Ministerijai reikia profsąjungos

Deimantė Gruodė
2018-07-19
Po reformų virtinės sveikatos apsaugos ministras nesiilsi: daugiau kaip šimtui ministerijos darbuotojų įteikti įspėjimai apie atleidimą. „Negi pusė darbuotojų blogai dirbo ar gavo papeikimus? Galų gale atleidimui turi būti ir motyvas!“ – šaukia profsąjungos. Savo ruožtu SAM teisinasi, kad šiuo metu vyksta diskusijos su atleidžiamais darbuotojais apie jų karjeros galimybes naujoje struktūroje.
Ministerijai reikia profsąjungos

Vieni grįš, kitus varys lauk
SAM aiškina, kad dalis lapelius gavusių darbuotojų turėtų likti ministerijoje, o ši nemaloni procedūra esą reikalinga siekiant pertvarkyti įstaigos struktūrą.
„Artimiausiu metu daliai šių žmonių bus pasiūlytos naujos darbo vietos. Tikimės, kad jiems bus priimtinos siūlomos naujos pozicijos ir karjeros galimybės“, - komentavo ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė.
Tačiau, pabendravus su pačiais darbuotojais, aiškėja, kad šie iš vadovybės taip ir nesulaukia žadėtų darbo pasiūlymų.

„Kaip sėdime visi su tais atleidimų lapeliais, taip ir sėdime. Daugelis teoriškai yra kaip ir atleisti, bet dar atostogauja. Nežinome, ar mūsų skyrius stipriai nukraujuos, ar rudenį iš vis turėsime darbus“, - krimtosi ministerijos darbuotoja, panorusi likti anonime.
Ministro patarėja L.Bušinskaitė-Šriubėnė skaičiuoja, iš viso SAM šiuo metu dirba 224 darbuotojai, keletas jų išėję vaiko priežiūros atostogų.
„Šiuo metu vyksta diskusijos su darbuotojais apie jų karjeros galimybes naujojoje struktūroje, todėl sudėtinga pasakyti, kiek jų bus, įsigaliojus naujai struktūrai“, - nieko konkretaus nepasakė patarėja.

Daugiau informacijos pateikia Darbo birža nurodydama, kad birželį ministerijoje apie atleidimą įspėta 117 darbuotojų.
„Įspėjimai apie naikinamas pareigybes įteikti visiems prieš keturis mėnesius iki naujos struktūros, tai yra maksimalus laikas visiems darbuotojams“, - tvirtinama SAM pateiktame atsakyme.
 

Neturi profsąjungos
„Blogai, kad ministerijoje nėra profesinės sąjungos. Paprastai prieš reformą yra būtinos procedūros – kaip darbuotojų informavimas ir konsultavimas. Ir čia jau Darbo kodeksas kitų išlygų nenumato. Vadinasi, darbdavys, nesvarbu, ar ministras, ar prezidentas, prieš priimdamas sprendimą reformuoti darbovietę, turi pasitarti ir suderinti veiksmus su profesine sąjunga arba, jeigu jos nėra, su darbo taryba“, - sako Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.
Tiesa, prieš penkerius ketverius metus, lyg žinodami ministerijos darbuotojai bandė susiburti į profsąjungą, tačiau tik surusenusi iniciatyva nugeso.
Nors darbo taryba irgi atstovauja darbuotojų interesamss, pasak profsąjungos atstovų, ne paslaptis, kad čia dažnai sodinami darbdaviui palankūs asmenys.

„Kas turi būti atleistas, kokiomis sąlygomis, kam bus teikiamas prioritetas sugrįžti ir į kokią poziciją, kam bus pasiūlytas kitas darbas ir kokiomis sąlygomis - visi šie niuansai būtent ir aptariami informavimo - konsultavimo procedūroje. Tada pasirašomas susitarimas dėl reformos vykdymo ir jau pradedama reforma. Tad būtų įdomu pasižiūrėti, ar Sveikatos apsaugos ministerijoje darbuotojai buvo informuojami ir konsultuojami. Jeigu paaiškėtų, kad šios procedūros nebuvo, taip neretai nutinka, - tai yra grubus pažeidimas“, - sakė I.Ruginienė.
Po ilgų paieškų paaiškėja, kad SAM darbo tarybai atstovauja Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja Gytė Sirgedienė. Paklausta, ar su ja, kaip darbuotojų atstove, buvo derinami reformos žingsniai, valdininkė kategoriškai atsisakė bendrauti, išsisukinėjo nuo klausimų ir dangstėsi viešaisiais ryšiais.
 
Atsirado bendramintis
Tai yra jau antrasis SAM pertvarkymas. Dabartinė ministerijos struktūra galioja nuo pernai birželio 15 dienos. Tuomet taip pat aiškinta, kad diegiama efektyvesnė valdymo struktūra, naikinamos perteklinės funkcijos bei jų dubliavimas.
Ministerijos duomenimis, pernai sausį čia buvo 245 etatai.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis nuo tokių ministro mostų pakraupęs.
„Nerandame paaiškinimo, kodėl ministras šitaip elgiasi. Maždaug, varykite lauk visi, paskui pagal principą „myliu-nemyliu“ atsirinksiu, ką sugrąžinti, o ko – ne.

Ministerijos darbuotojai, aišku, išsigandę. Niekas nežino, ką ir kaip įdarbins. Be to, nesitikėjo atleidimų vasarą, ramiai išėjo atostogauti. Manau, kad su darbuotojais reikia padoriau elgtis“, - teigė R.Žemaitaitis.
Anot jo, jei vykdoma reforma, viskas turi būti apgalvota, dėl ko vienas kitas skyrius traukiasi, dėl ko atleidžiamas vienas ar kitas darbuotojas.
„Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas irgi planuoja kitą mėnesį įteikti darbuotojams atleidimo lapelius. Jie didžiuojasi, kad pirmieji, kurie tokią tvarką padarys. Jiems atrodo, kad čia viskas gerai. Manau, kad darbuotojai gali duoti į teismą dėl struktūrinių reformų ir užginčyti sprendimus“, - įsitikinęs R.Žemaitaitis.

 
Komentarai
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas:

- Apmaudu, kad atleidžiami žmonės, į kuriuos valstybė daug investavo. Pasirodo, turėdami didžiulę patirtį jie netinka valstybės tarnybai. Vienas motyvas, kurį girdėjau ir iš vidaus reikalų ministro, ir iš sveikatos apsaugos, kad efektyviau vyktų darbas, kad dokumentai greičiau būtų rengiami. Bet ką tai bendro turi su žmonių atleidimais?
Manau, kad tik laiko klausimas, kada bus ištirta reorganizacija, antrą kartą vykdoma ministerijoje, ir pasikeitus valdžiai bus nustatyti nuostoliai.
 


Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM vadovas Jonas Gricius:

- Didžioji dauguma, jei ne visi atleidžiamieji, yra valstybės tarnautojai. Pagal dabartinę praktiką mes netiriame valstybės tarnybos procesų. Valstybės tarnautojų skundai nagrinėjami teismuose. Situacija nėra gera ir mes bandėme įrodinėti, kad tokia darbo ginčų nagrinėjimo sistema, kaip yra dabar, tiktų ir valstybės tarnautojams.
Siūlyčiau tiesiog rinkti visus įrodymus, reikšmingas aplinkybes – dėl patiriamo streso, poveikio sveikatai, galbūt yra kokių nors paūmėjusių ligos atvejų, nes bet kokie pertvarkymai negali gimti taip staiga, ekspromtu.
 

Lietuvos valstybės tarnautojų profsąjungos pirmininkė Irena Petraitienė:

- Negali taip drastiškai nesiskaityti su valstybės tarnautojais. Jei iš jų ir liks didelė dalis dirbti, gal iš karto reikėjo apgalvoti, kaip elgtis ir kuriems žmonėms būtų galima pasiūlyti ieškotis kito darbo. Jei atleis visus, kuriems įteikė įspėjimų lapelius, dėl funkcijų atlikimo susidarys kritinė situacija. Negali būti, kad tiek funkcijų bus panaikinta, tiek darbų nereikės atlikti.
Galų gale atleidimui turi būti ir motyvas. Jei tai yra reorganizacija, nesuprantu, kaip galima reorganizuoti ministeriją? Ir dėl ko atleidžiama tiek žmonių? Pusė darbuotojų blogai dirbo? Gavo papeikimus?
 

Sveikatos teisės advokatas Arūnas Žliova:

- Keistai skamba SAM planas iš pradžių atleisti dalį tarnautojų, o po tuo juos vėl priimti - tik jau į kitas pareigas. Tokia situacija pažeistų darbuotojų teises ir garantijas ir negalėtų būti laikoma teisėta. 
Viena vertus, toks „reveransas“ pertrauktų dirbančiųjų nepertraukiamą darbo stažą, nuo kurio priklauso įvairios darbuotojų teisės, pavyzdžiui, pirmenybės teisė likti dirbti įmonėje, kai mažinamas darbuotojų skaičius, išeitinių išmokų dydžiai, papildomos atostogos ir kt. Kita vertus, atleidžiami darbuotojai neturi jokių garantijų, kad į naujas pareigas jie apskritai bus priimti, jau nekalbant apie kitas darbo sąlygas, pavyzdžiui, atlyginimo dydį. Todėl teisingiausia šią situaciją būtų spręsti ne atleidžiant darbuotojus ir vėl juos priimant, bet, darbuotojų sutikimu, pakeičiant darbo sutartis.

 
Tarp kitko
Švietimo ir mokslo ministerijoje yra 269 darbuotojų etatai.
 
Krašto apsaugos ministerijoje po struktūrinės pertvarkos, kuri buvo atlikta pernai –pareigybių skaičius sumažėjo beveik penktadaliu, t.y., nuo 344 iki 282 darbuotojų (1 valstybės politiko (ministras); 190 valstybės tarnautojų; 5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 86 profesinės karo tarnybos karių pareigybės).
 
Šiuo metu Finansų ministerijoje dirba 326 darbuotojai (iš viso yra 467 etatai). Šių metų kovo 1 d. ministerija baigė organizacijos struktūros pertvarką, atsisakyta dalies pareigybių, sukurtos naujos.
 
Užsienio reikalų ministerijai, kartu su diplomatinėmis atstovybėmis, konsulinėmis įstaigomis ir specialiosiomis misijomis bei atstovybėmis prie tarptautinių organizacijų buvo patvirtintas maksimalus 998 pareigybių skaičius.
 
Ūkio ministerijoje - 233 etatai, Energetikos ministerijoje - 86.
 
Vidaus reikalų ministerijoje yra patvirtintos 256 pareigybės, iš jų užimtos 209. VRM šiuo metu baigia planuoti vidinę pertvarką.
Susisiekimo ministerijoje yra 190 patvirtintų etatų, rugsėjo 1 d. Susisiekimo ministerija turėtų perduoti Ūkio ministerijai 9 etatus, tuomet liktų 181 etatas.
 
Teisingumo ministerija – viena mažiausiai darbuotojų turinti ministerija.
Nuo šių metų birželio 1 d. įsigaliojo ministro įsakymas dėl Teisingumo ministerijos administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo, kuriame yra nurodyta, kad didžiausias leistinas pareigybių skaičius ministerijoje – 156 etatai (įskaitant atašė).
 
Žemės ūkio ministerijoje po pertvarkos liko 293 etatai.

Kultūros ministerijoje yra 109 etatai + 14 kultūros atašė etatų skirtingose užsienio valstybėse.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Akromegalija serganti Jūratė: jaučiuosi kaip apatinė girna

  Akromegalija serganti Jūratė: jaučiuosi kaip apatinė girna

  „Kiekvieną rytą atsikeliu sveika, energinga, laiminga. Džiaugiuosi, kad liga yra sutramdyta ir gyvensiu tiek, kiek Dievas du...
  Demencija serga ir vaikai

  Demencija serga ir vaikai

  Jonavos visuomenės sveikatos biuro organizuojamos paskaitos metu dalyvius nustebino žinia: demencija serga ir vaikai. Visuomenei s...

  Budinti vaistinė


  Auklės baudomis

  Auklės baudomis

  „Lietuvoje neretai vaistais prekiauja asmenys neturėdami jokių leidimų, ir čia kalbame apie turgavietes bei internetinę prek...
  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Farmacijos specialistai yra spaudžiami klientams pasiūlyti kuo daugiau ir konkrečių gamintojų prekių, sako Vaistinių darbuotojų pr...

  razinka


  Sveika šeima


  Kai piešiniai ima kalbėti...

  „Nustebtumėte, kiek ir kokių istorijų papasakoja piešiniai, – sako dailės terapeutai. – Patirtas smurtas, priklausomybės, netektys… Kiekviename nupieštame kūrinyje skleidžiasi atviros ir jautrios žmonių istorijos.“ Kaip „kalbinami” piešiniai? Kuo skiriasi terapinis pie&s...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Zimbabvėje įsisiautėjo cholera

  Šalyje iš daugelio gręžinių nėra saugu gerti ir naudoti vandenį, o infekcinė žarnyno liga, deja, jau pareikalavo daugiau kaip 150 Zimbabvės gyventojų gyvybių, tūkstančiams sujaukusi kasdienybę. Dalis šios šalies gyventojų prisimena prieš penkiolika metų įvykusį choleros protrūkį, kiti gi su liga sus...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar IQ yra oksimoronas?
  Henrikas Vaitiekūnas Ar IQ yra oksimoronas?
  Kas telpa į milijoną gigabaitų?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas telpa į milijoną gigabaitų?
  Bredas Pitas: ligonis ar sukčius?
  Henrikas Vaitiekūnas Bredas Pitas: ligonis ar sukčius?

  Naujas numeris