Žėrė kritikos stagnuojančiai tarnybai

Sima Kazarian
2024-06-17
Nuo birželio 6 d. pareigas einantį Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorių Mantą Juodakį pasitiko Valstybės kontrolės audito „fanfaros“ – ataskaita žeria kritiką įstaigai dėl neefektyvios veiklos, nerenkamų duomenų, ilgų ekspertizių atlikimo terminų. Tarnybos veikla baksnojama jau seniai, bet pokyčių nesiimama.
Žėrė kritikos stagnuojančiai tarnybai
Išnagrinėjusi Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos veiklą Valstybės kontrolės nustatė, kad jos darbas yra nepakankamai rezultatyvus.

Vietoj mėnesio trunka metus
 
Birželio 6-ąją pradėjęs dirbti naujasis Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) direktorius Mantas Juodakys ant darbo stalo jau rado gatavą Valstybės kontrolės audito rekomendacijų planą, kurio teks laikytis norint gelbėti stagnuojančią tarnybą. Jos virtuvė vadovui nesvetima – M.Juodakys nuo 2015-ųjų čia ėjo Vilniaus teismo psichiatrijos skyriaus viršininko pareigas.
 
Išnagrinėjusi tarnybos veiklą Valstybės kontrolė nustatė, kad jos darbas yra nepakankamai rezultatyvus. Audito ataskaitoje baksnojama į nedaromus, bet jau seniai pribrendusius sisteminius pokyčius, nerenkamus duomenis, kurie leistų įstaigai tobulinti veiklą ir siekti geresnių rezultatų.
 
Vienas pagrindinių priekaištų – kad tarnyba nepajėgia užtikrinti trumpesnių ekspertizių atlikimo terminų.
 

Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas pažymi: nors visos ekspertizės turėtų būti atliekamos per 30 dienų, yra tekę laukti net ir 463 dienas. Tai vilkina teisminį procesą. „Ilgas laukimas, kol bus įvertinta ar, pavyzdžiui, įtariamasis yra pakaltinamas, turi neigiamos įtakos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismų darbui“, – pabrėžia M.Macijauskas.

 
Tragedija: vaikų negrąžino pusantrų metų
 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Rimantė Šalaševičiūtė, su kuria bendravo auditoriai, atskleidžia, kad tarnybos neveiksnumas turėjo baisius padarinius asmeniniam žmonių gyvenimui.

 
„Susidūriau su atveju, kai Mažeikiuose iš tėvų buvo atimti du vaikai. Vienas vaikas – ketverių metų darželinukas, kitas – nepilnai metų, - trejų ketverių metų įvykį prisiminė parlamentarė. – Motina buvo apkaltinta smurtavimu, nes ant į darželį einančio vaiko kūno pastebėtos mėlynės. Niekas nebuvo nustatęs, kad vaikas turi autizmo sutrikimą ir mėlynės atsirado jam pačiam atsitrenkiant į daiktus, nugriūvant. Jį paėmė iš mamos ir kartu dar metų neturintį vaikutį.“
 
R.Šalaševičiūtė pasakojo, kad vaikai buvo atiduoti globėjams, o tėvams su jais neleista matytis. Po pusmečio, kai pavyko susitikti, mažasis mamos neatpažino.
 
Pati Seimo narė apie tai sužinojo televizijos laidoje ir pradėjo domėtis, kaip padėti šeimai. „Sužinojau detales, o tėvai paprašė manęs, kaip buvusios vaiko teisių kontrolierės, užsiimti šiuo klausimu“, – prisiminė R.Šalaševičiūtė.
 
Ji teigė, kad minėtoje istorijoje tėvai sprendimo laukė pusantrų metų – tik po to vaikai teismo sprendimu buvo grąžinti į šeimą. R.Šalaševičiūtė pridūrė, kad reikalai VTPT per laiką kiek gal ir susitvarkė, bet ne tiek, kiek reikėtų.
 
„Užvedamos baudžiamosios bylos ir ieškoma, ar yra problemų su psichika, per tą laiką vaikai paimami“, – kad procedūra nesiskiria nuo kitų, teigė pašnekovė.
 
Sprendimas paprastas
 
M.Macijauskas įsitikinęs, kad ilgų ekspertizių problemą galima spręsti paprastai: tereikia naikinti reikalavimą ekspertizę atlikti viename konkrečiame teritoriniame skyriuje ir leisti pasirinkti vieną iš aštuonių pagal tai, kur mažiausia laukimo eilė. Pernai toks sprendimas ekspertizes civilinėse bylose būtų paspartinęs pusmečiu, baudžiamosiose – trimis mėnesiais.
 
Visgi dabar esanti tvarka numato, kad konkretus teritorinis skyrius įrašomas į teismo nutartį ir tai neleidžia ekspertizės atlikti kitam.
 
Kuri institucija turi daryti šį pokytį? Auditoriai teigia: tai – vidinės tvarkos reikalas: pati Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba turi keisti šią sistemą. Tą Valstybės kontrolė ir rekomendavo padaryti.
 
Nepopuliari vieta
 
Valstybės kontrolė pažymi, kad lanksti tvarka padėtų vienodinti ir ekspertų darbo krūvius. Jie, beje, skiriasi pusketvirto karto tarp dirbančių ta pačia etato dalimi. Dabar net 60 proc. viršijamos krūvių normos, kurios, beje, neperžiūrėtos dešimtmetį.

 
Krūvius augina ir tai, kad vos ne ketvirtadalis etatų laisvi. Tarnyba neranda norinčiųjų dirbti, o priežastis – nuspėjama: nors viešosiose įstaigose gydytojų psichiatrų algos nežiba, teismo psichiatrų ekspertų jos dar mažesnės. Darbuotojai Valstybės kontrolei skundėsi, kad jiems trūksta mokymų.
 
Auditoriai priekaištauja: tarnyba iki šiol nevykdė teismo ekspertų, medicinos registratorių ir administracijos darbuotojų poreikio analizės. Nors žadėjo tai daryti pernai, pradėti taip ir nepavyko.
 
Nerenka duomenų
 
Valstybės kontrolės kritika ties tuo nesibaigia: tarnyba nesistemina duomenų, kurie leistų priimti sprendimus, taupančius ekspertų laiką. Pavyzdžiui, jie be reikalo kvietinėjami į posėdžius, kur net nebūna apklausti, nors tiek nuvykti, tiek jiems pasiruošti reikia daug laiko.
 
Tarnyba turėtų atidžiau pasižiūrėti, ar užsakovai tinkamai formuluoja užduotis, nes panagrinėjus civilinių bylų nutartis Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriuje paaiškėjo, kad net 42 proc. klausimų netikslingi, nesusiję su tarnybos kompetencija.
 

Grįžtant prie eilių temos, tarnyba šių duomenų taip pat nežiūri – ekspertizės laukimo trukmė praktiškai neatsispindi veiklos rodikliuose. Jie viso labo seka laiką, per kurį surašomas pats ekspertizės aktas. Dėl to akių lyg ir nebado tikrasis vaizdas, kuomet ekspertizių, kurios turėjo būti atliktos per mėnesį, tenka laukti metus ir daugiau.
 
Bus darbo
 
Įvertinusi įstaigos niuansus Valstybės kontrolė suformulavo krūvą rekomendacijų tarnybai. Tiesa, auditoriai turėjo pastabų ir Sveikatos apsaugos ministerijai, kuri, jų nuomone, nepakankamai stebi jos veiklą.
 
Valstybės kontrolė tvirtina: įgyvendinus rekomendacijas, per 30 dienų atliekamų ekspertinių tyrimų skaičius iki 2028-ųjų išaugs iki 75 proc.
 
R.Šalaševičiūtė susipažinusi su rekomendacijomis teigė: „Visoms joms pritariu. O pradėti reikia bent jau nuo atlyginimų suvienodinimo, kad jie susilygintų su gaunamais viešosiose gydymo įstaigose.“
R.Šalaševičiūtė ir vylėsi, kad tarnyba pagaliau imsis reikalingų pokyčių.

 
Komentaras
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorius Mantas Juodakys:

- Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba, gavusi Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitą, susipažino su išvadomis ir parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą.
 
Šiuo metu numatoma nustatytų ekspertizės atlikimo rodiklių analizė ir įstaigoje galiojančių tvarkų peržiūra. Įvertinus duomenis, bus priimami sprendimai dėl ekspertizių atlikimo procesų tobulinimo, siekiant trumpinti ekspertizės atlikimo laiką ir eiles.
 
Pagrindinis tarnybos iššūkis šiuo metu yra ekspertų trūkumas, todėl vienas prioritetinių tikslų yra patrauklių ir konkurencingų darbo sąlygų formavimas aukščiausios kompetencijos psichikos sveikatos specialistams.
 
Nemažiau svarbus yra ekspertizių atlikimo procesų tobulinimas, užtikrinant kokybišką įstaigos atliekamų paslaugų teikimą bei atliekamų funkcijų savalaikiškumą.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris