Koordinatoriaus algą mėto kaip karštą bulvę

Sima Kazarian
2023-11-27
„Būkim atviri – bus čia to darbelio“, – sako Anykščių r. savivaldybės PSPC direktorius Kęstutis Jacunskas apie sveikatos centro koordinatorių. Daugumoje savivaldybių šią misiją prisiims pirminės sveikatos priežiūros centrai. Pareigos kruopščiai išvardintos, tačiau kas ir iš kokių resursų mokės koordinatoriui algą – mėto kaip karštą bulvę nuo PSPC iki pačios ministerijos. 
Koordinatoriaus algą mėto kaip karštą bulvę
Savivaldybės kuriamuose sveikatos centruose numatyta koordinatoriaus pareigybė, tiesa, kas turėtų mokėti jiems algą, ne visur sutariam. Tačiau neseniai nuskambėjo viltinga žinia iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kad vasarį bus naujas projektas, kuriuo gali būti numatyta pinigų koordinatorių algoms.

Didžiausia problema: kas ir kiek 
Anykščių rajone sveikatos centras steigiasi funkciniu pagrindu, jam priklausys penkios įstaigos – Anykščių r. savivaldybės PSPC, Anykščių r. savivaldybės ligoninė, Anykščių r. psichikos sveikatos centras, Anykščių r. savivaldybės sveikatos biuras ir privati šeimos medicinos klinika „Medicinos namai“. Koordinatoriumi vienbalsiai buvo išrinktas Anykščių r. savivaldybės PSPC. „Tai natūralu ir šiam sprendimui mes neprieštaravome, – paaiškina jo direktorius K.Jacunskas. – Rajone yra 23 tūkst. gyventojų ir didžioji jų dalis, 16 tūkst., prisirašę prie mūsų.“
 
Susėdę prie bendro derybų stalo sveikatos centrų partneriai įvairiuose rajonuose sutaria panašiai: kad įstaiga, iš kurios bus koordinuojamas sveikatos centras, turėtų būti pirminės sveikatos priežiūros. Tačiau kai ateina eilė klausimui, kas mokės algą pačiam koordinatoriui – gūžčioja pečiais. Didžiausia problema, koks bus šio specialisto krūvis, kiek mokėsim algos ir kas mokėsim“, – sako Anykščių PSPC direktorius K.Jacunskas.
 
Alga 2 tūkstančiai už etatą
„Visi pasitarėme, kad koordinatoriaus pareigybei skirsime pusę etato, – sakė K.Jacunskas. – Apsispręsti padėjo Klaipėdos rajono pavyzdys. Jie koordinatorių įdarbina vienam etatui, bet ten 59 tūkst. gyventojų, o pas mus – 23 tūkst. Logiška, kad krūvis turėtų būti proporcingai mažesnis.“ 

 
Iš partnerių pasigirdo siūlymų palikti ketvirtį etato, tačiau K.Jacunskas nesutiko – už tiek neatsiras norinčių prisiimti šias pareigas. „Kas tris mėnesius pasitarimai, ataskaitos, pridaryta krūvos siektinų rodiklių… Užsikrauti ant galvos tokias pareigas už mažą krūvį ir algą niekas nenorės“, – konstatavo PSPC vadovas.
 
O kokia planuojama alga ir reikalavimai įdarbinant koordinatoriaus pareigybei? „Klaipėdiečiai pasakė, kad į rankas koordinatoriui būtų mokama apie 2,1 tūkstančio eurų už etatą. Manyčiau, kad visur bus panašiai. Nes darbelio čia tikrai bus, atvirai šnekėkime, – tvirtino K.Jacunskas. – Dabar suirutė, pati pradžia, kai reikia įsivažiuoti, susigaudyti teisės aktuose, laukia stresinis darbas. Jei gauni mažą algą ir paskui dar turi namie prie dokumentų sėdėti, mažas biznis.“ PSPC vadovas jau nusiteikė, kad koordinatoriui daug padėti turės ir jis pats.
 
Kalbant apie reikalavimus, pašnekovas pastebi, kad bent kol kas specialių reikalavimų koordinatoriui nėra. „Čia ne konkursinė vieta, todėl galima įdarbinti lanksčiau“, – tvirtino K.Jacunskas ir informavo, kad jų įstaiga koordinatoriaus ieškos tarp savo personalo. „Kas turi teisininkus, tai gali būti papildomas krūvis jiems ar medicinos personalui… Mes tikrai iš savo žmonių ieškosime, iš gatvės nesamdysime, nes šioms pareigoms būtinas įstaigos darbuotojas, išmanantis jos veiklos specifiką“, – mano K.Jacunskas.
 
Viltinga žinia iš SAM

„Vis dėlto lieka neaišku, kas koordinatoriui turėtų mokėti algą? – klausia Anykščių r. savivaldybės PSPC direktorius Kęstutis Jacunskas. – Mes esame tik koordinuojanti įstaiga, tačiau centras yra savivaldybės. Likime atviri – ir be to centro, ir be koordinatoriaus būtume puikiausiai buvę ir neskausmingai dirbę. Jei dabar reikia – pakoordinuosim. Bet išlaikyti šį etatą iš savų lėšų?..“

 
Jis pasakoja, kad iš pradžių nuskambėjo pasiūlymas koordinatoriaus algai „susimesti“ visiems partneriams. „Bet tada pradedama taupyti, siūlyti mažesnį krūvį, mažesnę algą“, – pasakojo PSPC direktorius. Kitas variantas – ieškoti pinigų savivaldybės biudžete.
 
K.Jacunskas sako, kad garantijos, jog lėšos koordinatoriui atsiras kitų metų biudžete, nėra. Apie tai jau kalbėta su vicemere, atsakinga už sveikatos sritį. „Ji pasakė: „Prašykit… pažiūrėsim“. Puikiai suprantu. Ir pats buvau tarybos narys. Atsimenu, kaip į savivaldybę plaukia prašymai skirti lėšų ir jų suma būna dvigubai didesnė nei pats savivaldybės biudžetas. Visada visiems reikia…“ – pasakojo pašnekovas.  
Tačiau neseniai nuskambėjo viltinga žinia iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Kad vasarį bus naujas projektas, kuriuo gali būti numatyta pinigų koordinatorių algoms. „Nors tai tik planas, šimtu procentų nežinome, tačiau viliamės. Kurį laiką galime sumokėti iš savų lėšų, jei nuo vasario bus skirti pinigai. Juolab kad šiuo metu dar niekas nevyksta, pradėsime tik gruodį“, – sako K.Jacunskas. 
 
Ar savivaldybė pasitiki, kad ministerija tikrai skirs lėšų? „Meras ir mes pasitikime. Nemanau, kad apgaus. Tikimės garbingo žingsnio iš ministerijos: ji davė spaudimą kurti, mes sukūrėme. Todėl tegul ir jie iš savo pusės padaro teisingą žingsnį ir apmoka“, – sako PSPC vadovas. 

 
Darys kitaip
Panaši į Anykščių rajoną Šakių rajono savivaldybė, kur yra apie 24 tūkst. gyventojų. Tačiau sprendimai čia bus kiek kitokie.
 

Šakių PASPC vadovė Laura Rusakevičienė pasakoja, kad algą koordinatoriui bendradarbiavimo sutartyje numatė mokėti lygiomis dalimis visos sveikatos centre dalyvaujančios įstaigos. Jų yra septynios: ligoninė, Visuomenės sveikatos biuras, PASPC, trys rajono ambulatorijos ir UAB „Šakių sveikatos klinika“. Dar dvi rajone esančios privačios sveikatos priežiūros įstaigos sveikatos centre nedalyvauja.

 
L.Rusakevičienė teigia, kad kol kas atskiro koordinatoriaus etato steigti neketina. „Tiesiog paskirsime atsakingą asmenį ir žiūrėsime eigoje, kiek to darbo. Jei paaiškės, kad jo daug, galvosime ir apie atskirą etatą“, – kalbėjo L.Rusakevičienė.
VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė informuoja, kad algą koordinatoriui PSPC mokės savo lėšomis. Tačiau, kaip ir jos kolega iš Anykščių, viltis deda į SAM ir savivaldybę, kurios pagalbos ketina kreiptis.
 

„Pasirašius bendradarbiavimo sutartį automatiškai naujų darbuotojų neatsiranda. Kalbiesi, tariesi ir matai, ar sutinka kas nors gelbėti. Seniai praėjo laikai, kai žmonėms būdavo galima įsakyti. Bent jau tikiuosi, – kalbėjo VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė. – Jei SAM inicijavo sveikatos centrų atsiradimą, o savivaldybė nusprendė jai pritarti, būtų gražu, kad kuri nors iš šių institucijų ir prisiimtų atsakomybę už papildomų funkcijų apmokėjimą.“  

 

Šioje įstaigoje koordinatore paskirta l.e. p. Pediatrijos skyriaus vedėja, buvusi direktoriaus pavaduotoja. „Tai žmogus, turintis didelę organizacinio, vadybinio darbo patirtį sveikatos priežiūros įstaigoje ir medicininį išsilavinimą, kas, mano įsitikinimu, šioms pareigoms būtina“, – sakė PSPC direktorė ir pridūrė, kad vien koordinatoriaus nepakaks – už paciento kelio koordinavimą, informavimą ir pagalbą registruojantis bus atsakingi atvejo vadybininkai.
 
Koks krūvis numatomas? „Dar svarstome, tačiau manome, kad apie pusantro etato“, – sako J.Kleivienė, tačiau algos dydžio neatskleidžia.  
Kėdainių raj. savivaldybės sveikatos centras aptarnaus apie 47 tūkst. rajono gyventojų. Pagal bendradarbiavimo sutartį jis jungia penkias įstaigas: Kėdainių PSPC, Kėdainių ligoninę, Kėdainių visuomenės sveikatos biurą, UAB „Kėdainių šeimos kliniką“ pirminėms ir antrinėms specialistų paslaugoms teikti bei UAB „Diaverum“ antrinio lygio paslaugoms. 
 
J.Kleivienė sako, kad ne visos privačios sveikatos priežiūros įstaigos išreiškė norą prisijungti prie Savivaldybės sveikatos centro, tačiau tokia galimybė joms išlieka.

 
Sveikatos apsaugos ministerija
Numatomas finansavimas
Numatoma finansuoti sveikatos centrų veiklos modelių įdiegimą. Visai veiklai įgyvendinti skiriama lėšų suma – 30,2 mln. eurų. Lėšos bus paskirstomis atsižvelgiant į prognozuojamą prisirašiusiųjų prie PSPC gyventojų skaičių 2030 m. Kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus planuojama paskelbti šių metų gruodį. 
Planuojamos finansuoti veiklos:
sveikatos centro koordinavimo procesų įdiegimas (ekspertų paslaugos rengiant koordinavimo procesų aprašus, koordinatorių veiklos darbo užmokestis ir kt.);
efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymas ir įdiegimas (ekspertų paslaugos pasirengiant procesų aprašus, atvejo vadybininkų veiklos finansavimas ir kt.).

 lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  „Jei jus pradėjo varginti sąnarių skausmai, siūlyčiau patiems ilgai nesigydyti, o kreiptis į specialistus. Skausmą sukelianč...
  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  „Turėjau aiškų tikslą – pamatyti savo vaiką ir jį užauginti. Gal todėl ir noras išgyventi, ir jėgos buvo...

  Budinti vaistinė


  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Jau 30 metų gyvuojantis lietuviško kapitalo vaistinių tinklas „Camelia“ lyderio pozicijų rinkoje neužleidžia ne...
  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ kiekvieną mėnesį pristato naujas „sveikas kainas“ – bent 10 aktualiausių mėnesio prek...

  razinka


  Sveika šeima


  Smurtas prieš moteris su intelekto negalia – juoda zona

  Sudėtinga smurto prieš intelekto ar psichosocialinę negalią turinčias moteris problema socialinės gerovės specialistus verčia jaustis bejėgiais. Dėl savo būklės moterys tampa priklausomos nuo smurtautojų, o žalojančios ir nesaugios aplinkos – neatpažįsta. Maža to, vyrauja nuomonė esą smurtą jos dažnai išprovokuoja...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Melanomą gydys sergančiojo ląstelėmis

  Melanoma sergantiems pacientams sužibo nauja viltis. JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA – angl.) patvirtino naują agresyviausios odos vėžio formos gydymo metodą. Mokslininkų teigimu, šis FDA sprendimas atneš naudos ir gydant kitas vėžines ligas.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip striksi dominatriksė?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip striksi dominatriksė?
  Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės
  Henrikas Vaitiekūnas Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės

  Naujas numeris