E.Gudas: Lietuvos aristokratų tinklas nukentėjęs labiausiai

Sima Kazarian
2023-03-24
Apie Lietuvos didikų gimines Eimantas Gudas sėdo rašyti paragintas leidyklos „Alma littera“, šiai pasigedus apibendrinančio, plačiajai visuomenei prieinamo veikalo šia tema. Radvilas, Chodkevičius, Pacus, Sapiegas, Tiškevičius jam pavyko pavaizduoti taip patraukliai ir suprantamai, kad knyga bematant sulaukė didžiulio ažiotažo.
E.Gudas: Lietuvos aristokratų tinklas nukentėjęs labiausiai
„Auklėjimas yra paviršinis dalykas – labiausiai veikia pavyzdys. Tėvai turėtų būti tokie, kokiais norėtų matyti vaikus. Svarbiausia investuoti į save. Jaunoji karta mokosi žiūrėdami į tėvus, dėdes, tetas“, - sako apie Lietuvos didikų gimines knygą parašęs Eimantas Gudas.

- Gerbiamas Eimantai, smalsu, kiek laiko truko parašyti „Mėlyną kraują“?
- Iš tiesų neilgai! Rašydavau vakarais, po truputėlį ir trukau maždaug mėnesį.
 
- Oho!
- Man pačiam keista, kad taip staigiai, bet kadangi turėjau sukaupęs daug informacijos, beliko ją susisteminti. Pasinaudojau ankstesniais savo straipsniais, o Tiškevičiai – mano daktaro disertacijos tema. Dar papildžiau informaciją lenkų literatūros šaltiniais.
 
- Atskleiskite paslaptį – kuriai giminei labiausiai simpatizuojate?

- Iš tikrųjų nepaliauju žavėtis Radviloms. Domiuosi visos Europos giminėmis nuo Portugalijos iki Rusijos, nuo Škotijos iki Pietų Italijos, bet visoje Europoje sunku rasti tokius kaip Radvilos. Ir kalbu objektyviai, tikrai ne dėl to, kad esu lietuvis. Jų santuokos su suvereniomis Europos giminėmis, didžiausias iš Europos aristokratų žemėvaldos kompleksas XVIII a., galybė, išlaikyta 300 metų – tiek laiko jie buvo valstybės valdymo viršuje... Tai stebina ir stebina. Kitos panašios į Radvilas Europos giminės tapo suvereniomis arba monarchų giminėmis. Radvilos irgi buvo to verti, bet liko didikais. O visai nedaug trūko, kad būtų tapę suvereniais.
 
- Paaiškinkite, ką reiškia suvereni giminė?
- Šv. Romos imperijoje buvo suverenių valdų ir jas, kaip valstybėles valstybės viduje, valdydavo suverenios giminės. Jų statusas buvo aukštesnis nei paprastos aristokratų giminės. Radvilos bandė įgyti šį statusą, turėjo užtektinai valdų, bet nepavyko, tiesiog juokingai nepavyko... Aristokratų sąvaduose, kurie ir dabar sudarinėjami, pagal pirmumą eina monarchų giminės, po to suverenios ir galiausiai kiti kunigaikščiai. Tai Radvilos liko prie pastarųjų, nors iš kunigaikščių visoje Europoje jie verti būti pirmaisiais.
 
- Rašėte: „Lietuvoje gal kiek mažiau, bet kartais juntama, kad Radvilos sugrįžta.“ Ką turėjote omenyje?
- Ilgą laiką, sovietmečiu Radvilos nesilankė Lietuvoje, čia gyveno tik viena jų atstovė Radvilaitė. Tačiau nuo 1990 metų jie pradėjo vis dažniau atvykti į Lietuvą ir iš visų didikų giminių čia lankosi daugiausiai, yra labiausiai matomi. Ir ne kaip turistai – jie ima veikti ekonominėje, sociokultūrinėje erdvėje. Kunigaikštis Motiejus Radvila Lietuvoje investuoja, lankosi kultūrinėse institucijose, yra dažnas Valdovų rūmų svečias, padovanojo eksponatų. Jo pusbrolis Mikalojus irgi dažnai atvyksta. Plačiai kalbama, kad Motiejaus Radvilos brolis Konstantinas bus Lenkijos ambasadoriumi Lietuvoje. Tai įdomu, nes Radvilos visada Lenkijoje atstovaudavo Lietuvą, o dabar atvirkščiai.
 
- Nepotizmas, protekcijos – atrodo visa tai sudarė sąlygas didikų giminėms įsitvirtinti ir gyvuoti. Šiuolaikiniame demokratiniame pasaulyje tai turi neigiamą reikšmę.
- Galima kalbėti apie šį momentą. Iš tikrųjų to meto visuomenė veikė kitokiomis sąlygomis ir tai buvo įprasta: buvo ir protekcijos, ir vienos giminės atstovai užėmė kelis aukščiausius valstybės postus. Tai buvo siekiamybė ir kiekviena giminė norėjo kuo daugiau įtakos. Radviloms tas nuolat sekėsi – jei jie trumpam išnyksta iš akiračio, po kartos, žiūrėk, sugrįžta. Bet tai nepadarė nieko bloga – tarp Radvilų buvo daugybė šviesių asmenybių! Lietuvai pasisekė, kad ši giminė turėjo tiek administratorių, valstybininkų, dvasininkų, politikų...
 
- XIX – XX a. didikai prarado savo įtaką. Kokia to reikšmė valstybei? Atsirado, kas juos pakeistų?
- Tų giminių praradimas, nuopuolis susijęs su Rusijos, Austrijos ir Prūsijos vaidmeniu, kylančiu nacionalizmu, kai jos tapo nereikalingos. Valstybė neteko savo elito ir tas labai skaudu, nes naujų giminių, kurios pakeistų senas, atsirado nedaug. Liko gyva Lietuvos didikų šaka Belozarai.
 

- Kokios būtų ryškesnės naujosios giminės?
- Lozoraičiai, Landsbergiai... mažai ką galima išvardinti. Lozoraičiai išnyko, bet Landsbergių politinė-kultūrinė giminė tebegyvuoja. Reikia suprasti, kad trisdešimt nepriklausomybės metų susiformuoti giminei yra nedaug. O kad būtų likusi kad jungtis tarp tarpukario ir dabartinės Lietuvos, kaip Landsbergių, išskirtinis atvejis. Ir LDK galybė, ir tarpukario šeimų įtaka buvo pakirsta sovietų.
Galima paminėti ir Bačkių giminę. Jos atstovas kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas Audrys Bačkis. Jo brolis Ričardas – buvęs garbės ambasadorius Prancūzijoje, tėvas – diplomatas Stasys Bačkis. Žiūrėsime, ką duos ateityje ši viena svarbesnių giminių. Dar mažas laikas, bet, manau, tam tikrų dinastijų atsiras.
 
- Iš kur jos ateis?
- Paprastai šios giminės formuojasi pagal turtą, tai be abejonės kažkas taps dinastija iš verslo srities, turtingų šeimų. Bet kas – nedrįstu prognozuoti. Bendras Lietuvos turtingųjų vaizdas nelabai džiugina. Pamatysime, ar bus tokie, kurie turtą išsaugos ir didins karta po kartos, ar vis tik bus (kaip dažniausiai pastaruoju metu pasaulyje ir Vakarų Europoje nutinka), kad anūkai lyginant su seneliais liks nupuolę.
Iš dabartinio elito kažko reikalauti neverta, bet ir žiūrint į Europą, vakarus, reta giminė tampa dinastija, nes antroje- trečioje kartoje įvyksta nuopuolis ir fenomenas nesusiformuoja. Tokių kaip Rokfeleriai, Rotšildai nedaug ir jie, visgi, praeities palikimas. O ar bus kokie Geitsai, ar ne – matysime.

 
- Jūsų knygoje galima įžvelgti, kad didelį vaidmenį vaidina auklėjimas. Nuo vaikystės didikų palikuoniams skiepytas požiūris, kad giminės interesas aukščiau asmenino.  
- Auklėjimas labai svarbu. Manau, kad ieškoti naujų modelių nebūtina, galima pasiremti senais ir jie ganėtinai vertingi. Visų pirma – namų mokymas arba privačios mokyklos. Aš nesitikėčiau daug iš valstybinių ugdymo įstaigų, kur susirenka vaikai iš įvairių šeimų, nėra aiškios krypties, daug klasių, jos didelės. Jau patikrintas yra ir namų mokymas. Aristokratai neleisdavo atžalų į viešąsias mokyklas, buvo guverneriai berniukams ir guvernantės mergaitėms, mokytojai dažnai užsieniečiai ir bendravo prancūziškai, vokiškai, lotyniškai. Taip vaikai išmokdavo kalbų. Ir dabar vakarų aristokratai vaikus leidžia į privačias mokyklas. Lietuvoje kol kas to nedaug, bet tai tęsis neilgai.
Antra – studijos universitetuose. Anais laikais aristokratai nemanė, kad turėti profesiją garbė. Tai buvo trečio luomo užsiėmimas, o aristokratai turi užsiimti savo luomo pašaukimu – valdyti, kariauti, teisėjauti  administruoti, daryti labdarą. Kadangi nemanyta, kad reikia profesijos, aristokratai atžalas leisdavo į keliones po Europą, kad šios pamatytų pasaulio, pabendrautų su kitais aristokratais, paviešėtų jų dvaruose ir pastudijuotų visuose universitetuose po pusmetį nei vieno nebaigiant, negaunant laipsnio. Ne laipsnis būdavo svarbu, bet patirtis, kurią įgydavo visur studijuodami po trumpą laiką. Dabar dalinai tai vyksta per Erasmus programą, visai neblogai būtų ir laisvųjų klausytojų statusas įvairiuose universitete.
Dar viena norėčiau pabrėžti, kad auklėjimas yra paviršinis dalykas – labiausiai veikia pavyzdys. Tėvai turėtų būti tokie, kokiais norėtų matyti vaikus. Svarbiausia investuoti į save. Jaunoji karta mokosi žiūrėdami į tėvus, dėdes, tetas.
 
- Didikai, bajorai pasižymėjo ir nepaprasti veiklumu, diegė naujoves, stipriai pasireikšdavo skirtingose srityse. Kur slypi tokio veiklumo paslaptis?
- Pirmiausiai tai priklausymo luomui jausmas. Suprasdami, kad yra ne kokie prastuoliai, jie suvokė savo identitetą, kad turi daug pareigų ne tik teisių ir kad pareigas visuomenei reikia vykdyti. Nebūtinai dėl gero kitiems. Buvo nemažai garbėtroškos motyvų, bet tai nuvesdavo į puikius rezultatus. Antra, jie tarpusavyje konkuravo: matydami, kaip kyla kaimynai ir imdavosi veiklos patys.
Toli gražu ne paskutinėje vietoje ir istorinis bei metafizinis supratimas. Politiniai konservatoriai mėgsta sakyti, kad jie yra jungtis tarp praeities ir ateities. Ta frazė tinka ir aukštojo luomo supratimui, kad viskas susiję – protėviai, palikuonys ir jie patys. Kad reikia gyventi taip, kad pralenktume protėvius ir įkvėptume palikuonis.
 
- Ką dabar veikia didikų palikuonys? Didikų tinklas buvo tankiai išsiraizgęs visoje Europoje. Ar jie tebebendrauja tarpusavyje, tas tinklas, nors ir viešai nematomas, tebėra?
- Iš tikrųjų aristokratų tinklas Europoje kad ir patrūkinėjęs, ne veiklus, bet yra. Skirtingose šalyse jis skirtingai atrodo, Lietuvos nukentėjęs labiausiai. Mūsų aristokratai buvo priversti pradėti gyventi įprastą ir gan varganą gyvenimą arba emigruoti. Jų nemažai ištremta, įkalinta. Likusieji išsibarstė pasaulyje, kai kurie pabandė išlaikyti tarpusavio ryšius. Tiškevičiai, Chodkevičiai palyginti menkai, tuo tarpu Sapiegos ir Radvilos iki šiol yra pasaulio aristokratų tinklo dalis. Sapiegos susigiminiavo su Brazilijos imperatoriškąja gimine, gyvena Brazilijoje, palaiko plačius ryšius, juos matome Lotynų Amerikos aukštuomenėje.
Belgijos karalienė yra kunigaikštytės Sapiegaitės anūkė. Radvilos tuokiasi su aukštomis giminėmis, pvz., Italijos kunigaikštis Odeskalki turi žmoną kunigaikštytę Radvilaitę, Motiejus Radvila intensyviai bendrauja su Europos aristokratija, per didikų gimines jis renka ir kolekcionuoja Radvilų materialiojo paveldo vertybes, kadangi Radviloms priklausę daiktai atsidūrė ir kitose didikų giminėse. Taigi tas bendravimas tam tikru laipsniu vyksta.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  E.Karinauskė: keičiu požiūrį į gydymąsi vaistais

  E.Karinauskė: keičiu požiūrį į gydymąsi vaistais

   „Jeigu būtų knyga „Kaip vėl perdegti per 6 savaites“, aš būčiau jos autorė“, – juokauja...
  Sekėjai ligą nustatė greičiau už gydytojus

  Sekėjai ligą nustatė greičiau už gydytojus

  Atlikėja Donata Virbilaitė pastaruosius keturis mėnesius kenčia nuo skausmų, nuovargio ir sutrikusios atminties. Nors gydytojai si...

  Budinti vaistinė


  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Jau 30 metų gyvuojantis lietuviško kapitalo vaistinių tinklas „Camelia“ lyderio pozicijų rinkoje neužleidžia ne...
  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ kiekvieną mėnesį pristato naujas „sveikas kainas“ – bent 10 aktualiausių mėnesio prek...

  razinka


  Sveika šeima


  Mobingas: daug triukšmo, mažai įrodymų

  Ant elektros stulpo užkeltas darbuotojo dviratis, šmeižtas ir apkalbos – tokiomis sąlygomis kasdien dirba tūkstančiai darbuotojų, o Valstybinė darbo inspekcija (VDI) sulaukia vis daugiau skundų dėl galimo mobingo atvejų. Nors tema sulaukia vis daugiau dėmesio, VDI atstovai pastebi, kad didžioji dalis skundų nepasitvirtin...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Medikai priešinasi... medikų skaičiaus didinimui

  Pietų Korėjos Ministrų kabinetas nusprendė itin ženkliai padidinti medicinos studentų skaičių. Tokius planus skeptiškai vertina ne tik gydytojų, bet ir studentų bendruomenės. Dėl to, Korėjos rezidentai masiškai palieka darbo vietas.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės
  Henrikas Vaitiekūnas Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės
  Kas tas imunitetas?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas tas imunitetas?
  Kas Prienus su pikaperiais sieja?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas Prienus su pikaperiais sieja?

  Naujas numeris