Į Briuselį važiuos keisti Europos Sąjungos

Sima Kazarian
2024-06-13
Sveikatos sritis iki pandemijos buvo Europos Sąjungos paraštėse. Tiesą tariant, teisiškai ir dabar ES sutartys neleidžia į ją kištis, nes tai – nacionalinių valstybių reikalas. Vis dėlto į Europos Parlamentą išrinkti lietuviai tikisi daryti pokytį.
Į Briuselį važiuos keisti Europos Sąjungos
Naujai išrinkti Europos Parlamento nariai – socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis (kairėje) ir „valstietis“ Aurelijus Veryga – tikina Europos institucijoje būsiantys partneriai.

Renkasi komitetus
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausantis Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Aurelijus Veryga Europos Parlamente (EP) keičia bendrapartietį Bronį Ropę. „Lietuvos sveikatai“ A.Veryga pasakojo, kad partija tikėjosi bent dviejų mandatų, tačiau mažas rinkėjų aktyvumas jų partijai nepalankus.
 
Rytą po rinkimų pakalbintas parlamentaras pasakojo, kad jei pavyks suderėti, norėtų dirbti dviejuose komitetuose: žemės ūkio, kuriam priklausė B.Ropė, bei aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos. „Man arčiau širdies pastarasis, tačiau turime įsipareigojimą tęsti žemės ūkio liniją“, – komentavo A.Veryga.

 
Kitas nuo sveikatos srities neatskiriamas naujai išrinktas europarlamentaras – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Vytenis Povilas Andriukaitis. Jam sėkmę atnešė rinkėjai, išreitingavę iš ketvirto numerio sąraše į antrąjį (partija gavo du mandatus). Šis politikas tikisi patekti į Konstitucinių reikalų komitetą, o aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos rinktis kaip papildomą.
 
V.P.Andriukaitis turi patirties tarptautinėje politikoje – buvo eurokomisaras, paskutinius ketverius metus patarinėjo PSO Europos regiono biuro direktoriui dr. Hansui Kliugei.
 
Klausimų – ne vienas
 
Kokius sveikatos klausimus A.Veryga kels Briuselyje? „Jų – ne vienas. Pirmasis susijęs ir su žemės ūkiu. Tai – maisto saugos, kokybės klausimas, genetiškai modifikuotų produktų buvimas rinkoje. Mūsų manymu, jų nereikėtų. Teikiame pirmenybę sveikam produktui ir manome, kad esame pajėgūs užauginti maistą be šios technologijos, – kalbėjo A.Veryga. – Aktualu ir visuomenės sveikata, galimybė sveikai auginti vaikus.“ A.Veryga taip pat patikino, kad nepaliks ramybėje elektroninių cigarečių daromos žalos: „Dabar to niekas nesprendžia. Lietuvoje pabandėme pajudinti šį klausimą – nepavyko, nepalaiko Seimas, paskendęs kažkokiose mistinėse diskusijose.“
 
„Kitas dalykas, kuris nepavyko dabartinei europarlamento kadencijai – bendri vaistų pirkimai“, – tęsė pašnekovas, pažymėjęs, kad vaistų prieinamumas ES nevienodas, o bendros iniciatyvos apsiriboja HERA projektu, susijusiu su ekstremalių situacijų valdymu, pandemijomis.
 
„Jei ES su vaistų gamintojais derėtųsi kaip vienas pirkėjas, pozicija nepalyginamai sustiprėtų. Manau, ši kryptis teisinga, nes jau ir dabar diegiami bendri procesai susiję su sveiktos technologijų vertinimu. Tačiau nereikia būti naiviems: didžiosios valstybės – vaistų gamintojos tikrai nebus suinteresuotos parduoti pigiau. Nebus lengva šiuos klausimus įtraukti į darbotvarkę“, – konstatavo A.Veryga.

 
„Tokie pagrindiniai tikslai. Žinant, koks klampus ES mechanizmas, duok Dieve, šiuos reikalus pajudinti“, – buvo realistiškas pašnekovas.
 
V.P.Andriukaitis: turiu milžinišką siekį
 

V.P.Andriukaitis džiaugiasi A.Verygos norais dėl bendrų vaistų pirkimo ir tvirtina pats seniai keliantis šią idėją, todėl mato turėsiantis puikų partnerį.
T
ačiau jis patvirtina prieš tai išsakytas mintis – bus sunku. Ir ne tik dėl didžiųjų valstybių interesų, bet ir dėl pačios ES mechanizmų. Sveikatos sritis ES yra tarp tų, kurios priklauso nacionalinių valstybių politikai ir į ją menkai kišamasi.
„Bendras vakcinų pirkimas buvo galimas dėl mažytės landos ES sutartyse, kuri leidžia bendrus pirkimus krizių valdymui. Tačiau pirkti kitus medikamentus konstitucinės nuostatos neleis“, – konstatavo politikas.
 
Todėl jis ir renkasi Konstitucinių reikalų komitetą tikėdamasis pakeisti pačius ES mechanizmus, kad galėtų formuoti bendrą ES sveikatos politiką, įskaitant ir vaistų pirkimus. V.P.Andriukaitis tvirtina: valstybės susiduria su iššūkiais sveikatos srityje, kurių vienos pačios spręsti nepajėgia.
 
„ES pamatas yra jos valstybių susitarimas – Lisabonos sutartis. Joje nesuteikiama teisė nei Europos Komisijai, nei Parlamentui, nei Tarybai priimti šią sritį liečiančių sprendimų“, – sakė politikas, kuris tikisi, kad jam pavyks tai pakeisti.
 
Jis pabrėžia: nepakeitus sutarčių, apibrėžiančių ES mechanizmus, nepavyks įgyvendinti bendrų sveikatos politikos siekių. „Atėjo laikas permąstyti pamatinius ES mechanizmus. Mano programa milžiniška ir sudėtinga, tačiau ieškosiu galimybių, sąjungininkų, kad ta kryptimi ES pajudėtų stipriau“, – sakė V.P.Andriukaitis ir neleido suabejoti, kad dėl to bendradarbiaus ir su kitais lietuviais europarlamente.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris