, ES šalys turėtų daugiau nei 80 mlrd. eurų ekonominę naudą“, - teigia Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO LT) direktorius Darius Vedrickas. Išvengti nuostolių perkančiosioms organizacijoms gali padėti pirkimai pagal įgaliojimą – prekių ar paslaugų įsigijimą patikėjus profesionalams. 
CPO LT pirkimai pagal įgaliojimą – pagalba perkančiosios organizacijoms stingant laiko ir žinių

Specialistų trūkumas
Lietuvos aukštosios mokyklos iki šiol neruošė viešųjų pirkimų srities specialistų. „Tačiau būtent aukštųjų mokyklų įsitraukimas į viešųjų pirkimų specialistų rengimą leistų užtikrinti nuoseklesnes žinias ir darbo praktikoje reikalingus įgūdžius“, – teigia Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, kuruojanti viešųjų pirkimų sritį. CPO LT bendradarbiauja su šalies aukštosiomis mokyklomis, kuriose numatoma pradėti rengti šiuos specialistus, ypač reikalingus viešajam sektoriui ir savivaldos institucijoms. Tikimasi, kad jau po kelerių metų šios profesijos darbuotojų trūkumas ims mažėti.
 
Tačiau kol kas kompetentingų viešųjų pirkimų specialistų trūkumas akivaizdus, ypač nedidelėse perkančiosiose organizacijose. Kaip parodė CPO LT atlikta savivaldos institucijų perkančiųjų organizacijų apklausa, tik 31,53 proc. darbuotojų tai yra pagrindinė darbo funkcija, o net 68,47 proc. jų viešuosius pirkimus vykdo kaip papildomą užduotį. Panaši situacija, kaip rodo Valstybės kontrolės atliktas tyrimas, yra ir viešojo sektoriaus institucijų perkančiosiose organizacijose.
Dažniausiai viešųjų pirkimų specialistams reikalingų kompetencijų mokomasi praktiniame darbe, jau įsidarbinus konkrečioje įstaigoje.
 

„Teisinis reguliavimas, teismų praktikos – visa tai darbuotojui išsiaiškinti, suprasti ir sėkmingai taikyti praktikoje dažnu atveju nėra lengva ir užtrunka laiko“, - teigia CPO LT direktorius D.Vedrickas. Kompetentingo viešųjų pirkimų specialisto parengimas – tikrai neleistina prabanga daugumai įstaigų.

 
Taigi, dažnoje didesnėje ar mažesnėje perkančiojoje organizacijoje gebėjimas tinkamai ir kvalifikuotai vykdyti viešuosius pirkimus yra akivaizdi ir aktuali problema. Būtent ją spręsti ir padeda CPO LT, atlikdama pirkimus pagal įgaliojimą. Tokiu būdu suteikiama galimybė perkančiosioms organizacijoms, neturinčioms pakankamai žmogiškųjų išteklių ir kompleksinių žinių šioje srityje, sklandžiai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų ir procedūrų, įvykdyti viešuosius pirkimus. Šį palengvinimą organizacijoms CPO LT vadovas laiko didžiausiu pirkimų pagal įgaliojimą privalumu. „Mūsų specializuota organizacija gali padėti sutaupyti laiko ir kartu kompensuoti žmogiškųjų išteklių bei reikiamų žinių trūkumą“, - sako D.Vedrickas.

 
Įdirbis iš abiejų pusių
Patirtimi, kaip vyksta pirkimai pagal įgaliojimus sveikatos priežiūros įstaigų perkančiosioms organizacijoms, dalijasi CPO LT Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė Aušra Krasnickaitė: „Su perkančiąja organizacija, pareiškusia šį norą, pasirašoma sutartis ir mums suteikiamas įgaliojimas, kuris gali būti nuolatinis arba vienkartinis.“
 
Siekiant sėkmingo bendro rezultato, ypač svarbus tampa perkančiųjų organizacijų įdirbis – tikslus jų poreikio identifikavimas. Jeigu suklumpama ties techninės specifikacijos rengimu, jos būna netikslios, tada perkančiosioms organizacijoms kyla reali grėsmė įsigyti ne tų prekių, kurių reikia. Arba kartais rasti produktų pagal klaidingai nurodytus techninės specifikacijos parametrus tiesiog neįmanoma, nes paprasčiausiai rinkoje tokių prekių iš viso nėra. Visa tai rodo perkančiųjų organizacijų „namų darbų“ kruopštaus atlikimo bei komunikacijos su CPO LT svarbą, siekiant skaidraus, greito viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo bei sklandaus prekių įsigijimo.   
Pirkimų pagal įgaliojimą gerosios praktikos pavyzdžiai – CPO LT sėkmingas bendradarbiavimas su Respublikine Vilniaus psichiatrijos ligonine bei Respublikine Panevėžio ligonine. Šios gydymo įstaigos nešykšti pagyrų CPO LT specialistams ir konkrečiais skaičiais matuoja gautą naudą.
 
Ligoninė atsisakė pati vykdyti viešąjį pirkimą ir neapsiriko
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė CPO LT paslaugomis pradėjo naudotis praėjusių metų pradžioje. Ji pirmoji iš visų asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų įgaliojo CPO LT atlikti visus ligoninės viešuosius pirkimus, kurių numatomos sudaryti sutarčių vertės viršija 10 tūkst. eurų be PVM. Pasak įstaigos atstovų, tokį sprendimą paskatino ligoninės nulinės tolerancijos korupcijai statuso siekis bei poreikis mažinti administracinius kaštus ir užtikrinti skaidrų, efektyvų bei racionalų viešųjų pirkimų vykdymą.
 
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės viešųjų pirkimų specialistė Audra Žurauskaitė-Kleinauskienė džiaugiasi sprendimu įgalioti CPO LT atlikti viešuosius pirkimus: „Nuo pat pradžių bendradarbiavimas su CPO LT specialistais vyko sklandžiai. Neturime jokių nusiskundimų ar priekaištų.“ Šios atsakomybės perdavimas ligoninės personalo pečius atlaisvino nuo administracinė naštos. Jiems nebereikia rengti viešųjų pirkimų sąlygų, vykdyti pirkimo procedūrų (pasiūlymų nagrinėjimo, viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos posėdžių organizavimo, protokolavimo bei kt.). Taip pat nebetenka spręsti ginčų su tiekėjais, įskaitant ir teisminių, teikti skelbimų ir procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

„Įgaliojimo atlikti viešuosius pirkimus suteikimas CPO LT yra puiki korupcijos prevencijos priemonė. Ji, kaip trečioji nepriklausoma šalis, neturinti finansinio suinteresuotumo, rengdama pirkimo sąlygas, įvertina nustatytų reikalavimų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui bei pateikia pastabas ir pasiūlymus. Be to, nešališkai vertina tiekėjų pastabas bei pretenzijas“, - bendradarbiavimo patirtimi su CPO LT dalijasi A. Žurauskaitė-Kleinauskienė.

Praėjusiais metais ligoninė nusprendė nepirkti maitinimo paslaugų, o įrengti savo virtuvę ir maistą gaminti vietoje. Reikalingų maisto produktų ir virtuvės patalpų remonto bei įrangos viešuosius pirkimus jai padėjo atlikti CPO LT. Ant stalo buvo „paserviruota“ nemenka suma – maisto produktų viešojo pirkimo vertė siekė 1.883.679,27 eurų su PVM. Pirkinio suma įpareigojo nesuklysti, nes kiekviena klaida pirkimo proceso metu galėjo brangiai kainuoti. Tačiau, kaip teigė viešųjų pirkimų specialistė A.Žurauskaitė-Kleinauskienė, „visi pirkimai CPO LT specialistų dėka įvyko sklandžiai“. CPO LT specialistai maisto pirkimą ligoninei vykdė aukciono būdu. Varžydamiesi tiekėjai ženkliai sumažino kainas, kurias buvo nurodę aukciono pradžioje.
 

„Verslininkai, varžydamiesi centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje surengtame aukcione, mato tik jų konkurentų žemiausią kainos pasiūlymą. Tai juos stimuliuoja savo kainą nuleisti dar žemiau ir tapti laimėtoju – tiekėju perkančiajai organizacijai“, - vykusio aukciono esmę apibūdina CPO LT Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė Aušra Krasnickaitė.

 
Konkurencijos būta iš tiesų daug. Šis maisto produktų pirkimas  buvo išskaidytas net į 36 dalis, pagal prekių rūšis, kad kuo daugiau tiekėjų, tarp jų ir  vidutinių bei smulkesnių ūkininkų, maisto produktų gamintojų, galėtų pasinaudoti galimybe sudalyvauti šiame viešajame pirkime. Taip pirkimas, tapęs tikromis varžybomis, galiausiai leido ligoninei sutaupyti net 96 032,38 eurų su PVM. Sėkminga bendradarbiavimo su CPO LT patirtis Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę paskatino ir toliau ja pasitikėti bei patikėti viešųjų pirkimų vykdymą.
 

Sutaupė pirkdami brangiai
Susipažinę su Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės gerąja praktika, jų pavyzdžiu pasekė ir Respublikinės Panevėžio ligoninės atstovai. Nusprendusi įsigyti brangios medicininės technikos, gydymo įstaigos vadovybė pripažino, kad darbuotojai stokoja įgūdžių ir patirties tokiems stambiems viešiesiems pirkimams atlikti.
„Tiek naujajam direktoriui, kuris tik pernai pradėjo vadovauti ligoninei, tiek man iš tikrųjų buvo sudėtinga įsigilinti į visus procesus ir prisiimti didžiulę atsakomybę vykdant viešuosius pirkimus“, - pripažįsta Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Mindaugas Čipinys. Norėdami išvengti didžiulės rizikos jie kreipėsi į CPO LT.
 

„Viskas, ką mums reikėjo padaryti, tai užpildyti viešųjų pirkimų paraišką, pateikti techninę specifikaciją ir CPO LT mums nupirko visą reikiamą medicininę įrangą. Sveikatos pirkimų skyriuje jie turi kompetentingus, aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie specializuojasi medicinos prekių viešųjų pirkimų srityje. Taip pat, esant poreikiui, CPO LT telkiasi medicininės įrangos pirkimų srities ekspertus“, - apie CPO LT kompetenciją pasakoja Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Mindaugas Čipinys.

 
Panevėžyje tokios kvalifikacijos specialistų, pasak jo, nėra. O ką mažiausiai norisi daryti, tai apkrauti papildomais darbais ligoninės gydytojus, specialistus, kurių svarbiausias prioritetas – darbas su pacientais. Tad įstaigos vadovybė pasistengė, kad jie galėtų koncentruotis tik į savo tiesiogines pareigas, o naujos įrangos įsigijimo rūpesčius patikėjo CPO LT.
 
Pasak ligoninės direktoriaus pavaduotojo, bendradarbiavimas su CPO LT ypač pasiteisino pandemijos metu, kuomet gydymo įstaigos lenktyniavo įsigydamos reikiamas apsaugos priemones. M.Čipinys skaičiuoja, kad jų įstaiga kartu su CPO LT jau yra suorganizavusi kelias dešimtis viešųjų pirkimų. Dalis įsigytos įrangos buvo susijusi su COVID-19 virusu. Pavyzdžiui, videolaringoskopas, bronchoskopas, deguonies tiekimo sistemos ir infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo sistema, kurios reikėjo, kad karščiuojantys pacientai nepatektų į ligoninės vidų. Iš CPO LT elektroninio katalogo ligoninė taip pat geromis kainomis įsigijo ir medicininių kaukių.
 

„Dirbo visa CPO LT administracija, direktorius ir specialistai. Galime „pastuksenti į medį“ – visos priemonės, kurios mums buvo reikalingos ir kurias įsigijome CPO LT pagalba, buvo nupirktos iš įmonių, viešojoje erdvėje nenuskambėjusių neigiamai“, - džiaugiasi M.Čipinys. Ši gydymo įstaiga, kaip ir anksčiau  minėta Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, toliau bendradarbiauja su CPO LT, vykdydama didelės vertės pirkimus, kuriems reikia specifinių kompetencijų. „Pavyzdžiui, kad nusipirktume diagnostinį rentgeno aparatą, reikia itin aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių įvertinti tiekėjų pasiūlymus ir  visas specifikacijas. Būtent CPO LT yra ta organizacija, kuri disponuoja tiekėjų duomenų baze bei aukščiausios kvalifikacijos specialistais ir ekspertais“, - organizacijos privalumus išskyrė Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.
 
Respublikinė Panevėžio ligoninė taip pat patenkinta įvykdytų viešųjų pirkimų rezultatais ir sėkme bei ypač vertina CPO LT profesionalią pagalbą, užtikrinant  jų sklandų procesą. Pasak M.Čipinio, ligoninėje yra 2100 darbuotojų, o jos metinis biudžetas siekia 55 milijonus eurų. Kiekvienais metais vien viešųjų pirkimų vykdoma už 20-22 milijonus eurų.
„Per tą laiką, kai naudojamės šios organizacijos paslaugomis, sutaupėme penkiolika-dvidešimt procentų lėšų nuo pirkimų vertės“,- sakė jis. Anksčiau nuolat  svarstėme, kaip viešuosius pirkimus vykdyti kuo skaidriau ir efektyviau, išvengiant žmogiškojo veiksnio įtakos ir klaidų. Būtent siekis skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras Panevėžio ligoninę  atvedė prie bendradarbiavimo  su CPO LT, kurį tikimasi plėtoti ir ateityje.
 
Pirkimai pandemijos metu
Pasak CPO LT direktoriaus D.Vedricko, koronavirusu paženklintas laikotarpis, kai didelė dalis įstaigų išgyveno ir  vis dar patiria sunkmetį, aiškiai parodė, kokie svarbūs yra kompetentingi viešųjų pirkimų specialistai. Tačiau, kaip pripažįsta Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė A.Krasnickaitė, nors pandemija įnešė daug sumaišties bei streso, tačiau su viskuo pavyko susidoroti, o kartu ir padėti gydymo įstaigoms įsigyti staiga ir dažniausiai dideliais kiekiais prireikusių prekių. Įstaigos kolektyvo darbo našumui kojos nepakišo ir toks iššūkis, kaip perėjimas prie nuotolinio darbo.
 
„Situacija rinkoje buvo tapusi kritine. Problema buvo ne tai, kad kas nors proteguotų kurį nors tiekėją, o tai, kad jų apskritai nebuvo. Padėtį vargiai lengvino net ir įsigaliojęs Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas, leidžiantis itin sudėtingais atvejais, kai būtina užtikrinti visuomenės sveikatą, pirkti iš vieno tiekėjo“, - prisimena A.Krasnickaitė. Tada CPO LT viešųjų pirkimų specialistams teko atlikti dar niekada anksčiau jų  neišbandytą vadybininko darbą. Jie ieškojo tiekėjų, turinčių gydymo įstaigoms reikalingus gyvybiškai svarbių prekių kiekius bei galinčių per minimalius laiko terminus jas  pristatyti, nes tai turėjo padėti suvaldyti pandemijos plitimą.
 
Šiuo metu CPO LT kuria naują  prekių modulį elektroniniame kataloge – COVID-19 reagentai. Greitu laiku gydymo įstaigų perkančiosios organizacijos juos galės greitai ir paprastai įsigyti, naudodamos šį elektroninį įrankį. Planuose ir kitų medicinos įstaigoms reikalingų prekių centralizavimas. „Šiuo metu kaip tik plečiame Sveikatos srities pirkimų skyrių. Tikimės, kad prie komandos prisijungs daugiau kompetentingų specialistų, gebančių rengti technines specifikacijas, vykdyti centralizuotų viešųjų pirkimų procedūras“, - sako skyriaus vadovė.
 
„Gydymo įstaigos turėtų plačiau naudotis mūsų galimybėmis, kai joms reikia įsigyti vienokių ar kitokių prekių ir paslaugų, nes tai duoda sinerginį efektą. CPO LT pirkimų vadovai ne vienerius metus specializuojasi vaistų, medicinos įrangos, medicinos priemonių ir kituose viešuosiuose pirkimuose, nuolat sekdami rinką ir joje esančius ūkio subjektus, kainas ir jų pokyčius. Jie pirkimus pagal įgaliojimą gali atlikti profesionaliai, skaidriai ir, svarbiausia, efektyviai naudodami valstybės biudžeto, kitaip tariant, visų mūsų lėšas. O juk to ir siekiama viešuosiuose pirkimuose“, - teigia D.Vedrickas, CPO LT direktorius.


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Jurgita Syminienė: būti autoritetu sau po dešimties metų

  Jurgita Syminienė: būti autoritetu sau po dešimties metų

  Respublikinės Klaipėdos ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja Jurgita Syminienė (33 m....
  Pogimdyminė depresija – (ne)išpaikintų mamyčių liga

  Pogimdyminė depresija – (ne)išpaikintų mamyčių liga

  „Atrodė iki pilnos laimės gyvenime trūksta tik vaikelio“, - pokalbį pradeda pogimdyminę depresiją išgyvenusi Di...

  Budinti vaistinė


  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui į pacientų skiepijimą vis dar negali įsitraukti šalies vaistinės. Lietuvos vaistinių aso...
  „Camelia“ dar labiau sumažino medicininių kaukių kainą

  „Camelia“ dar labiau sumažino medicininių kaukių kainą

  Vienas didžiausių vaistinių tinklų „Camelia“ ketvirtadienį skelbia, kad visą spalį klientams suteiks galimybę apsaugin...

  Sveika šeima


  „Studentų maistas“ – ne vaistas

  Ne veltui džiovintų vaisių ir riešutų mišinys pramintas „studentų maistu“. Mitybos specialistė Vaida Kurpienė sako juose dažnai rasite didelę dozę pridėtinio cukraus (tai, ko reikia kremtant mokslus pernakt). Taigi maišelis riešutų popiet tikrai nėra nekaltas ir sveikuoliškas užkandis, k...

  Sveikatos horoskopas


  Spalio 12 - 18 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Nobelio medicinos premija paskirta virusologams H. Alteriui, Ch. Rice'ui ir M. Houghtonui

  Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Harvey J. Alteriui (Harviui Dž. Alteriui) ir Charlesui M. Rice'ui (Čarlzui M. Raisui), taip pat britui Michaelui Houghtonui (Maiklui Hotonui).

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kiek vorų jau suvalgėte?
  Henrikas Vaitiekūnas Kiek vorų jau suvalgėte?
  Šiuo metu šeimos gydytojai tapę beteisiais raštininkais
  Viktorija Andrejevaitė Šiuo metu šeimos gydytojai tapę beteisiais raštininkais
  Kas nepažįsta laikrodžių?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas nepažįsta laikrodžių?

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica