Šiaulių rajono PSPC: reikia išeiti iš akmens amžiaus

Deimantė Gruodė
2018-08-27
„Per metus mūsų įstaigoje pasiektas didžiulis progresas“, - sutartinai tvirtina teigiamais pokyčiais besidžiaugiantys VšĮ Šiaulių rajono PSPC darbuotojai, vadovaujami direktorės Vilmos Plaušinaitienės. Kelionę po šią gydymo įstaigą, be kurios sunkiai įsivaizduoja gyvenimą rajono žmonės, pradėjome nuo Meškuičių padalinio, nes, pasak įstaigos direktorės, per vienerius metus čia įvyko bene didžiausi pokyčiai.
Šiaulių rajono PSPC: reikia išeiti iš akmens amžiaus
Nedidelės ambulatorijos privalumas – kad kiekvienas pacientas paslaugą gauna „čia“ ir „dabar“. Nuotraukoje – ambulatorijoje daugiau nei trisdešimt metų dirbanti bendrosios praktikos slaugytoja Ona Donskienė, kuri pažįsta, ko gero, kiekvieną Meškuičių gyventoją.

Žinojo, kad lengva nebus
Nauja vadovė V.Plaušinaitienė prie įstaigos vairo stojo vos prieš metus – pernai vasarį, ir iš karto susidūrė su rimtais iššūkiais.
„Paaiškėjo, kad įstaiga skendi skolose, finansinis rezultatas neigiamas ir siekia beveik „minus“ pusę milijono eurų. Dėl paskolos kreipėmės į bankus, tačiau atsakymas buvo neigiamas.
Be to, dauguma Šiaulių rajono PSPC priklausančių pastatų yra seni, reikalauja remonto.
Kaip ir kitose rajoninio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, trūko gydytojų ir kitų specialistų“, - pirminės sveikatos priežiūros centro padėtį apibendrino V.Plaušinaitienė.
Tačiau turėdama ekonominį išsilavinimą bei sukaupusi didžiulę darbo sveikatos apsaugos sistemoje patirtį vadovė nepabūgo iššūkių ir subrandino viziją, kaip ne pačius geriausius laikus išgyvenančią įstaigą pakelti į aukštesnį lygį. Nedelsiant buvo paruošta Šiaulių rajono PSPC veiklos strategija.
 

„Atėjau žinodama, kad lengva nebus, tačiau turėdama dvidešimt septynerių metų darbo ligoninėje patirtį (aštuonerius iš jų – ligoninės direktoriaus pavaduotoja), tikėjau savo jėgomis, žiniomis ir kolektyvu. Turėjau ir išlaikiau tokią įstaigos viziją: atsinaujinęs, šiuolaikinis pirminės sveikatos priežiūros centras, orientuotas ne vien į privalomą kokybiškos, savalaikės paslaugos teikimą, tačiau ir į pacientų aptarnavimo kultūrą bei darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. Pagrindinis įstaigos tikslas – užtikrinti paslaugų kokybę bei prieinamumą, efektyviai naudojant turimus resursus bei siekiant pritraukti investicijas, papildomus finansavimo šaltinius“, - sakė Šiaulių rajono PSPC vadovė Vilma Plaušinaitienė.

 
Vietoj slaugos – globa
Su įstaigos vadove pirmiausiai susitikome keliasdešimtis kilometrų nuo Šiaulių nutolusiuose Meškuičiuose, nes dauguma padalinių randasi toliau nuo pirminio sveikatos priežiūros centro ir administracijos.
„Pradėjus dirbti Šiaulių rajono PSPC, pirmąją darbo dieną teko apsilankyti mūsų įstaigai priklausančiame Meškuičių socialinės globos padalinyje, įsikūrusiame po kapitalinio remonto atnaujintose patalpose. Tai viena iš nedaugelio mūsų įstaigų, kurioje gyvenimo sąlygomis patenkinti globotiniai, o darbo sąlygomis – personalas“, - patalpas aprodydama kalbėjo direktorė V.Plaušinaitienė.

Pasak jos, pastato antrame aukšte įsikūrusi Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, turinti 40 lovų, remonto nematė daugiau nei du dešimtmečius.
 
Maždaug 20 kilometrų nuo Šiaulių nutolusiuose ir per tūkstantį gyventojų turinčiuose Meškuičiuose gydymo įstaiga buvo įkurta 1964 metais. Vėliau, prijungta prie Šiaulių rajono PSPC, ji tapo slaugos ligonine, kur teikiamos itin reikalingos pirminio lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Prieš dvejus metus Šiaulių rajono taryba nusprendė, kad slaugos ligoninė Meškuičiuose nebereikalinga ir čia turėtų duris atverti... senelių namai. Nepaisant to, kad sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ne kartą yra akcentavęs, jog slaugos ligoninių Lietuvoje trūksta.
 
„Mes atliekame viską, ką praktiškai atliktų ir Šiaulių priėmimo skyriuje: lašelines infuzijos procedūras, kraujo, šlapimo tyrimus ,suteikiame pirmąją pagalbą, išimame siūlus, žmones paruošiame operacijoms, padarome kardiogramas, išduodame Kompensuojamų vaistų pasus“, - vardija didelę patirtį sukaupusi slaugytoja Audronė Remeikienė.

„Nepaisant visų Europos Sąjungos teikiamų galimybių, kvietimų teikti paraiškas, Meškuičių ligoninėje pokyčių poreikio nebuvo. Prieš dvejus metus Šiaulių rajono taryba pritarė regioninio projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone“ vykdymui. Šiemet ir praėjusiais metais buvo vykdoma teikiamų įstaigoje slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bei socialinių paslaugų stebėsena bei analizuojamas jų poreikis. Įvertinus faktinius teikiamų paslaugų kiekius, higienos reikalavimų atitiktį, teritorinės ligonių kasos reikalavimus, Šiaulių rajono taryba šių metų liepos 24 dieną priėmė sprendimą uždaryti Meškuičių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir po remonto darbų vykdyti socialinės globos veiklą“, - apie pasikeitimus kalbėjo direktorė.
 
Pasak jos, atlikus kapitalinio remonto darbus Meškuičių socialinės globos skyriuje atsiras papildomų vietų, kuriose paslaugas galės gauti rajono gyventojai. Dėl socialinės globos vietų stokos jie šiuo metu gyvena kitų rajonų socialinės globos namuose. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų poreikį turintys pacientai šias paslaugas gali jau dabar gauti Kuršėnų ligoninėje.
 

„Sulaukiame labai gerų atsiliepimų - ir žodinių, ir rašytinių. Turime dvidešimt keturias vietas, kurios būna visą laiką užimtos. Gerai, kad žmonėms nereikia išvažiuoti iš Šiaulių rajono ir taip reikalingą paslaugą jie gauna vietoje“, - sako Meškuičiuose esančio Socialinės globos padalinio vyriausiosios socialinės darbuotojos pareigas laikinai einanti Marytė Taujanskienė.

 
Ambulatorijos – itin svarbus objektas
Meškuičiuose yra dar viena Šiaulių rajono PSPC priklausanti įstaiga – Meškuičių ambulatorija. Vadovė pasidžiaugė, kad atėjus naujam, kupinam entuziazmo vedėjui Artūrui Toleikiui ambulatorija ir joje teikiamos pasaugos iš esmės pasikeitė.
„Savo jėgomis atliktas einamasis remontas kabinetuose, sutvarkyta registratūra, pakeisti baldai. Pacientų patogumui procedūrinis kabinetas perkeltas į pirmo aukšto patalpas. Tikimės, kad pacientai, pamatę pokyčius ambulatorijoje, supras, kad daug paslaugų jie gaus ir savo ambulatorijoje, ir Socialinės globos padalinyje, kurį aptarnauja Meškuičių ambulatorijos šeimos gydytojas“, - akcentavo vadovė.
 

Jai antrino ambulatorijos vedėjas Artūras Toleikis: „Kai rajonuose teliko vyresnio amžiaus žmonės ar senjorai, miestelyje ambulatorija – itin svarbus objektas. Džiaugiamės, kad nuo šiol turime šviesią, suremontuotą ir puikiai funkcionuojančią įstaigą, kur atėjusiam pacientui yra suteikiamos kokybiškos medicinos paslaugos. Tie, kas pas mus lankėsi anksčiau ir dabar, sako, jog pokyčiai įstaigoje akivaizdūs.“

 
„Didžiulis pliusas, kad šalia ambulatorijos įsikūrusi vaistinė. Tai gyventojams nepaprastai svarbu, nes jei nebūtų vaistinės, kelionė į Šiaulius ar Joniškį kai kuriems taptų finansiškai neprieinama.“
Mažame miestelyje, kur dirba pasikeisdami du šeimos gydytojai – vienas iš ryto, kitas po pietų, - darbo per akis.
„Bet man patinka čia dirbti. Nuolat gerinamos darbo sąlygos ir keliamas žmonių aptarnavimo lygis. Dabar gyventojai pradeda suprasti, kad medicina tokiame nedideliame miestelyje jokiu būdu nėra atsilikusi. Mes vietoje ir lašelinės infuzijos procedūras, ir kraujo tyrimus atliekame, jei reikia, atliekame ausų praplovimą, sutvarkome žaizdas“, - nedidelės, bet gyventojams nepamainomos ambulatorijos privalumus vardija A.Toleikis.
 
Informacinių technologijų diegimas
Siekiant geresnių darbo rezultatų esamu metu kompiuterizuotos visos Šiaulių rajono PSPC darbo vietos. Gydytojai apmokyti dirbti e.sistemoje, pradėjo rašyti elektroninius receptus, pildyti kitus e.dokumentus.
Nors „E. sveikatos“ projektas šalyje pradėtas įgyvendinti daugiau kaip prieš dešimtmetį, įstaigoje jokių paruošiamųjų darbų tuo klausimu nebuvo atlikta. Įstaigoje ne visos darbo vietos buvo kompiuterizuotos.

Dideliu pasiekimu direktorė įvardija reikalingas kompetencijas turinčių darbuotojų pritraukimą į įstaigą bei gerus rezultatus davusius darbuotojų mokymus dirbti su e.receptu, e.sistema. Šie žingsniai palengvino sveikatos paslaugų teikimą bei įstaigos administravimą.
 
„Padedant Savivaldybės administracijai praėjusiais metais įstaiga įsigijo keturiolika kompiuterių. Todėl sveikatos paslaugas teikiančioms įstaigoms keliami reikalavimai, susiję su elektroniniu būdu teikiamomis pažymomis (vaiko gimimo pažymėjimas, medicininis mirties liudijimas, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, elektroninio recepto išrašymas) bus įgyvendinti“, - sakė įstaigos vadovė..
Nuo pernai gyventojams yra sudaryta galimybė pas gydytojus registruotis elektroniniu būdu per informacinę sistemą www.sergu.lt.
 
„Vienas Šiaulių TLK keliamų uždavinių įstaigai – pacientų srautų reguliavimas, eilių pas gydytojus mažinimas. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį buvo pakeistas pacientų priėmimo šeimos gydytojo kabinete laikas. Tai ženkliai pagerino pacientų aptarnavimą, sumažėjo registracijos eilės pas šeimos gydytojus. Ankstesniais laikotarpiais, norint patekti pas šeimos gydytojus, reikėjo laukti dvi savaites ir ilgiau, šiuo metu pacientai priimami per vieną penkias dienas“, - sakė V.Plaušinaitienė.
Be to, sukurta ir nuolat atnaujinama įstaigos internetinė svetainė. Siekiant efektyviau dalintis informacija, visiems įstaigos darbuotojams sukurti elektroniniai paštai.
 

„Skirtingai nuo buvusių vadovų, naujoji direktorė tvarkosi puikiai. Ankstesnieji nesiteikdavo kalbėti nei su gydytojais, nei su slaugytojomis, tad reikia iš akmens amžiaus pereiti į technikos amžių“, - vos per metus padarytu progresu džiaugėsi ir Kuršėnų poliklinikos šeimos gydytojas Rimantas Pakėnas.

  
Rajono valdžia palaiko
Kaip ne kartą pabrėžė direktorė, norint įstaigoje pasiekti gerų rezultatų, itin svarbu suburti puikiai dirbantį kolektyvą. Nors gerų darbuotojų nėra lengva surasti, siekdama gerinti gyventojų aptarnavimą Šiaulių rajono PSPC per metus įdarbino keletą naujų gydytojų bei kitų aukštos kvalifikacijos specialistų. Prie kolektyvo prisijungė vyriausiasis informacinių technologijų, dokumentų valdymo, kiti specialistai, pasikeitė direktoriaus pavaduotojas ir vyr. buhalterė.

Įvairiuose įstaigos padaliniuose ir skyriuose sutikti darbuotojai pokyčius įvertino teigiamai. „Išeiname iš akmens amžiaus!“ – sakė jie, mums lankantis gydymo įstaigoje.
 
„Galiu atsakingai pasakyti, kad mūsų įstaiga per mano dar trumpą vadovavimo laikotarpį nuveikė nepaprastai daug ir reikšmingų darbų. Tikiuosi, kad esame viena iš nedaugelio sveikatos priežiūros įstaigų pasiekusių tokių didelių rezultatų.
Visų pirma per metus suvaldyta ir stabilizuota įstaigos finansinė padėtis. Finansinis rezultatas teigiamas, o prieš dvejus metus buvo „minus“ 451,7 tūkstančiai eurų. Tai buvo išskirtinai sudėtingas uždavinys, nes pirminės sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai nepakankami, dėl kiekvienais metais prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus mažėjimo, mažėja ir finansavimas iš TLK. Siekdami suvaldyti išlaidas, stengėmės palankesnėmis įstaigai sąlygomis pasirašyti sutartis, vykdėme sąskaitų-faktūrų kontrolę, efektyvinome darbą, optimizavome darbuotojų skaičių“, - ką pavyko nuveikti per metus, vardija įstaigos vadovė.
 
Įstaigos darbuotojai pastebi, jog populiarėja burnos higienos paslauga. „Burnos higienos paslaugų poreikis labai didelis ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Bendradarbiaujame su sveikatos biurais. Kiekvienais metais esame kviečiami skaityti mokyklose paskaitas. Anksčiau, kai nebūdavo biurų, mes lankydavomės mokykloje ir skaitydavome paskaitas“, - pridūrė burnos higienistė Vilma Lidienė.

Nors Šiaulių rajono PSPC prisirašiusių gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos išlieka panašios kaip ir visoje Lietuvoje, tai yra prisirašiusiųjų skaičius mažėja dėl vidinės ir išorinės emigracijos, natūralios senyvo amžiaus gyventojų mirties, pastaruoju metu personalas pastebi ir pacientų grįžimo į Šiaulių rajono PSPC tendencijas. Gerinant paslaugų prieinamumą pacientams, ypač atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, EKG (elektrokardiogramos) kabinetas įrengtas pirmame pastato aukšte.
Šiuo nelengvu laikotarpiu įstaiga ir direktorė sulaukė palaikymo iš Šiaulių rajono tarybos, mero, administracijos.
Pernai buvo skirtos lėšos medicininei įrangai atnaujinti. Už jas Odontologijos skyrius įsigijo turbininius antgalius, lokatorius, endomotorą. Tai ženkliai pagerino ne vien pacientams teikiamų odontologijos paslaugų kokybę, bet ir gydytojų darbo sąlygas.
 
Rajono savivaldybė dalį lėšų skyrė įstaigos pastato einamajam remontui bei kompiuterinei įrangai įsigyti. Svarbi parama yra priimtas Tarybos sprendimas remti nuostolingai dirbančias rajono ambulatorijas ir medicininius punktus (kompensuojama 50 proc. patirtų sąnaudų). Ateityje, analizuojant situaciją, nuostolingų punktų pamažu bus atsisakyta, o gyventojams siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą bus teikiamos mobiliosios paslaugos.
„Nors dauguma mūsų padalinių yra nutolę nuo centro ir administracijos, dirba puikiai. Esu dėkinga ambulatorijų, kurių yra penkios, medicinos punktų vedėjams ir visiems darbuotojams, specialistams už jų kasdieninį darbą, už pastangas gerinant pacientų aptarnavimą, paslaugų kokybę. Be jų supratimo, atsidavimo darbui, tikėjimo, tokio rezultato nebūtume pasiekę“, - pokalbį užbaigė įstaigos vadovė.
 

„Buvo atnaujinta įranga, naudojame geras medžiagas, pritraukiame jaunų gydytojų. Vienas specialistas atėjo pernai, laukiame dar kito.
Labai norime modernesnio, šiuolaikiškesnio videografo. Šiuo metu šis klausimas yra sprendžiamas. Direktorė stengiasi išklausyti, atsižvelgti į mūsų poreikius“, - sako Kuršėnų poliklinikos Odontologijos skyriaus vedėja Oksana Urbietienė.


                                      
Tarp kitko
VšĮ Šiaulių rajono PSPC  numatomi darbai 2018-2019 m.
2018 m. VšĮ Šiaulių rajono PSPC dalyvauja Projektinėje veikloje:
 • Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas (projekto vertė ~17,6 tūkst. Eur. )
2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas (Projekto vertė ~ 230,0 tūkst. Eur.) (bus atliekami remonto darbai, perkama įranga, baldai pagal projekto patvirtintą aprašą)
Pagrindiniai uždaviniai, kuriuos reikės įgyvendinti 2018 m.:
 • Darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.
 • Jaunų specialistų paieška ir įdarbinimas. Šį uždavinį, tikimasi, padės spręsti rajono savivaldybės Tarybos patvirtinta jaunų specialistų rėmimo programa.
 • Pažangių informacinių technologijų diegimas.
 • Infrastruktūros gerinimas, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
 • Kreditorinio įsiskolinimo mažinimas, papildomų finansavimo šaltinių paieška

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai
! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Daniel Naumovas: su koronavirusu žmonės susitvarkys

  Daniel Naumovas: su koronavirusu žmonės susitvarkys

  Santaros klinikų Biobanko vadovas Daniel Naumovas tapo prestižinio „EuCARE“ projekto koordinatoriumi Lietuvoje. Medici...
  Pūslėje - penki litrai šlapimo

  Pūslėje - penki litrai šlapimo

  Jono (71 m.) ligos istorija – detektyvas, kurio kaltininko medikai nerado kelerius metus. Prastai pasijutęs vyriškis ...

  Budinti vaistinė


  Klaipėdietės vaistininkės patarimai vykstantiems į Jūros šventę

  Klaipėdietės vaistininkės patarimai vykstantiems į Jūros šventę

  Savaitgalį pajūryje susirinks daugybė žmonių norinčių pasimėgauti tradicine Jūros švente. Specialistai įspėja, kad Klaipėdo...
  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Natūralu, kad vasarą, daugiau laiko leisdami gryname ore ir aktyviau judėdami, imame prakaituoti gausiau nei įprastai. Tačiau svar...

  Sveika šeima


  Kaip nepasiklysti tarp jaunystės eliksyrų

  Atrodyti jaunatviškai ir didžiuotis puikia išvaizda – svarbu daugeliui moterų, tačiau neretai pasirenkama netinkama strategija grožiui puoselėti, pastebi profesionali medicinos kosmetologė Gerda Venclovaitė.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Prancūzus COVID-19 užkniso juodai

  Nepaisant protestų ir nusiteikusių prieš privalomą vakcinaciją prancūzų minių, parlamentas ryžtingas – su pandemija kovos tomis priemonėmis, kurios veikia. Nuo šiol nevakcinuotų prancūzų gyvenimas taps itin ribotas, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažinta kronaviruso plitimo grėsmė.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kokia galva, tokia ir kalba
  Henrikas Vaitiekūnas Kokia galva, tokia ir kalba
  Apie Palangos merą ir psichinę sveikatą
  Palmira Rudalevičienė Apie Palangos merą ir psichinę sveikatą
  203-oji diena
  Henrikas Vaitiekūnas 203-oji diena

  Naujas numeris  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica