LSMU dešimtmečiui – galingas žingsnis į priekį

Deimantė Gruodė
2020-09-24
Šie metai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) ne tik jubiliejiniai, bet ir vaisingi: šventinio renginio dieną į žemę buvo įkastos laiko kapsulės, simbolizuojančios stambių projektų pradžią. Kaune rengiamasi statyti didžiausią Lietuvoje gyvūnų kliniką, modernų Branduolinių tyrimų centrą, universitete taip pat bus sukurta Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės infrastruktūra. Pristatyti ir sėkmingai įvykdyti projektai: atidarytas Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo centras, atidengtos padėkų lentos prie baigiamo įrengti Slaugos fakulteto. 
LSMU dešimtmečiui – galingas žingsnis į priekį
„Būsimasis Branduolinių tyrimų centras – svarbus žingsnis Lietuvos medicinai. Lietuvoje daugybė onkologinių, kardiologinių, neurologinių ligonių, kuriems ankstyva diagnostika praktiškai reiškia bilietą į gyvenimą“, – renginio dieną skalbėjo premjeras Saulius Skvernelis. Nuotr. – (iš kairės į dešinę) Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, LSMU Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, parlamentaras Algirdas Butkevičius ir LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas.

Dešimtmetis, kaip susijungę
Prieš dešimtmetį sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją buvo sukurtas stiprus Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
„Tai - geriausias pavyzdys, kuomet akademinių bendruomenių dėka priimami logiški, pagrįsti, moksliškai argumentuoti sprendimai. Dviejų institucijų mokslinio potencialo sinergija, kuri vyko tarp medicinos ir veterinarijos akademijų, išaugino stiprų Lietuvos sveikatos mokslų universitetą“, - renginio dieną sveikindamas LSMU akademinę bendruomenę su svarbiu pirmuoju veiklos jubiliejumi premjeras Saulius Skvernelis akcentavo, kad laikas ir pasiekta pažanga parodė, jog prieš dešimtmetį priimtas sprendimas buvo teisingas.  
„Matyti, kaip auga ir gražėja tavo Alma Mater – ypatingas jausmas. Dešimties metų jubiliejus - labai gražus ir simboliškas. Sprendimai, kurie buvo padaryti drąsių ir protingų žmonių sujungiant dvi akademijas ir priimant kitus svarbius strateginius sprendimus, daugiau nei pasiteisino“, - sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
 

„Man teko gyvai būti universitete, kuomet jungėsi dvi akademijos. Tada, aišku, būta daug baimių ir nežinomybės. Bet sprendimas tikrai pasiteisino, Veterinarijos akademija sustiprėjo, pakilo jos prestižas, stipriai pagerėjo studentų ruošimo kokybė. Dabar veterinarijos mokslas turi visai kitas galimybes“, - vien privalumus įžvelgia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

 
Ministras pasidžiaugė, jog LSMU turi intelektualinį potencialą, kuris gali diegti ir naudoti naujoves bei suteikti aukščiausios kokybės paslaugas pacientams. „Visi projektai svarbūs ne tik universitetui, o ir šalies mastu“, – pridūrė A.Veryga, palinkėjęs universitetui tolesnio augimo ir klestėjimo.  
 
Investicija į ateitį

„Dešimt metų kūrybos, dešimt metų susitelkimo ir atradimų, visą laiką prisimenant, kad mums tenka išsaugoti tiek Medicinos akademijos, tiek Veterinarijos akademijos istorinį paveldą. Per dešimt metų labiausiai mane žavėjo bendruomenės nuolatinis siekis tiek idėjomis, tiek projektais kuo sparčiau žengti pažangos keliu – dalis sumanymų jau pradėti įgyvendinti“, - sakė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

 

Jo teigimu, universitete vykstantys pokyčiai svarbūs tiek miestui, tiek šaliai – neįmanoma jų pasiekti be visos bendruomenės pastangų.
Kaune, Užnemunės gatvėje, trijų hektarų sklype iškilsianti didžiausia šalyje šiuolaikiškai įrengta LSMU gyvūnų ligoninė atitiks aukščiausius technologinius ir biologinės saugos reikalavimus. Įstaiga bus pritaikyta ne tik praktinei veterinarijos veiklai, bet ir praktinėms veterinarinės medicinos klinikinių dalykų studijoms. Ji bus lengvai pasiekiama studentams, dėstytojams ir į ją besikreipiantiems pagalbos.  
 
„Ypač orientuojantis į jaunąją kartą bus sukurta pasaulinius standartus atitinkanti akademinė struktūra – daugiau kaip investicija į ateitį. Bus sudarytos naujos galimybės Lietuvos žmonėms, jau dirbantiems mokslininkams ir dėstytojams, taip pat sveikatos priežiūros specialistams. Projektai orientuoti ne tik į žmogų, bet ir į gyvūnų mokslus. Po tiek daug laiko – nuo tūkstantis devyni šimtai trisdešimt šeštųjų, kuomet buvo pastatyta pirmoji veterinarijos klinika, gyvūnams bus sukurta tokia pat mokslų, studijų ir praktikos bazė. Panašiai kaip Kauno klinikų prototipas. Gyvūnams bus sudarytos tokios pačios galimybės kaip ir Lietuvos žmonėms. Tai bus daugiaprofilinė klinika, kur teikiamos tiek diagnostikos, tiek gydomosios procedūros“, - apie ateities galimybes pasakojo profesorius R.Žaliūnas.  


 
Ne mažiau svarbūs ir kiti objektai. Branduolinių tyrimų centre, kuris planuojamas statyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, bus įdiegtos pažangiausios šių dienų technologijos, kurios bus naudingos ne tik klinikinėje veikloje, bet ir plėtojant mokslinius tyrimus. „Branduolinių tyrimų centre vienoje komandoje dirbs gydytojai, fizikai, branduolinės medicinos specialistai ir daugelio kitų profesijų atstovai. O pacientams atsivers naujos galimybės laiku atpažinti ankstyvas onkologinių ligų stadijas, taip pat atsivers naujos galimybės gydant širdies ir kraujagyslių ligas“, - šio centro svarbą akcentavo R.Žaliūnas.
 
Branduolinių tyrimų centro svarbą pacientams, Lietuvos medicinai ir mokslui pabrėžė ir premjeras Saulius Skvernelis. „Būsimasis Branduolinių tyrimų centras –svarbus žingsnis Lietuvos medicinai. Lietuvoje daugybė onkologinių, kardiologinių, neurologinių pacientų, kuriems ankstyva diagnostika praktiškai reiškia bilietą į gyvenimą“, – renginio dieną kalbėjo premjeras. Ruoš išmaniąsias slaugytojas
LSMU rektorius R.Žaliūnas pasidžiaugė jau bebaigiamu įrengti Slaugos fakultetu. Nauja specializuota įranga aprūpintose auditorijose bus rengiami ir tobulinami aukščiausios kvalifikacijos slaugos, reabilitacijos, sporto medicinos sričių specialistai. Doktorantai ir mokslininkai fakultete plėtos mokslo tyrimus, bus stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas ir fakulteto, kaip Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančio centro, veikla. 
 
„Slauga – itin populiari studijų programa, svarbi tiek Lietuvos, tiek pasaulio mastu, kadangi pagal išplėstinės slaugos studijų programą ruošiame vadinamąsias išmaniąsias slaugytojas, kurios perims dalį kompetencijų iš gydytojų. Tad sveikatos priežiūros pagalba bus dar prieinamesnė Lietuvos žmonėms. Kadangi gydytojai nenori vykti į rajonus, daugelį funkcijų galėtų atlikti minėtos slaugytojos. Be to, į universiteto ligoninę įdiegus šiuolaikines technologijas su pastarosiomis gali dirbti tik šiuolaikiškai parengtos slaugytojos“, - sakė prof. R.Žaliūnas.
Naujoji LSMU Odontologijos fakulteto infrastruktūra mokslininkams ir kitiems tyrėjams padės vykdyti įvairius, aukščiausio tarptautinio lygmens tyrimus, kurti ir diegti inovatyvias odontologijos srities pedagogikos metodikas, teikti aukščiausio lygio klinikinį gydymą. Čia bus siekiama mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų bendradarbiavimo plėtros, tarpdisciplininių mokslų plėtros, taip pat bus kuriamos naujos, inovatyvios technologijos, pritaikomos praktikoje.  
„Mums svarbu parengti šiuolaikišką, pasaulinius standartus atitinkantį odontologą. Tad daugiau orientuosimės į studijas ir į mokslą, idant būtume patrauklūs pasauliniu mastu ir kuo daugiau pritrauktume užsienio studentų, kurie studijuos odontologiją mūsų universitete, o vėliau pasklis po pasaulį. Jie taip pat bus kaip ir mūsų universiteto, taip pat mūsų miesto ir galų gale Lietuvos ambasadoriai“, - sakė prof. R.Žaliūnas.
 
Šiais mokslo metais universitetas atidaro dvi jaunajai kartai skirtas įstaigas. Duris atveria Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo centras – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos filialas Pradinė mokykla ir Kauno klinikų lopšelis-darželis „Lašeliai“. Pasak LSMU rektoriaus, mokykla ir darželis ugdys savimi pasitikinčias, kūrybiškas, savarankiškas ir sveikas asmenybes, kurie neabejotinai daugiau supras apie sveiką gyvenseną negu kiti vaikai, gebės sklandžiai kalbėti ne tik anglų, bet ir prancūzų kalbomis. „Siekiame sukurti tokią socialinę aplinką, kad mūsų universitetas ir Kauno klinikos, o dabar ir dar viena stipri įstaiga – Kauno ligoninė – būtų traukos centras, kur medikai norėtų dirbti, su šiomis įstaigomis susieti gyvenimą“, - sakė prof. R.Žaliūnas.
Pasak jo, projektų kelias buvo gana ilgas, kai kurių įgyvendinimas, kaip antai Branduolinių tyrimų centro, tęsėsi net dešimt dvylika metų. „Per artimiausią laikotarpį mums reikia įsisavinti per šimtą dešimt milijonų eurų. Tai iš tiesų įspūdingi skaičiai“, - pridūrė rektorius.

 

Komentarai 
LSMU tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Vilius Jonas Grabauskas:

- Jau iš šios dienos sveikintojų kalbų visi suprato, kad universitetas švenčia ne dešimt metų, o paskutinio dviejų institucijų sujungimo datą, kuri irgi buvo reikšminga.
Daugiau nei aštuonerius metus dirbau Pasaulio sveikatos organizacijoje, kur užėmiau reikšmingą poziciją (profesorius PSO Lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės departamentui –red.), tad teko išmaišyti visą pasaulį. Ne iš kalbų, o realiai pamatyti, kaip dirba pažangiausios institucijos – tiek universitetai, tiek ligoninės. Man buvo svarbu įgytas žinias kaip duoklę pritaikyti savo Alma mater ir gimtajam miestui bei šaliai. Žinoma, nuomonių dėl reformų būta įvairių. Bet galiu pasidžiaugti, kad labiausiai pokyčių norėjo jaunoji karta – tiek studentija, tiek jaunieji mokslininkai, dėstytojai.
 
Džiaugiuosi, kad mūsų universitetas tapo žinomas tarptautinėje erdvėje. Išsiplėtė studijos, buvo tokia gausa stojančiųjų, kad negalėjome priimti visų norinčių. Mums reikėjo atrinkti geriausius, taigi teko sukurti tam tikrą egzaminavimo metodiką. Tai lėmė, kad ne tik studijose, bet ir universiteto bei miesto gyvenime jaunimo bendruomenė, daugiau nei iš penkiasdešimties šalių, skleidė tarptautinę dvasią. O moksliniai projektai, kurie vyksta tiek fundamentiniame moksle, tiek klininiame, jungtinės medicinos srityje plėtojami itin sparčiai. Šios dienos pavyzdys – branduolinės medicinos inauguracija kapsulės įleidimo pavidalu rodo, kad mūsų institucija yra tarp tų, kurios supranta, ko reikia Lietuvos žmonėms panaudojant naujausias technologijas.
 
Kaip sako LSMU Senato pirmininkas prof. Rimantas Benetis:

- Ciklotrono idėja pirmą kartą išsakyta prieš dvylika metų. Bet dėl politinių motyvų ir įvairiausių peripetijų tik šiandien galime pasidžiaugti, jog pagaliau tam yra skiriamas finansavimas. Tai – didžiulis postūmis moksle, didžiulis postūmis klinikinėje praktikoje.
Universitete kartu su mokymu eina pažangiausios žinios, kurios iš karto yra diegiamos į klininę praktiką. Kalbant apie naują Odontologijos fakultetą, yra numatytos modernios laboratorijos, planuojama net 3D spausdintuvu spausdinti protezus. Vadinasi, studentai mūsų universitete bus ruošiami aukščiausiu lygiu.
 
Londone veikia pasaulinio garso ligoninė, kur šuniukams, sveriantiems iki dviejų kilogramų, atliekamos sudėtingiausios stuburo rekonstrukcinės operacijos. Apie tai jau gali pagalvoti ir mūsų veterinarijos specialistai arba mūsų veterinarijos studentai, rezidentai, kad tokius metodus jie galėtų taikyti gydydami gyvūnus duris atversiančioje naujoje veterinarijos klinikoje.


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Medikai: be tabako žalos mažinimo programų neapsieisime

  Medikai: be tabako žalos mažinimo programų neapsieisime

  Vilniuje į apskritojo stalo diskusiją rinkosi vieni garsiausių kardiologijos, pulmonologijos, onkologijos, psichiatrijos ir kitų s...
  Nugaros smegenų navikas kėsinosi į gyvybę

  Nugaros smegenų navikas kėsinosi į gyvybę

  Telšiškė Kornelija Laurinavičiūtė (20 m.) jau vaikystėje žinojo turinti stuburo problemų, tačiau apie nugaros smegen...

  Budinti vaistinė


  COVID-19 pandemija turėjo įtakos privatumo pokyčiams vaistinėje

  COVID-19 pandemija turėjo įtakos privatumo pokyčiams vaistinėje

  Saugaus atstumo laikymasis viešose vietose – viena svarbių apsaugos nuo koronaviruso priemonių. „Eurovaistinės&...
  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui į pacientų skiepijimą vis dar negali įsitraukti šalies vaistinės. Lietuvos vaistinių aso...

  Sveika šeima


  Vaikų kalbos priešas - stresas

  Spalį minima Tarptautinė mikčiojimo supratimo diena, ta proga, logopedė Dianos Jazukevičienė ragina tėvus atkreipti dėmesį į tai, kaip kalba ikimokyklinio amžiaus vaikai. Tam tikri kalbos ypatumai anksti išduoda, kad vaikas pradės mikčioti.

  Sveikatos horoskopas


  Spalio 12 - 18 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Moldova seksualiniu švietimu nustebino Europą

  Moldovos Respublikoje atliktas precedento neturintis darbas, siekiant užtikrinti, kad paaugliai būtų tinkamai šviečiami seksualiniais klausimais, galėtų naudotis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Priešinimo ir skaldymo valdysena
  Algirdas Klimaitis Priešinimo ir skaldymo valdysena
  Už bausmę – į rožinę kamerą!
  Henrikas Vaitiekūnas Už bausmę – į rožinę kamerą!
  Kiek vorų jau suvalgėte?
  Henrikas Vaitiekūnas Kiek vorų jau suvalgėte?

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica