Su korupcija susidūrę pacientai ir gydytojai gali skambinti 112

www.lsveikata.lt
2018-10-11
Daugiau nei pusė šalies gyventojų yra linkę neoficialiai atsiskaityti duodami pinigų ar kitų dovanų ligoninėse, poliklinikose, sanatorijose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Visos dovanos, net ir pačios smulkiausios, yra laikomos kyšiu.
Su korupcija susidūrę pacientai ir gydytojai gali skambinti 112

Nusikalsta abi pusės
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Endružytė atkreipia dėmesį į tai, kad tiek duoti kyšį, tiek jį imti yra nusikaltimas. Baudžiamajame kodekse yra numatyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei už davimą.
„Imantis kyšį asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų, o duodantis kyšį – bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. Žinoma tiek vienu, tiek kitu atveju atsižvelgiama į aplinkybes“, – sako pašnekovė.
 

„Jau buvo keli atvejai, kai pacientai už bandymus atsidėkoti gydytojams, buvo pripažinti kaltais ir turėjo sumokėti pinigines baudas“, - sako Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja mokslų daktarė Nendrė Černiauskaitė.

 
Baudos didesnės nei kyšis

STT kasmet sulaukia daugiau nei 100 pranešimų apie korupcijas apraiškas sveikatos sektoriuje ir kasmet pradeda ikiteisminius tyrimus, susijusius su galima korupcija sveikatos apsaugos sektoriuje.
„Per pastaruosius 10 metų buvo pradėta daugiau kaip 100 ikiteisminių tyrimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sveikatos sektoriuje. Per tą patį laikotarpį daugiau nei 50 asmenų teismuose buvo pripažinti kaltais ir nuteisti už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas bylose, susijusiose su sveikatos apsauga. Jiems buvo skirtos ne tik baudos, bet ir laisvės atėmimo bausmės, jas atidedant. Yra pavyzdžių, kai skiriamos baudos keliolika ar keliasdešimt kartų didesnės nei kyšio dydis“, – pastebi R.Endružytė.
 
Sveikatos apsaugos ministro patarėja mokslų daktarė Nendrė Černiauskienė tikina, kad gydytojų pranešančių atsakingoms institucijoms apie tai, kad juos bandoma kokiu nors būdu papirkti nėra daug, tačiau jų atsiranda. Pašnekovė primena, kad jau buvo keli atvejai, kai pacientai, už bandymus atsidėkoti gydytojams, buvo pripažinti kaltais ir turėjo sumokėti pinigines baudas.
 
Praėjusių metų pabaigoje už bandymą papirkti Kauno klinikų gydytoją oftolmologę, duodant 27 eurų vertės kyšį, pacientui buvo skirta beveik 1500 eurų bauda, kuri vėliau buvo trečdaliu sumažinta, nes kyšį davusi moteris savo kaltę pripažino. Kitu atveju pacientas nukentėjo labiau – jam buvo skirta 3766 eurų bauda už tai, kad Kauno klinikų gydytojui anesteziologui–reanimatologui davė 200 eurų kyšį. Bausmė nebuvo sumažinta, nes pacientas  dėl padaryto nusikaltimo neprisipažino. 

 
Kur kreiptis?
Nuo šiol susidūrus su korupcija sveikatos priežiūros įstaigose tiek gydytojai, tiek pacientai gali skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Pasak N.Černiauskienės, tokiu būdu siekiama suteikti galimybę visiems žmonėms paprastesniu būdu pranešti apie pastebėtas korupcijos apraiškas. Toks susitarimas buvo reikalingas, kad į visus tiek pacientų, tiek medikų pranešimus būtų galima reaguoti greičiau. 

Kaip padėkoti gydytojui oficialiai? 

Pacientai, kurie jaučiasi dėkingi ir nori gydytojui padėkoti, tai jie gali padaryti nepažeisdami įstatymų. Žmonės gali paaukoti pervesdami pinigus į specialią paramos sąskaitą. Tokias turi visos ligoninės. Paaukoti galima bet kokią sumą pinigų: tiek 2 eurus, tiek 10 000 eurų ar dar daugiau. Visi paaukoti pinigai yra skiriami gydytojų kvalifikacijai kelti, sveikatai stiprinti.

 
Dažniausios dovanos
Sociologiniai tyrimai rodo, kad dažniausiai pacientai medikams dovanoja:
46 proc. – saldainius ir šokoladą;

44 proc. –  kavą;
19 proc. –  alkoholį;
16 proc. – gėles;
12 proc. – maisto produktus;
5 proc. – daržoves.


  

Informacija parengta LR sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

   Budinti vaistinė


   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

   razinka


   Sveika šeima


   Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

   „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

   Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Nesisteminis revizionizmas
   Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
   Pseudomokslas apie makalienę
   Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
   Apie ponią Frustraciją Mortenson
   Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

   Naujas numeris