Rugsėjo 10-16 d.

www.lsveikata.lt
2018-09-10
Avi­nas
Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.
Rugsėjo 10-16 d.

Jau­tis
Ant­ra­die­nį bus jaut­ri virš­ki­ni­mo sis­te­ma, rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mus pa­tie­ka­lus. Mė­są keis­ki­te žu­vi­mi. Penk­ta­die­nį sėk­min­gos kos­me­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros. Savaitgalį venkite didelių fizinių krūvių.
 
Dvy­niai
Sa­vai­tės pra­džio­je sten­ki­tės ne­per­varg­ti. Ant­ra­die­nį  nevar­to­kite al­ko­ho­li­o. Nuo ket­vir­ta­die­nio tau­so­ki­te jė­gas, ant­raip nu­a­lin­si­te or­ga­niz­mą. Penktadienį tinkama diena pradėti kvėpavimo pratimus. Savaitgalį nealinkite akių.

 
Vė­žys
Pir­ma­die­nį ne­pa­tar­ti­na da­ry­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pro­ce­dū­rų. Ket­vir­ta­die­nį vi­sos gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, skir­tos ko­jų sri­čiai, bus sėk­min­gos. Sa­vait­ga­lį bū­ki­te ati­dūs vai­ruo­da­mi, didesnė traumų tikimybė.
 
Liū­tas
Sa­vai­tės pra­džio­je ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų. Trečiadienį saugokitės skersvėjų. Ket­vir­ta­die­nį ar­ba penk­ta­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną. Sa­vait­ga­lį pasistenkite at­si­pa­lai­duo­ti po sun­kios dar­bo sa­vai­tės.
 
Mer­ge­lė
Sa­vai­tės pra­džio­je ne­iš­veng­si­te kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų, pasistenkite reaguoti ramiai. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li kan­kin­ti ne­mi­ga. Ket­vir­ta­die­nį ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų, nes bus sun­ku su­si­kon­cen­truo­ti. Savaitgalį praleiskite ramiai, pamedituokite.
 
Svars­tyk­lės

Šią sa­vai­tę ga­li pa­blo­gė­ti svei­ka­ta, valgykite daugiau vaisių, medaus. Tre­čia­die­nį at­si­sa­ky­ki­te rie­baus mais­to, rin­ki­tės dar­žo­vių pa­tie­ka­lus. Sa­vait­ga­lį ge­rai iš­si­mie­go­ki­te, pasiruoškite naujai savaitei.
 
Skor­pio­nas
Sa­vai­tės pra­džio­je bus jaut­rus skran­dis. Ket­vir­ta­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Tą die­ną ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų. Penk­ta­die­nį nu­ei­ki­te pas kos­me­to­lo­gą. Savaitgalį pabendraukite su draugais.
 
Šau­lys

Pir­ma­die­nį pa­si­sten­ki­te ne­pa­si­duo­ti blo­goms emo­ci­joms. Ket­vir­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos, bet gerkite daug skys­čių. Penktadienį venkite triukšmingų kompanijų. Savaitgalį jausitės kupini jėgų, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų.
 
Ožia­ra­gis
Sa­vai­tės pra­džia - ne­tin­ka­mas me­tas ban­dy­ti nau­jas kos­me­ti­nes prie­mo­nes, didelė alergijų tikimybė. Ket­vir­ta­die­nį ga­li at­si­nau­jin­ti vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te ak­ty­viam po­il­siui.
 
Van­de­nis
Pir­ma­die­nį pa­di­dės trau­mų ti­ki­my­bė. Ant­ra­die­nį ne­tin­ka­mas lai­kas kirp­ti plau­kus, na­gus. Tre­čia­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Penktadienį gerkite daugiau žalios arbatos. Sa­vait­ga­lį dau­giau ju­dė­ki­te.
 
Žu­vys
Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­mos stre­si­nės si­tu­a­ci­jos. Sten­ki­tės ne­pa­si­duo­ti su­sier­zi­ni­mui. Tre­čia­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną.  Ketvirtadienį tinkama diena apsilankyti pas odontologą. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui. Paskaitykite knygą, pasimėgaukite vandens procedūromis.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ričardas Daunoravičius: „Šiandien motinystė prilygsta sakramentui“

  Ričardas Daunoravičius: „Šiandien motinystė prilygsta sakramentui“

  Kone 45 metus gydytoju akušeriu dirbantis Ričardas Daunoravičius, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Akušerijos ir...
  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Įsivaizduokite situaciją, kai visu kūnu jaučiate, jog smarkiai sunegalavote ir skubiai reikalinga greitoji pagalba. Tačiau atvykę ...

  Budinti vaistinė


  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ informuoja, kad įmonės darbuotojai jau pavieniais atvejais ...
  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Nuo kovo 1-osios valstybė kiek daugiau kompensuos už vaistus ir jų priemokas nepasiturintiems, neįgaliesiems ir pensininkams. ...

  Sveika šeima


  Jums tinkanti arbata gali atnešti daug naudos

  Arbata gaivina kūną, minkština širdį, budina mintį, sakė senovės persų gydytojas Avicenna. Kada kokią arbatą gerti, kaip ją paruošti, pasakoja prekybos tinklo „Skonis ir kvapas“ atstovas, arbatos žinovas Andrius Žilinskas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  PAR virusas griebė už gerklės

  Statistiniais duomenimis, apie COVID-19 plitimą pasaulyje besidalijanti informacinė svetainė „Worldometers“ skelbia, jog Pietų Afrikos Respublika (PAR) pašoko į 15 vietą ir susirgimų skaičiumi toliau vejasi tokias šalis kaip Lenkija, Meksika bei Argentina. Panašu, jog ir vakcinacijos procesai šalyje klimpsta, o ligoninės nebes...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Informacijos disbalansas
  Henrikas Vaitiekūnas Informacijos disbalansas
  Ketsuekigata nani gata?
  Henrikas Vaitiekūnas Ketsuekigata nani gata?
  Tema ir būsimos potemės
  Henrikas Vaitiekūnas Tema ir būsimos potemės

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica