Parlamentarai nori suteikti teisę medikams negydyti jiems grėsmę keliančių pacientų

Jūratė Skėrytė, BNS
2023-05-22
Parlamentarai svarsto suteikti teisę medikams atsisakyti gydyti jiems grėsmę keliančius ar įžeidinėjančius pacientus.
Parlamentarai nori suteikti teisę medikams negydyti jiems grėsmę keliančių pacientų

Parėjusią savaitę po pateikimo pritarta tai numatančioms Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo bei kitų įstatymų pataisoms. Už tai balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė 38. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.
Projekto autorės konservatorės Jurgitos Sejonienės teigimu, medikai atsisakyti suteikti pagalbą galėtų tik tokiu atveju, jei nekiltų grėsmės pa­cien­to gy­vy­bei.
 

Parlamentarės teigimu, ty­ri­mai rodo, kad fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą medikai sa­vo dar­bo vie­to­je pa­ti­ria 16 kar­tų daž­niau ne­gu ki­ti vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­tys dar­buo­to­jai, pa­rei­gū­nai, spe­cia­lis­tai.
„Man at­ro­do, bū­tų la­bai ge­ra edu­kuo­jan­ti prie­mo­nė ir pa­cien­tams ir  bū­tų prie­mo­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams. De­ja, ne vi­si tu­ri tuos psi­cho­lo­gi­jos pa­grin­dus, ben­dra­vi­mo pa­grin­dus, jų tik­rai la­bai trūks­ta, tai bū­tų prie­mo­nė tie­siog edu­kuo­ti vi­suo­me­nę, kad su vi­sais dar­buo­to­jais rei­kia elg­tis pa­gar­biai“, – sakė J. Sejonienė.
 
Pagal projektą, pacientui, kuris sukelia grėsmę savo, sveikatos priežiūros specialisto, kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina medicinos darbuotojo garbę ir orumą, galėtų būti atsisakoma teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba jų teikimas galėtų būti nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.
Dabar gydymas gali būti nutraukiamas tik tuo atveju, jei pacientas grėsmę kelia sau ar kitiems pacientams.
 
Demokratė Laima Nagienė šį projektą vadino antikonstituciniu. Anot jos, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į gy­dy­mą.

„Valstietė“ Asta Kubilienė prašė paaiškinti, kas tokioje situacijoje būtų laikoma garbe ir orumu.
„Ar va­do­vau­da­ma­sis jū­sų pa­siū­ly­mu, pa­vyz­džiui, me­di­kas ga­lės at­si­sa­ky­ti teikti svei­ka­tos pa­slau­gas as­me­niui, ku­ris pa­ra­šė apie jį dis­kre­di­tuo­jan­tį ko­kį nors strai­ps­nį ar­ba, pa­vyz­džiui, feis­bu­ke ką nors ne­tin­ka­mo apie jį pa­ra­šė?“ – teiravosi ji.
 
Demokratas Kęstutis Mažeika svarstė, kad daugiau nepagarbių žodžių už medikus išgirsta nuotolinius skaitiklius įrengti į gyventojus būstus atėję darbuotojai.
„Gal­būt pa­gal­vo­ki­te ir apie šiuos as­me­nis, ar­ba san­tech­ni­kus, ku­rie at­ei­na tvar­ky­ti už­si­kim­šu­sių ka­na­li­za­ci­jos vamz­džių. Bet jūs pa­sa­ky­ki­te tie­siai švie­siai. Kas jums ši­tą pro­jek­tą at­ne­šė ar­ba ko­dėl jūs ban­do­te da­bar spręs­ti si­tu­a­ci­ją, kai įka­li­ni­mo įstai­gų klien­tus at­si­sa­ko gy­dy­ti gy­dy­to­jai?“ – klausė Seimo narys.
Jis įžvelgė, kad šiuo projektu iš tiesų siekiama nevykdyti teismo įpareigojimo užtikrinti medicinos paslaugas įkalinimo įstaigose.
 
Po kelių viešai nuskambėjusių smurto prieš medikus atvejų Seime atsirado iniciatyvų dėl sveikatos priežiūros darbuotojų saugumo užtikrinimo. Gruodį pradėtos svarstyti pataisos, kurios numatytų baudas už viešąsias paslaugas teikiančių asmenų, tarp jų ir medikų, socialinių darbuotojų, garbės ir orumo pažeminimą, įžeidimą.
Administracinių nusižengimų kodeksas dabar numato baudas už politiko, pareigūno, tarnautojo, kario garbės ir orumo pažeminimą, bet medikai ir kiti viešąsias paslaugas teikiantys darbuotojai į šį sąrašą neįtraukti.
Pagal svarstomus projektus, už viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo įžeidimą grėstų nuo 50 iki 300 eurų bauda.
BNS
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Naujos kartos genetinis tyrimas padės tiksliau gydyti sėklidžių vėžį

   Naujos kartos genetinis tyrimas padės tiksliau gydyti sėklidžių vėžį

   Sėklidžių vėžys išlieka labai aktuali tema, svarbi tai amžiaus grupei, kai tikrai dar negalvojama apie jokias ligas, juo la...
   G.Likatavičius: metadono programa finansuojama neblogai

   G.Likatavičius: metadono programa finansuojama neblogai

   „Vilniaus narkotinių medžiagų rinkos tendencijos panašios į Europos rinkos. Vyrauja sintetiniai kanabinoidai ir sinte...

   Budinti vaistinė


   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...
   Vaistinių lentynose trūksta kompensuojamųjų vaistų

   Vaistinių lentynose trūksta kompensuojamųjų vaistų

   Pasibaigus pandemijai daugelis šalių susidūrė su vaistų trūkumu. Ir nors pamažu galima atsikvėpti, nes gamybai susireguliuo...

   razinka


   Sveika šeima


   Kai terapeutas – miškas

   Sąmoningas buvimas miške mažina stresą, gerina nuotaiką ir atkuria psichologinę būseną, sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesoriai, vieninteliai Lietuvoje siūlantys podiplomines Miško terapijos studijas. Tuo metu Miško terapijos seansų dalyviai kviečiami visais sensoriniais pojūčiais – r...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Stop internetui ar „skrolinam“ toliau?

   Antraštėse paprastai internetas piešiamas neigiama spalva: kelia depresiją, nerimą, trikdo miegą. Tačiau naujausias tyrimas rodo, kad viskas gali būti priešingai, o asmenų, besinaudojančių internetu, gerovės lygis aukštesnis už tų, kurie internetu nesinaudoja.

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Yra liga, kurios galbūt... nėra
   Henrikas Vaitiekūnas Yra liga, kurios galbūt... nėra
   Ko bijo Šolcas, Macronas ir Erdoganas?
   Henrikas Vaitiekūnas Ko bijo Šolcas, Macronas ir Erdoganas?
   Sparnuotieji spąstai
   Henrikas Vaitiekūnas Sparnuotieji spąstai

   Naujas numeris