Ar kovai su alkoholio vartojimu užteks ryžto?

Evelina Machova
2016-01-25
Vyriausybė sutarė iki vasario vidurio patvirtinti planą, kaip šiemet bus sprendžiamos alkoholio vartojimo problemos. Plane bus aptarti prevencijos, prieinamumo mažinimo, gydymo nuo priklausomybės klausimai.
L.S. pasiteiravo politikų, kokios priemonės, jų nuomone, būtų efektyviausios ir ar joms įgyvendinti užteks ryžto?
Ar kovai su alkoholio vartojimu užteks ryžto?
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. dėl alkoholio vartojimo mirė 758 žmonės, tai 147 mažiau negu 2013 m.

Irena Degutiene, Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionis demokratai:
 
Medikai kalba jau apie trečią alkoholikų kartą
- Vieno recepto, kovojant su besaikiu alkoholio vartojimu, nėra. Tačiau pradėti, manau, reikėtų nuo vaikų, kad jie nepriprastų alkoholio vartoti. Per įvairiausias šventes, koncertus paaugliai, kuriems vos penkiolika ar šešiolika metų, šlitinėja girti. Pradeda nuo alaus, sidro, o po to pereina prie kur kas stipresnių gėrimų. Vadinasi, reikia riboti alkoholio prieinamumą.
 
Kai girdžiu kalbas, jog draudimais nieko neišspręsime, norisi atsakyti, kad jau pasiekėme tokį dugną, kai gražiuoju susitarti nebeįmanomi. Medikai kalba jau apie trečią alkoholikų kartą: šeimoje gėrė senelis, tėvas ir geria anūkai. O tai, kad mes tarp Europos šalių pirmaujame pagal girtavimo lygį ir protu nesuvokiamus kiekius, yra didžiausias skandalas, epidemija, kuriai spręsti reikia itin griežtų priemonių bei ryžto, kurio dažnai pritrūkstame.
 
Ar priverstinis gydymas padėtų išspręsti problemą? Taip, jei jis būtų kompleksinis, trunkantis kelerius metus, įtraukiant ir bendruomenes, ir reabilitologus, o ne tik porą mėnesių trunkančia detoksikaciją. Tačiau prie to turi prisidėti ne tik Sveikatos apsaugos ministerija, bet ir visos šalies institucijos. Kad net pasveikęs ir į savo aplinką grįžęs žmogus turėtų darbą, užsiėmimų ir iš nevilties vėl negriebtų stikliuko.
 
Taip pat reikia nepamiršti ir jaunimo švietimo. Žinoma, greitų rezultatų neverta tikėtis. Bet tokie pavyzdžiai kaip Naisai įrodo, kad galime švęsti ir be alkoholio. Liūdniausia, kad problema visiems buvo žinoma, bet apie ją niekas nedrįso garsiai kalbėti. Priėjome ribą, kai nebeturime, kur trauktis. Nes tai šiuo metu - problema „numeris vienas“.Juras Požėla, Socialdemokratų partija:

Žmogui, norinčiam gydytis, garantuoti anonimiškumą
Visų pirma tai labai kompleksinė problema ir, mano nuomone, ją spręsti turi ne vien tik sveikatos apsaugos sistema. Sutinku, kad turime padėti vartojantiems alkoholį ir norintiems gydytis žmonėms, tačiau esu įsitikinęs, kad reikia įsiklausyti į psichiatrų ir gydytojų nuomonę, kurie abejoja dėl pastaruoju metu dažnai minimo priverstinio gydymo efektyvumo. Aš pats gana rezervuotai žiūriu į šį siūlymą.
 
Tiesa, kol kas joks spendimas dėl priverstinio gydymo nėra priimtas - tiesiog ministrė išsakė nuomonę. Pritariu tam, kas padaryta Vyriausybėje. Buvo sukviestos visos ministerijos ir pavesta visiems kartu ieškoti sprendimo būdų.

Kovojant su alkoholio vartojimu, tiek vaikams, tiek ir suaugusiems reikia ieškoti įvairesnių užimtumo formų. Pirmuoju atveju tai padaryti galėtų ugdymo įstaigos, antruoju reikia ieškoti, kaip užimti suaugusiuosius. Juk jei nuo alkoholio gydęsis žmogus, grįžęs į savo aplinką, neras nei darbo, nei kitų užimtumo formų, didelė tikimybė, kad atsipalaidavimo ir paguodos jis vėl ieškos alkoholyje.
 
Norėčiau pabrėžti ir dar vieną dalyką. Dabartinis reglamentavimas žmogui, norinčiam gydytis nuo alkoholizmo už valstybės lėšas, yra pakankamas, tačiau čia iškyla anonimiškumo problema. Situacija tokia, kad jei žmogus gydomas privačioje psichiatrijos klinikoje, moka jis iš savo kišenės, o ligos kortelė lieka švari. Jei gydoma valstybinėje įstaigoje, už valstybės lėšas, paciento kortelėje lieka įrašas.
 
Medikų teigimu, kartais tai tampa priežastimi, kodėl nenorima gydytis. Mat jei ateityje norės dirbti, pavyzdžiui, advokatu ar tolimųjų reisų vairuotoju, jis to negalės, nes medicininėje pažymoje bus įrašas, jog jis buvo gydomas nuo alkoholizmo. Tokie asmenys šiose srityse negali dirbti. Todėl manau, kad reikia žmogui, norinčiam gydytis, garantuoti anonimiškumą.

 
Vilija Filipovičienė, Darbo partija:
 
Reikėtų stiprinti kaimo bendruomenes
- Rengiamoje partijos programoje tikrai bus numatomos net kelios priemonės, kurios padėtų spręsti alkoholizmo problemą šalyje. Tačiau kol kas tikslių veiksmų negaliu įvardinti. Pastaruoju metu daug kalbama apie priverstinį gydymą, kuris, mano nuomone, kaip rodo ir praktika, neduos norimų rezultatų. Jei žmogus nenori, niekaip jo nepriversi gydytis.
 
Vienas siūlymų, sprendžiant šią problemą, – intensyvesnis seniūnijų darbuotojų darbas. Jie juk pažįsta visus gyventojus ir manau, jog tikrai galėtų daugiau dirbti, ypač su rizikos šeimomis. Antra, manau, kad kur kas intensyviau reikia dirbti su jaunąją karta, nes jie - ateitis, o dabartinė, kuri jau įklimpusi, yra prarastoji.
 

Dirbant su jaunimu, vienas pagrindinių prioritetų turėtų būti užimtumo - tiek darbo, tiek ir laisvalaikio - skatinimas. Jį reikia sudominti, kad nekiltų noras pramogų ar iš neturėjimo ką veikti linksmybių ieškoti alkoholyje. Taip pat reikėtų stiprinti kaimo bendruomenes, nes jos turi labai didelę įtaką. Žinoma, jos ir dabar dirba: atnaujinamos sporto aikšteles, organizuojami įvairūs renginiai. O valdžia neturėtų nuleisti rankų.


Eligijus Masiulis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis:

Dabar vykstanti diskusija gana primityvi

- Didžioji dalis pasiūlymų labiau susiję su draudimais ar, tiksliau, kova su pasekmėmis. Aš pasigendu konceptualių ir ilgalaikių pasiūlymų kalbant apie priežastis. Dabar vykstanti diskusija gana primityvi. Kalbama, kad problemą išspręsime sumažinę alkoholio pardavimo vietų skaičių, sutrumpinę pardavimo laiką, uždraudę reklamą. Nesakau, kad to nereikia. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, jog visi draudimai turi būti pamatuoti ir nesukelti naujų problemų - tokių kaip atsirandantys pakaitalai narkotikai, alkoholio surogatai, kurie galėtų didinti apsinuodijimų skaičių.
 
Kiekvienas draudimas turi būti įvertintas - kokią konkrečią įtaką jis darys alkoholio paplitimo mažinimui. Kaip tik ruošiame pasiūlymus, kurie pirmiausia būtų orientuoti į priežastis, kodėl žmonės pradeda vartoti alkoholį. Tarkim, labiausiai nusigėrę žmonės renkasi pigaus segmento spirituotus vynus, liaudyje vadinamus „vaisiukais“.
 
Vadinasi, kalbant apie mokestinę politiką turėtume taikyti į tikslingus segmentus. Šių gėrimų tarp rimtų problemų turinčių žmonių išgeriama daugiausiai. Taigi jie arba turėtų būti visiškai išimami iš prekybos, arba „apkraunami“ žymiai didesniais mokesčiais, kad nebūtų taip lengvai įperkami. O lėšos padidinus mokesčius turėtų būti kaupiamos visuomenės blaivinimo fonde, iš kuriuo būtų finansuojamos prevencinės priemonės. Sutinku su premjeru, kad prevencija turėtų būti orientuota į jaunąją kartą, kuri dar nėra patekusi į alkoholizmo ratą.

 
Tiesa, Vyriausybės skirtas daugiau nei milijonas eurų Valstybiniam sveikatos stiprinimo fondui, mano nuomone, yra niekis. Sumos turėtų būti dešimt kartų didesnės, jas reikėtų skirti prevencijai mokyklose, jaunimo rizikos grupėse, užimtumui skatinti. Taip pat, kalbant apie kaimiškas bendruomenes, manau, jog turėtų būti mažesni mokesčiai tiems, kurie kuria darbo vietas.

 
Statistika
Alkoholio suvartojimas vienam gyventojui per metus (litrais absoliučiu alkoholiu)
2000 – 9,9 
2006 – 12,7 
2008 – 13,3 
2010 – 12,9 
2012 – 13,1 
2014 – 15,4
 
2014 m. parduota 3,7 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių gėrimų, tai 27 tūkst. dekalitrų (0,7 proc.) daugiau nei 2013 m. Vyno ir fermentuotų gėrimų parduota 6,7mln. dekalitrų, arba 397tūkst. dekalitrų (5,6 proc.) mažiau. Kaip ir kasmet, daugiausia parduota alaus – 27,8 mln. dekalitrų, arba 0,9 mln. dekalitrų (3,5 proc.) daugiau nei 2013 m.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2014 m. 531 asmuo pirmą kartą kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl alkoholinės psichozės (184 asmenimis mažiau nei 2013 m.) ir 1,4 tūkst. asmenų – dėl lėtinio alkoholizmo (60 asmenų daugiau nei 2013 m.). 2014 m. pabaigoje dėl alkoholinės psichozės gydymo įstaigose gydėsi 3,2 tūkst. (2013 m. – 3,4 tūkst.) asmenų ir dėl lėtinio alkoholizmo – 46,6tūkst. (2013 m. – 47,9 tūkst.) asmenų.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. dėl alkoholio vartojimo mirė 758 žmonės, tai 147 mažiau negu 2013 m. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (44,7proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (31,9 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,9 proc.). 2014 m. vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo buvo beveik 4 kartus didesnis negu moterų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 4,6 tūkst. girtaujančių šeimų – tai 0,3 tūkst. (6,1 proc.) mažiau nei 2013 m. Per metus vaikų, augančių tokiose šeimose, sumažėjo 0,8 tūkst. (8,3 proc.).


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

  R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

  „Daktaro darbas – kaip detektyvo, kuris turi atrasti žudiką”, – įsitikinęs tėvo, garsaus kardiologo Prano ...
  Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

  Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

  „Skambutis mane pažadino apie 3 valandą nakties. Pamačius, jog skambina nežinomas numeris, per kūną perėjo šiurpuliuk...

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

  „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

  Nuo praėjusios savaitės gyventojai, pajutę COVID-19 simptomus, gali kreiptis į šeimos gydytoją ir gauti nemokamai iš...
  Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

  Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

  Paskutiniuoju metu ypač gausu nelegaliai sukurtų interneto svetainių, kuriose skelbiama klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti info...

  razinka


  Sveika šeima


  Norėjo pasigražinti, pasipuošė randais

  Kūno puošyba auskarais taip išpopuliarėjo, jog tikriausiai vargu ar rastume moteriškos lyties atstovę, kuri nebūtų persivėrusi ausies lezgelio. Specialistai teigia, jog klientų amžius jaunėja, procedūrai ryžtasi ir vis daugiau vyrų, parenkamos netradicinės vietos. Tačiau apie pasekmės sveikatai kalbama per mažai....

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Humanitarinės katastrofos priešaušris

  Politinis nestabilumas Sudane, kur vyksta ginkluota kova tarp šalies ginkluotojų pajėgų, remiančių valstybės vadovą, ir RSF vadovaujamų generolo Mohamed Hamdan Dagalo baigia peraugti į humanitarinę katastrofą.   

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Brangesnė už auksą?
  Henrikas Vaitiekūnas Brangesnė už auksą?
  Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
  Henrikas Vaitiekūnas Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
  Nematomos grožybės
  Henrikas Vaitiekūnas Nematomos grožybės

  Naujas numeris